Sådan bekæmper du råd og svamp i træstolper

Oh rædsel. Det fine raftehegn, som rammer haven ind, er en tikkende bombe. For de bærende stolper, som du omhyggeligt har gravet dybt ned i jorden, er begyndt at rådne! Men heldigvis findes der en metode, der kan bekæmpe råd og svamp inde i træet.

OBS: Denne artikel er 10 år gammel. Det er ikke længere tilladt for private at bruge det omtalte middel – Boracol – og slet ikke tilladt at bruge det til træ med jordkontakt. Vi arbejder på at opdatere artiklen med en lovlig metode hurtigst muligt.

– Redaktionen

Stolper i jorden er særligt udsatte

Stolper, som er gravet ned i jorden, er særligt udsat for råd og svamp i jordoverfladen, fordi der her er den optimale kombination af fugt, varme og ilt, som mikroorganismer og svampe trives i.

Sådan tjekker du stolperne for råd

Værst går det ud over almindelige ubehandlede træstolper, men også trykimprægnerede stolper kan blive angrebet. Du efterser stolperne ved at grave et spadestik ned omkring hver stolpe og stikke spidsen af en kniv ind i træet lige under jordoverfladen. Er træet fast, er stolpen god.

Vigtigt – alle stolper skal efterses

Hvis du har en fornemmelse af, at kniven “synker i”, er det nu, du skal tage affære. Husk, at undersøge alle stolper, for selv om den første stolpe er ok, kan en af de andre godt være dårlig. Måske får den mindre sol, eller måske er jorden dårligere drænet osv.

Brug en borholdig væske

Hvis træet er “blødt”, skal du i arbejdstøjet – og jo før, jo bedre. Råd bekæmpes med en borholdig væske til efterimprægnering (sælges under navnet Boracol i større tømmerhandler).

Bor et hul i stolpen til væsken

Med et 10-15 mm bor borer du et hul skråt ned i stolpen ind til stolpens midte. Hullet skal begynde ved jordniveau. Sæt en tragt i hullet og hæld den borholdige væske i hullet ad flere gange, indtil træet ikke suger mere.

Væsken fordeler sig godt i fugtigt træ

Opløsningen trænger ud i træet. Den spreder sig specielt godt i fugtigt træ. Hullet lukkes med en træprop, så der ikke kommer regnvand i hullet. Efterfyld hullet med Boracol med tre til fem års mellemrum, så skulle det være slut med råd.

Forebyg råd med en patron

Du kan forebygge råd i udsatte konstruktioner ved at sætte en Boracolpatron ind i træet. Først når træet fugtes op, vil patronen afgive imprægnering til det fugtige træ og forebygge skader.

Sådan gør du

Bor hullet skråt nedad til midten af træet og slå en borholdig patron i. Luk hullet med en prop, da indtrængende vand eller fugt gør midlet inaktivt. Patronen kan fx benyttes i vindues- og facadepartier, døre, fod- og tagremme, spærender, ind- murede/udragende bjælkeender, bindingsværk, stolper og pæle.

Det er noget giftigt stads

Borvæske og borpatroner til imprægnering er klassifice- ret som sundhedsskadelig. Det betyder, at du skal undgå kontakt med huden, bruge gummihandsker, gerne overtræksdragt og undgå at spilde på jorden. Gravide og ammende skal holde sig langt væk.

OBS: Denne artikel er 10 år gammel. Det er ikke længere tilladt for private at bruge det omtalte middel – Boracol – og slet ikke tilladt at bruge det til træ med jordkontakt. Vi arbejder på at opdatere artiklen med en lovlig metode.

– Redaktionen

Mest læste artikler