Sådan laver du en klassisk hvid havelåge

Den lette og klassiske hvide havelåge pryder ikke kun indgangen til huset, den er også yderst holdbar og solid.

En havelåge der holder

En havelåge har først og fremmest to praktiske funktioner: Den skal kunne åbne og lukke. Og det er nu en gang nemmest, hvis dette er muligt uden problemer. Hængende havelåger og skræve stolper, som resulterer i, at lågen ikke kan lukke, er mildest talt irriterende. Med denne guide kan du få en solid havelåge i et let og klassisk design. 

Sværhedsgrad, tidsforbrug og pris

Sværhedsgrad

En overskuelig opgave, hvor stor præcision giver et smukt resultat. Det er bedst at være to om at rejse stolperne.

Tidsforbrug

2 dage plus tid til at male – med tørretider.

Pris

Cirka 1300 kroner plus stolper. 

Disse materialer skal du bruge

38 x 73 millimeter høvlet fyr:

 • 2 vandrette rammedele (A) a 107 centimeter
 • 2 lodrette rammedele (B) a 65 centimeter
 • 1 skråstiver (C), 140 centimeter (skæres til)

21 x 70 millimeter høvlet fyr:

 • 9 stave (D) a 120 centimeter (Skæres tuk i begge ender efter opsætning)

Desuden skal du bruge:

 • 2 betonstolper, 220 centimeter (ikke med i pris)
 • 4 sække tør stolpebeton
 • 2 stabelhængsler til mur, 50 centimeter, 5 x 40 beslagskuer med plugs
 • 1 klipfald med 5 x 40 millimeter beslagskruer
 • oliegrunder med midler mod råd og mug
 • heldækkende træbeskyttelse (Gori 99 ekstrem)
 • træskruer til udebrug, gerne rustfrit: 5 x 50 millimeter og 5 x 100 millimeter

Sådan gør du

Betonstolperne graves ned

Fritstående stolper skal altid graves ned. Stolpesko og lignende vil aldrig gøre dem stabile nok til at bære en låge.

De skal ned i frostfri dybde, og oveni giver vi dem hver to sække beton til at låse dem fast i jorden. Det er hårdt arbejde, men der er ingen vej udenom – og du bliver belønnet for den ekstra time mange år frem.

1. Hullerne til stolperne graves

Vi kan genbruge de gamle huller, men udvider dem for at få plads til beton og til at stampe jorden fast. Vi bruger en hulspade, der nemt løfter jorden op af det smalle hul

2. Sæt stolperne

Vi stiller først den ene stolpe op og stamper lidt jord fast omkring den, så den bliver stående i den rette højde, her 130 cm over jorden. Med vaterpasset tjekker vi, at det andet hul er dybt nok.

3. Stolperne placeres i samme højde

Toppen af stolperne placeres i samme højde – og kan du få hjælp til noget af arbejdet, så er det nu, du skal bruge muligheden. Det er meget lettere at rette stolperne til, hvis I er to om arbejdet

4. Ret stolperne til med et vaterpas

Stolperne rettes til på alle ledder. De skal stå lige højt, lodret på begge ledder, i den rette afstand (her 111 cm) – og vrides, så de flugter præcist.

Tip: Vi spænder en tvinge på stolperne for at kunne styre dem.

5. Stolperne støbes fast

Når de to stolper er helt på plads, hældes den tørre beton i hullerne. Tilsæt lidt vand – så lidt, at betonen ikke bliver blød. Hold plads til 20 cm jord, fliser og lignende.

Rammen bygges med skråstiver

Vi har stillet stolperne med en afstand på 111 cm, så lågen skal være 107 cm bred. Vi begynder med at lave en ramme, som de lodrette stave kan skrues på. Den skal måle 107 cm i bredden og 65 cm i højden, og i hjørnerne samles den med 45 graders snit. Den stives af med en skråstiver, der skal gå fra bunden i hængselsiden og sikre, at lågen ikke hænger om et år.

