Nabokrig! Sådan slutter I fred

Strides du og din nabo over hegn og skel mellem jeres grunde? Vi giver jer førstehjælp mod nabokonflikten. 

Når naboens hegn tager udsigten

For et ældre ægtepar ved Øresund blev det lidt af et chok at få ny nabo. Naboen sløjfede deres adgang til vandet gennem sin grund, selvom rettigheden til færdsel var tinglyst. Et træhegn mellem de to ejendomme blev også fjernet, fordi naboen ønskede et andet af mursten og vedbend. 

Sagen endte først i hegnssynet, som gav det ældre ægtepar medhold, og dernæst i byretten, som pålagde den nye nabo at betale sagsomkostningerne, genoprette ægteparrets adgang til stranden og at sætte et nyt træhegn op.

Beskæring af æbletræet giver den bedste høst.

Regler om hegn og skel er reguleret af loven

Nabokonflikter om hegn og skel er de eneste, der er direkte reguleret af loven, og hvor kommunerne har hegnssyn, der kan tage sig af dem. De færreste sager havner for retten, men hvert år får de kommunale hegnssyn tusindvis af henvendelser og afgør ca. 600 sager, siger formanden for Foreningen af Hegnsyn i Danmark, Jens Ernst Nielsen.

“Vi prøver altid at mægle. Ofte handler sagerne om meget andet end lige hegnet eller skellet, og det kan vi bedre få løst, hvis begge parter får mulighed for at tale ud. Men nogle gange kan et forlig ikke lade sig gøre, og så må vi afsige en kendelse.”

Strid i sølvbryllupskvarteret

Jens Ernst Nielsen peger på to tendenser, når naboen klager over hegn og skel: 

“Udsigt, der forsvinder, er noget, der kan give konflikter, især ved dyre ejendomme. Der er nok mere lyst til at tage en sag, hvis ejendommen har kostet ti mio. kr., end hvis den har kostet 300.000 kr.” 

“Og så ser vi typisk sager, når et gammelt kvarter begynder at skifte ud blandt beboerne. Sådan et sølvbryllupskvarter, hvor beboerne har kendt hinanden godt og har haft en masse uskrevne regler, kan have svært ved at håndtere nye beboere, som måske har nogle andre normer for, hvad der er pænt, og hvad der er godt naboskab. Så kan der hurtigt opstå uenighed om, hvorvidt det gamle raftehegn i skellet er værd at bevare, eller om naboerne i fællesskab skal betale for et nyt.

10 planter, der er nemme at dyrke i krukker.

Så mange sager er der

Foreningen af Hegnsyn i Danmark vurderer ud fra indberetninger, at der årligt er omkring 600 hegnssyn. I 2017 var der anslået 585. Heraf blev de 185 afgjort som forlig.

Typisk handler sagerne om, at hegn eller hæk tager udsigt, eller der er uenighed om vedligeholdelsen af fælles hæk eller hegn i skel eller af egen hæk eller eget hegn, som står tæt på skellet. Det kan også være stridigheder om beplantning ved hegnet – hvis naboens efeu f.eks. breder sig. 

Hvor kan du få sagen afgjort

Er du i tvivl om, hvordan loven skal tolkes, kan du rette henvendelse til kommunens tekniske forvaltning. Sager om hegn og skel afgøres af de kommunale hegnssyn som forlig eller kendelser. Sidstnævnte er juridisk bindende. Du kan klage over en kendelse i byretten.

3 trin til en løsning

  1. Tal altid med naboen om, hvad du ønsker – og gerne førdu bliver irriteret.
  2. Rådfør dig med kommunens tekniske forvaltning og den lokale grundejerforening eller lejerforening. Der kan være regler, du ikke er opmærksom på, og som afgør sagen.
  3. Kan du og naboen ikke blive enige, kan hver af jer bede om et kommunalt hegnssyn. Det koster godt 1.800 kr. at få gennemført en hegnssynssag.

Så en ny græsplæne, og undlad at vande den.

Mest læste artikler