Et nyt hegn i skellet kræver forståelse og godt naboskab

Naboskabet bliver nemt sat på prøve, når det skal besluttes, hvad der skal stå i skellet. Som udgangspunkt bør begge parter tænke på, at hegnet har to sider, og at I begge skal kunne leve med dets udseende.

et hegn

Naboen har ikke altid samme smag som dig

Aftaler om et nyt hegn kræver diplomati. For selv om I kan få en snak over hækken, behøver I jo ikke at have samme smag – før den dag, I skal finde ud af, hvordan hegnet skal se ud.

Der findes regler om hegn og hensyn

Der findes en lov om hegn, hvor reglerne for hegn og ikke mindst for de hensyn, der skal tages til naboen, fremgår nøje. Loven gælder dog ikke i Københavns Kommune. Her gælder kommunens bygningsvedtægt.

Loven kræver enighed

Det er et bærende princip i Hegnsloven, at parterne skal være enige, og at naboer selv finder ud af, hvad der skal stå i skellet. Medmindre der er lokalplaner eller tinglyste servitutter.

Lovens principper kan bruges til at blive enige

Hegnsloven anvendes altså kun, hvor grundejerne ikke kan blive enige, og hvor Hegnsynet derfor bliver tilkaldt. Men omvendt indeholder loven nogle ret klare principper, I kan holde jer til, når enigheden skal i hus.

Fælles i skellet eller dit på din grund

Du og din nabo skal være enige om ændringer af fælles hegn i skellet. Står hegnet kun på din grund, bestemmer du selv, hvilken type hegn det skal være.
Læs også: Mere om regler og mål for hegn og hæk i hegnsloven

Fælleshegn er en fælles opgave og udgift

For det første har du som almindelig grundejer ret til at kræve, at der skal stå et hegn – enten et fast hegn eller en hæk – i skellet, og retten indebærer samtidig, at du og din nabo deles ligeligt om udgifter til anskaffelse og opsættelse og vedligeholdelse af hegnet.

Prøv selv at finde en passende højde på hegnet

Loven lægger op til, at naboer selv finder en passende højde på hegnet. Men er der tale om et levende hegn – og I ikke har aftalt en højde – vil I begge kunne kræve, at det skæres ned til to meters højde én gang årligt.

Hegnsynet kan beslutte højden på hegnet

Bliver grundejerne uenige om hegnshøjden, skal den fastsættes af Hegnsynet, der som udgangspunkt fastsætter den til mellem 1,8 og 2 m. Det fælles hegn skal normalt stå i skellet.
Læs også: sådan bøjer du “hegnsloven”

Du kan sætte dit eget hegn op

Du kan sætte dit eget hegn op inde på din side af skellet, uanset om der står et fælleshegn i skellet. Dog skal “egne” hegn stå, så det fælles hegn kan vedligeholdes.

Hvis hegnet står på din grund, og der ikke er et hegn i skellet

Højden på “egne” hegn må maks. være fælleshegnets højde plus afstanden fra skellet. “Egne” hegn må du gerne ændre, men hvis der ikke er hegn i skellet, skal naboen have besked en måned i forvejen.

Når Hegnsynet skal tilkaldes:

  • Anmodning om foretagelse af hegnsyn skal ske skriftligt til det lokale Hegnsyn.
  • Kan der under en hegnssag ikke opnås enighed (forlig) mellem sagens parter, træffer Hegnsynet en afgørelse.
  • Der findes ikke nogen instans, hvor du kan klage over Hegnsynets afgørelse, men den kan indbringes for domstolene.
  • Hegnsynet består af tre medlemmer. Der skal være mindst et plantningskyndigt og et bygningskyndigt medlem.
  • Hegnsynet skal, på samme måde som en dommer, neutralt tage stilling til en nabokonflikt om et hegn.

Mest læste artikler