Sådan sorterer du affaldet hjemmefra

Når affaldet rammer de rigtige containere på genbrugspladsen, er det en miljøgevinst: Mest muligt genanvendes – og mindst muligt bliver gravet ned i depoter i jorden.

Husprojekter giver altid meget affald
Gør det selv-projekter i hus og have giver ofte meget affald,og derfor er det en god idé at tjekke på forhånd, hvordan det nu lige er fx murbrokker, vinduer med rammer eller store grene skal afleveres.

Tjek affaldskategorierne på nettet

Hvis du er i tvivl om affaldskategorierne, er der mulighed for at få dem genopfrisket på din genbrugsplads hjemmeside. Her står der meget tydeligt, hvad der må komme i de enkelte containere – og hvad der ikke må komme i.

Affaldet genanvendes på flere måder

Mest muligt af affaldet kan genanvendes direkte som materialer. Dernæst skal resten brændes ved høje temperaturer, hvor varmen bruges til opvarmning. Det, der hverken genanvendes eller brændes, graves ned i jorden og problemet overladt til vores efterkommere.

Affaldssækkene skal være af klar plast
Brug klare sække til affaldet. Så kan både du og personalet på genbrugspladsen se, hvilken container, sækkene skal i.

Nogle plastikmøbler er ikke mærkede
Havemøbler af plastik, plastiklegetøj og lignende er ikke mærket med tal, så det er svært at vide, hvilken slags plastik, det er lavet af – derfor skal det smides i brandbart-containeren. Plastik-emballage med faremærke skal afleveres som ”farligt affald”.

Vi er blevet bedre til at genbruge!
På 10 år andelen af husholdningsaffald, der bliver genbrugt steget fra 30 til 41 procent.

Affaldstal 2008 (1998):

  • 41 pct. (30 pct.) af det danske husholdningsaffald blev genanvendt
  • 55 pct. (57 pct.) blev brændt
  • 4 pct. (13 pct.) blev deponeret

Kampagner i kommerne giver resultater
Tallene er et landsgennemsnit – der er forskel fra kommune til kommune, de kommuner, der har mange kampagner om sortering, har de bedste tal. Inden 2020 skal Danmark ifølge EU’s affaldsdirektiv genanvende mindst halvdelen af al vores papir, plast, metal og glas fra husholdningsaffaldet. Kilde: Miljøstyrelsen

Læs på næste side, hvad du skal gøre med de forskellige typer affald.#br
Foto: Lise Mortensen HøyEn havestol med metal og stof
Er det træ eller metal? Når metal er “blandet” med andet materiale, skal det faktisk i metalcontaineren. Det gælder fx også for en knækket skovl, en plæneklipper med hjul af plastik eller en cykel med dæk.

Grill-aske
Aske fra grillen eller brændeovnen må gerne komme i småt brandbart, da det stadig indeholder brandbare stoffer, som forbrændingen kan udnytte. Men tjek, at der ikke er gløder!

Er beton og murbrokker det samme
Det er vigtigt, at ren beton ikke blandes med mursten og tegl. Ren beton kan knuses og genanvendes direkte. Er betonen blandet med mursten, tegl og/eller gasbeton, kan det indeholde giftige pcb-rester, og så skal det igennem en dyr varmebehandling, før det kan genanvendes.

Papkasserne, som affaldet til branbart er i
Nej, pap må ikke komme med. Pap er rigtig godt at genanvende, og det er spild af gode træer, når papkassen smutter med ned i containeren til brandbart.

Byggematerialer af pvc
Nedløbsrør, kloakrør og andre byggematerialer af pvc skal i en container for sig selv

Gammelt vinduesglas
Det må ikke afleveres sammen med almindelige glas og flasker. Det skal i stedet i en særlig container.

Haveaffaldet, der består af både grene og blade

Vær opmærksom på, hvilke regler din genbrugsplads har for haveaffald. Mange pladser vil have det grønne affald sorteret i to forskellige bunker. En bunke til flis med store grene (over 10 cm i diameter) og rødder, og en anden bunke til kompost med det bløde haveaffald som smågrene, græs og planteaffald.

Smid ikke plastikurtepotterne i skraldespanden
Når du har plantet nye blomster ud, så gem de plastikurtepotter, planterne stod i. Plastikken kan genanvendes, så du skal aflevere potterne på genbrugspladsen. Urtepotten og andre plastik-emballager er ofte mærket med et lille tal i en trekant. Tallet fortæller hvilken type plastik, der er tale om.

Mest læste artikler