Sådan planter du dig til en klimavenlig have

Planterne i din have kan give dig mere på klimakontoen. Derfor får du nogle tips til hvordan du gør din have mere klimavenlig.

Planter pynter på CO2 regnskabet

Planter kan noget, ingen andre organismer på kloden kan. De kan nemlig binde luftens CO2 med hjælp fra solensstråler og dermed opbygge de faste næringsstoffer, der i bund og grund er forudsæt- ningen for liv på jorden.

I takt med at flere og flere vil bo i byer- ne, bliver mere og mere af verden asfal- teret. Det går ud over de naturlige plan- tesamfund, og det er en af grundene til, at verden så at sige gisper efter luft, og at CO2 problematikken er et vigtigt punkt på den globale dagsorden.

Som haveejer har du mulighed for at pynte lidt på CO2 regnskabet og i det hele taget gøre noget godt for miljøet. Jo flere planter, du planter i din have, jo større bliver dit bidrag.

En oase til gavn for biodiversiteten

Haver med mange – og især mange for- skellige – planter fungerer samtidig som små oaser for insekter, fugle og dyr i byerne, hvor det ellers kan være svært at finde føde og levesteder.

Biodiversitet er endnu et alvorligt emne på den globale dagsorden, hvor især en faldende bestand af bier vækker be- kymring. Det er jo bierne, der står for bestøvning af planterne og dermed for arternes overlevelse. Uden bier, ingen frø og frugter, og så har vi et seriøst pro- blem. Når du planter blomstrende plan- ter i din have, hjælper du bierne og an- dre bestøvende insekter. Insekterne er ofte tilpasset helt specifikke fødekilder. De er med andre ord kræsne, så jo flere forskellige planter, din have har at byde på, jo større er buffeten for dyrelivet, og jo flere forskellige dyr hjælper du.

Undgå oversvæmmelser

Endnu en god klimagrund til at plante masser af planter haven frem for at dæk- ke den med belægninger er, at planterne hjælper til med at opsuge regnvand, der ellers bare fosvinder i kloakkerne eller forårsager oversvømmelser. Et problem, der er vokset gennem de senere år også i Danmark, fordi klimaforandringer har givet os kraftigere regnskyl og fordi, store områder i byerne er asfalteret eller dækket med fliser

Mest læste artikler