Sæt et støjhegn op

Et støjhegn dæmper trafikstøjen væsentligt - men kun hvis det er lavet korrekt.

Forestil dig, at kunne drikke kaffe ude på terrassen i ro og mag, selvom bilerne drøner forbi lige uden for din have. Det er en lettelse, som kan blive din, hvis du bygger et støjhegn. Men inden du kaster dig ud i et dyrt hegns-projekt, er det vigtigt at være sikker på, at du griber det rigtigt an.

Hegnet skal være tæt

Helt grundlæggende bør en støjskærm være totalt tæt – der må altså ikke være sprækker i hegnet, og det skal gå helt ned til jorden. Hvis støv eller røg kan slippe igennem et hegn, kan lyden også!
Derfor er det også vigtigt, at hegnet er af så god kvalitet, at slid og vejrlig ikke forårsager sprækker og huller.
For at yde en effektiv støjdæmpning, skal hegnet veje mindst 10 kg/m2. Det behøver ikke at være et kompliceret bygningsværk. Et plankeværk af 25 mm brædder “én på to” vejer omkring 17 kg/m2 og er en velfungerende og forholdsvis billig støjdæmper.

Skærme kan også bygges af plader af fibercement, metal, krydsfiner, mursten, beton, mineraluld, glas og meget andet – ligesom der findes mange præfabrikerede støjskærme, der både er velfungerende og flotte.

Hvor skal hegnet stå

Virkningen af støjskærmen er helt afhængig af, hvor den står i forhold til støjkilden, hvor lang den er, og hvor høj den er. Regn med, at hegnet udelukkende skærmer mod bilstøjen fra den del af vejen, du ikke kan se – det gælder både for højden og længden af hegnet. Kan du se bilerne over hegnet eller i siderne af hegnet, kan du også høre dem!

Derfor er det i mange tilfælde en god idé at alliere sig med naboerne, når støjhegnet skal bygges, da en effektiv støjbarriere ofte vil kræve, at den går ud over “egen grund”. Når du skal placere støjskærmen, er princippet, at den skærmer mest effektivt, hvis den placeres tæt på støjkilden eller tæt på modtageren. Hvis du vil kunne være i hele haven, er den bedste løsning at sætte støjskærmen op som hegn tæt på vejen. En anden løsning er at hegne terrassen ind.

Den lyd, der rammer et støjhegn, vil både gå gennem hegnet, absorberes i hegnet og reflekteres tilbage, hvor lyden kom fra. Hvis du sætter hegnet op omkring din terrasse, kan du selv have glæde af at vælge et absorberende støjhegn, så undgår du, at hegnet “fanger støj” og sender den ind på terrassen.

Støjhegn

Et korrekt udført støjhegn i en have kan ofte dæmpe støjen med 8-10dB. Det vil de fleste mennesker vurdere som en halvering af støjen.

Kend din støj

Ved hurtigkørende jævn trafik frembringes lyden mest af lavtsiddende støjkilder: dæk mod asfalt, hjul mod skinner – her kan støjskærmen være lavere. På steder med accelererende eller langsom trafik skal støjskærmen være højere.

Mest læste artikler