Lav en smuk køkkenhave: Hilsen til renæssancen

Skitseforslag til en smuk køkkenhave efter det klassiske motiv med et system opbygget af kvadratiske felter. Skitsen er tilpasset en typisk villahave på 1.000 m2 uden store terrænforskelle og med et standardhus på 150 m2.

Det klassiske motiv med et system opbygget af kvadratiske felter arrangeret i et retvinklet system, et såkaldt grid, tegner denne have.

Det er et motiv, man kender fra mange haver, og som går helt tilbage til renæssancen.

Umiddelbart kan det synes rigidt, men fordelen ved systemet er, at man kan bryde det, lave små og store afvigelser og variere detaljen, uden at det går ud over helheden. Afvigelser fra systemet skaber dynamik og overraskelser.

Udgangspunktet i denne have er et modul med felter på 4,5 x 4,5 meter. Hvert felt udfyldes med hver sin funktion, som kan være et træ, en terrasse, et drivhus, et bassin og naturligvis en masse bede til dyrkning.

Bedene kan anlægges i niveau med det omgivende terræn. De kan være hævede, eller de kan indrammes af en lav hæk.

Den oplagte belægning i en have af denne karakter er enten grus eller fliser, da græs i så relativt smalle gange hurtigt bliver slidt. Det genererer desuden urimelig mange meter græskanter, der skal stikkes for at holde systemet klart og stringent.

I den typiske landbohave er haven opdelt i mindre parceller, som er indhegnet med buksbom for at holde hønsene ude. Her køkkenhaven ved Den Fynske Landsby.

Er der behov for en græsplæne, kan man slå flere felter sammen og skabe et større felt, der underordner sig systemet. Eller man kan have flere mindre felter, som fordelt rundt i haven vil fungere som pauser mellem dyrkningsbedene.

I de felter, hvor man har træer, kan man vælge at etablere et trædæk, så der opstår små terrasser med naturlige parasoller af løv.

Kombinationsmulighederne er utallige og kan over tid forandres afhængig af familiens udvikling og ændrede behov.

Om vinteren vil temperaturforskellen mellem jord og de befæstede stier få havens system til at træde frem som et skakternsmønster med rimhvide stier.

På samme vis vil flader med græs skille sig ud som små stedsegrønne felter i mosaikken af dyrkningsfelter.

Se også skitser og plan til køkkenhaverne Dansende cirkler og Skæve rum til høns og grønt.

Tekst, tegninger og billeder er fra bogen ‘Smuk køkkenhave’ af Louise Risør og Jacob Fischer fra forlaget Koustrup & Co.

Mest læste artikler