Sådan får du let en sikker sankthans

Forsigtighed og sund fornuft er nøgleordene, når heksen traditionen tro skal sendes til Bloksbjerg på sankthansaften, for det kan hurtigt gå galt, hvis du ikke følger reglerne for afbrænding. Få vejledning til, hvordan du må placere, bygge, afbrænde og slukke sankthansbålet her.

Sankthansaften er en hyggelig tradition, men det er helst kun heksen, der skal brændes af, når vi sætter ild til bålet den 23. juni.

Planlægger du at lave et bål i din egen have, er det vigtigt, at du overholder reglerne for afbrænding, da det ellers kan gå helt galt.

Derfor har Beredskabsstyrelsen udsendt et par retningslinjer for, hvordan du sikrer dig en brandsikker sankthans. Se dem herunder:

Den rigtige afstand

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at du placerer dit bål med en passende afstand til bygninger og andre omgivelser:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v.. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Minimer risiko for ulykker

Minimer risiko for ulykker

Du kan selv gøre meget for at reducere risikoen for ulykker, når familie og venner sidder og varmer sig rundt om bålet.

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at du tager disse forholdsregler både før, under og efter afbrændingen:

• Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet – det kan meget let gå galt.

  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på.
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet – de kan let komme til skade.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet – skån heksen for denne gang!

Hård vind og knastørre perioder

Det er helt forbudt at tænde bål, hvis sankthansaften er akkompagneret af hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder – med mindre kommunen har givet tilladelse.

I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Tjek derfor altid din kommune for at se, hvad der gælder, dér hvor du bor.

Pas på dyrene! 

Det er ikke alle, der synes, at traditionen med at synge midsommervisen om et brændende bål er en god idé.

Mange smådyr og dyreunger fanges nemlig i sankthansbålenes flammer, fordi de ser de store brændebunker som perfekte skjulesteder. 

Hvert år finder dyr som mus, pindsvin, fugle og katte skjul inde i bunken, og de når ofte ikke at flygte fra bålets flammer, før det er for sent. 

Derfor råder Dyrenes Beskyttelse til at flytte og ombygge bålet, inden det tændes. Det er nemlig ikke nok blot at tjekke bålet for dyr inden optænding. 

Hav en hyggelig og brandsikker sankthans!

Denne artikel er opdateret 21. juni 2022.

Mest læste artikler