Få en genbrugsstation i haven

Det er en god ide at lade haveaffaldet blive i haven - det er nemmere end at skulle køre det væk, og du får fin gødning til havens planter. Det er bedst med en form for beholder til komposten, og det er ret enkelt at speede processen op og få en ensartet kompost.

 
Foto: Lotte BjarkeEn træramme er bedst til kompostering
Kompostering kan i princippet foregå i en bunke på jorden, men i en have er det mere oplagt at vælge en form for beholder. En træramme med afstand mellem brædderne er ideel til formålet. Den lader luft, der er nødvendig for processen, komme til og tillader, at den varme, der dannes, kan slippe væk.
Del beholderen op i tre enheder
Det tager 1-2 år at forvandle en bunke haveaffald til færdig kompost. Derfor er det en fordel at dele kompostbeholderen op i to eller evt. tre enheder. Så kan komposten fra et år få fred til at blive klar, mens næste års affald lægges i en beholder for sig.

Beholderen skal placeres direkte på jorden
Det er en fordel, at området omkring komposten er flisebelagt, så der er fast underlag at arbejde på. Omvendt skal selve beholderen altid placeres direkte på jorden, så orme og andre smådyr, der hjælper med nedbrydningen, kan søge ned i jorden.

Foto: Lotte Bjarke
Lidt kompost rundt om planterne holder på varmen og tilfører næring.

Bland forskellige typer planteaffald
Det er en fordel at blande plantemateriale, så der fx ikke opstår et tykt lag med frisk græs. Det har tendens til at klappe sammen til en våd, snasket masse, der blokerer for lufttilførslen. Omvendt er et tykt lag tørre blade eller smågrene tilbøjelige til at blive så tørt, at komposteringsprocesserne går i stå. Bland derfor de forskellige typer planteaffald godt.

Læs på næste side, hvor kompost er godt at bruge i haven, og hvordan du speeder processen op.#br Ingen grene i komposten
Meget groft materiale som fx grene skal du ikke lægge i komposten, da det er for længe om at blive nedbrudt. Groft affald kan du findele, før du lægger det på komposten. Plantedele med sygdomssymptomer, ukrudtsplanter med frø og rodukrudt i komposten er ensbetydende med problemer.
Foto: Lotte Bjarke
Frisk omsat kompost er sprængfyldt med vitaminer til jorden.
Kompost kan bruges overalt i haven
Når komposten er klar til brug, indeholder den nyttige næringsstoffer og gør jorden porøs og bedre til at holde på fugten.
  • I køkkenhaven: Tilfør næring ved at sprede komposten et par uger før tilsåning i foråret. Eller brug den mellem rækkerne af grøntsager efter spiring.
  • I bede: Kompost gør gavn omkring fx roser, hvor den også beskytter mod frost om vinteren.
  • Mod ukrudt: Brug 5-10 cm kompost som jorddække. Det hjælper med at holde ukrudtet nede.

Sæt fart i tingene
Luft og vand er nødvendige for, at komposteringsprocessen kan forløbe godt. Hvis du lader kompostbeholderen passe sig selv, vil du opleve, at den inderste kerne komposterer fint, mens det er begrænset, hvad der sker langs ydersiden. For at opnå, at alt haveaffaldet i beholderen bliver omsat, kan du vende rundt i indholdet med en greb med et par måneders mellemrum.

Vand komposten i tørre perioder
I tørre perioder er det en god ide at vande komposten, så den ikke tørrer ud. Komposterings-processerne går simpelthen i stå i tør kompost. Tilførsel af et par skovlfulde velomsat kompost sætter fart i en ny kompostbunke.


Mest læste artikler