1. Rammens dele skæres til

Rammens dele (A og B) skæres til med skrå snit, så de lange kanter måler henholdsvis 107 og 65 cm. Kapsaven gør det meget nemmere at ramme de 45 grader helt præcist.

2. Rammen skal samles

Vi borer for til skruerne, der skal samle rammen,  med et 5 mm bor.

Tip: To bukke og en plade, så du står i en god arbejdshøjde og har delene liggende på et plant underlag, er en stor hjælp.

3. Bor for til skruer

Bor for til tre skruer i hvert hjørne – to i den ene del og én i den anden – så skruerne fra hver sin side ikke støder ind i hinanden, når du samler hjørnet.

4. Rammen samles

Vi kommer lidt lim på de skrå samleflader, samler dem og retter dem ind efter en vinkel og låser samlingen med 5 x 100 mm skruer i alle fire hjørner.

5. Mål op til skråstiveren

Mål op til skråstiveren (C) på rammen. Mål 3,7 cm (halvdelen af skråstiverens bredde) ud fra samlingen, og sæt en markering på begge sider, så du ved, hvor skråstiveren skal ligge, når den streges op.

6. Tegn på skråstiveren

Tegn på skråstiveren (C), hvor den skal skæres. Vi bruger en tømrervinkel til at strege de skrå snit op på skråstiveren. Først når vi har skåret den ene ende til, streger vi op og skærer den anden ende.

7. Skråstiveren skrues fast

Skråstiveren (C) skrues fast med to 5 x 100 mm skruer i hver ende. Her borer du også for og husker at forskyde de to skruer, så de ikke rammer hinanden.

8. Skær skråt så regnvandet drypper af

De vandrette kanter skæres lidt skrå, så regnvandet ikke lægger sig på oversiden – og så det drypper af undersiden. Den laveste del af rammens kanter placeres altså væk fra stavene. 

9. Rammen og stavene grundes og males

Grundingsolien påføres ad to gange med 24 timers interval, og den skal tørre 24 timer, før du maler i alt to gange – og til sidst en gang, når alt er samlet.

TIP: Grundingsolien er afgørende

Kombinationen af grundingsolie og maling kan holde træet sundt i mange år.

Umiddelbart er det den flotte overflade, som de tre eller fire lag dækkende træbeskyttelse giver, der ser ud til at beskytte træet mod angrebene fra omverdenen. Men det er helt afgørende, at du har imprægneret træet med en grundingsolie, der rummer midler mod mug og råd først. Sjusker du på den del, kan du opleve, at træværket i lågen efter få år er fuldstændig ædt op under den hvide overflade, så lågen falder fra hinanden.

For at få træet til at holde i mange år er det lige så afgørende at bruge konstruktiv træbeskyttelse. Den køber du ikke i byggemarkedet. Det handler om at bygge, så vandet hurtigt løber af træet, fx ved at give det skrå over- og undersider 

Stavene skrues på

Så er det tid at skrue stavene fast på rammen. De er så lange, at de kan skæres til i begge ender, efter at lågen er samlet, og de er grundet og malet på samme måde som rammen, før de sættes på. Stavene placerer vi, så de går 18 cm ned fra rammen, senere korter vi dem af.  Vi er meget omhyggelige med at få skruerne til at sidde i lige rækker. Den detalje er helt afgørende for, hvor flot lågen tager sig ud til sidst.

1. Marker hvor skruerne skal sidde

Marker på stavene (D), hvor skruerne skal sidde.  Stavene skal række 18 cm ned under rammen, så vi sætter et mærke 21 og 80 cm over bunden midt på stavene, så skruerne vil sidde på en lige linje.

2. Bor for til skruerne

Vi borer for til skruerne i alle stave (D) med et 4 mm træbor. Det er ikke for at undgå, at staven flækker, men fordi skruen så har nemmere ved at trække staven tæt til rammen.

