Torsdag er biernes dag

Biernes verden er fascinerende, og deres arbejde med bestøvning af afgrøder og vilde planter er utrolig vigtig. Det synes FN også, og derfor er den 20. maj udråbt som FN’s internationale bi-dag.

Næsten halvdelen af de danske bier er i fare for at forsvinde. Det er især mangel på blomster og egnede levesteder, der truer biernes eksistens.

Det fremgår af den senest offentliggjorte Rødliste. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet.

Når det drejer sig om bier, så er 44 procent af de vurderede arter rødlistede. Bierne udgør med 292 arter en væsentlig del af biodiversiteten i Danmark. Da bier – og andre insekter – sikrer den vigtige bestøvning af en lang række blomstrende planter, er biernes trivsel også af stor betydning for mange plantearter og dermed for din have. 

For at rette fokus på biernes vanskelige kår og deres store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN derfor valgt at udråbe den 20. maj som international bi-dag – en dag, der skal skabe opmærksomhed og viden omkring de livsnødvendige insekter.


FN´s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer . Og ud af disse er 71 bi-bestøvede.

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder vurderes til at udgøre op mod 1 mia. kr. årligt i Danmark, og det er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Hertil kommer værdien af insekternes bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre mangfoldigheden af vilde planter, og til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes frugttræer og bærbuske nyder godt af de flittige insekters bestøvning. Der er derfor god grund til at interessere sig for de små flittige væsner.

Mest læste artikler