Mangel på blomster og levesteder truer bierne

Næsten halvdelen af de danske bier er i fare for at forsvinde. Det er især mangel på blomster og egnede levesteder, der truer biernes eksistens.

Bi drikker sukkervand

Det står skidt til for de danske bier. Det fremgår af den netop offentliggjorte Rødliste 2019. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet.

Når det drejer sig om bier, så er 44 procent af de vurderede arter rødlistede. Bierne udgør med 292 arter en væsentlig del af biodiversiteten i Danmark. Da bier – og andre insekter – sikrer den vigtige bestøvning af en lang række blomstrende planter, er biernes trivsel også af stor betydning for mange plantearter.

Læs også: Sommerfuglebusk – alt om pasning, plejning og beskæring

Ifølge Danmarks Biavlerforening kan truslerne mod bierne primært tilskrives færre levesteder og blomsterressourcer som følge af det intensiverede landbrug, hvilket ifølge foreningen blandt andet giver et mere monotont landskab, påvirkning fra pesticider og tab af småbiotoper.

– I Danmarks Biavlerforening har vi i flere år opfordret til, at der skabes et langt større fødegrundlag for såvel honningbier som vilde bier. Vi har gennem overvågningsprojekter kunnet se, at der simpelthen ikke er tilstrækkelig og varieret føde i løbet af sæsonen, ligesom vi kan se at bierne er i kontakt med pesticider,« siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

Hvis du gerne vil være med til at hjælpe de danske bier, kan du på www.bivenlig.dk læse en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan hjælpe bierne. Desuden er der en oversigt over hvilke kommuner m.fl. som allerede har tage budskabet til sig og er blevet bivenlige.

Mest læste artikler