3. Streg op til stavene på rammen

På rammen streger vi op til stavene. I stedet for at markere stavenes midte markerer vi den ene kant. De to yderste stave flugter med rammens yderside, og luften deles jævnt mellem resten

4. Stavene lægges op og skrues fast

Alle stavene (D) lægges op og skrues fast i de to vandrette rammesider (A) med 5 x 50 mm skruer. Husk at vende rammen, så skråstiveren peger ned mod nederste hængsel, og de skrå kanter hælder udad.

5. Hver stav fastgøres til  skråstiveren

Hver stav (D) gøres fast i skråstiveren (C). Her streger vi også omhyggeligt op og borer for, så skruerne trækker delene tæt sammen og sidder helt på linje.

6. Stavene skæres skråt af i bunden

Stavene (D) skæres skråt af i bunden med et snit 15 cm under rammen. Det kan gøres med en rundsav, men er lettere med en dyksav på føringsskinne. De 15 graders smig får vandet til at dryppe af.

Vi måler op til beslagene

Nu skal vi have lågen op at hænge. Vi begynder med at måle op til hængslerne på betonstolperne.

Under arbejdet med at bore for og skrue stablerne fast i stolperne vil de let forskydes lidt, og det kan vi rette til bagefter, når den lange del af hængslet skrues på lågen.

For at hængslet skal sidde vandret, skal stabelen hælde en lille smule væk fra lågen, da der er lidt slup i hængslet.

1. Lågen klodses op

Lågen klodses op i den rette højde. Her 10 cm over jorden. Det giver plads til at åbne den, selvom der falder lidt sne – også hvor havegangen som her skråner ned imod lågen. 

2. Mærk op til skruerne i stabelen

Vi mærker op til skruerne i stabelen – den del af hængslet, der sidder på stolpen. Stabelen skal hælde en smule væk fra lågen, du mærker det lille slup, når du holder delene op for at strege af.

3. Hullerne bores

Hullerne bores med et 6 mm betonbor – men pas på, du skal gøre det uden at bruge slagfunktionen, da du ellers risikerer, at betonen slår skaller af. Giv boret tid til stille og roligt at nå ind. 

Lågen hænges op og rundes

Når lågen er kommet op at hænge på sine hængsler, skærer vi stavene af foroven, så den runder fint foroven.

Du kan strege buen op med en stor passer for at få et cirkelslag, men det virker elegant, når du i stedet sætter en tynd liste i spænd mellem stolperne, så den danner en bue. Ved at korte listen af gør du buen fladere, og du prøver dig frem, til buen er flot

1. Stabelen fastgøres på stolpen

Stabelen gøres fast på stolpen med murplugs og 5 x 40 mm beslagskruer. De skal som hængslet være rustfri eller varmgalvaniserede. Vi strammer skruerne stille og roligt, så der ikke sker små uheld.

2. Hængslet hænges på stabelen og skrues fast

Hængslet hænges på stabelen og skrues fast på rammen med 5 x 40 mm beslagskruer.

Tip: Vi bruger stabelhængsel, fordi det betyder, at det er nemt at løfte lågen af og på.

3. Klipfaldet fastgøres

Klipfaldet gøres fast efter samme princip som hængslerne, hvor du først gør delen med lukkemekanismen fast på stolpen og så skruer den anden del på rammen.

4. Streg bunden af buerne op

Nu streger vi bunden af buerne op foroven på lågen. Med vinklen som hjælp streger vi i første omgang af ud fra det samme punkt på stolperne.

5. Buen tegnes op

Vi sætter en tynd liste (X) i spænd imellem stolperne til at tegne efter. Første gang må listen gerne være lidt for lang, så kan vi korte den af, til buen har den højde, vi synes ser bedst ud.

6. Skær buen med en stiksav

Buen skærer vi med en stiksav. Vi sætter saven på 15 grader, så vandet vil løbe af. Stavene skal være højest på lågens pæne side mod gaden.

Tip: Brug gerne en fin klinge for at få et helt rent snit.

7. Lågen er færdig og skal bare males

Først de friske snit i top og bund, som både skal grundes og males, og til sidst giver vi hele lågen en samlet gang maling. 

Mest læste artikler