Beskyt din hund mod flåter med et lydhalsbånd

Halsbånd, der beskytter mod flåter ved at udskille små doser af gift eller gas, har længe været på markedet. Lyder det ikke som noget, du har lyst til at udsætte dit kæledyr for, så er det nu også muligt at beskytte din hund med et lydhalsbånd. 

Derfor skal du beskytte din hund mod flåter

Der er flere gode grunde til at beskytte din hund mod flåter. Hunde på tur i naturen kan på meget kort tid tiltrække rigtigt mange flåter. Det kan være et stort arbejde at undersøge og fjerne de blodsugende flåter, hver gang du har været ude at gå tur. Hunde kan desuden lige så vel som mennesker blive syge af bakterier overført fra flåter.

Generelt udvikler hunde dog ikke lige så voldsomme symptomer, som mennesker kan gøre. Derfor er den største sundhedsrisiko ved flåter på hunde, at flåterne kan springe over på mennesker, hvis de ikke bliver fjernet i tide. 

Hundehalsbånd mod flåter

En hund kan på en gåtur nå at tiltrække en større koloni af flåter. Derfor har flåthalsbånd længe været populære som et middel til at begrænse flåter på hunde.

Der findes flere forskellige typer af loppe- og flåthalsbånd. Groft sagt kan man sige, at der hidtil har eksisteret tre typer af flåthalsbånd. 

1. Flåthalsbånd baseret på gas

Denne type halsbånd udskiller mikrodoser af en gasart med et giftindhold, der tager livet af flåterne, hvis de indånder gassen. Denne type halsbånd vil dog ikke have nogen effekt på flåter, der angriber dyrene uden for halsbåndets rækkevidde – som for eksempel ved hundens bagparti eller ved bagbenene.

2. Flåthalsbånd med gift, der absorberes i hundens hud

Giften i denne type halsbånd absorberes i hundens hud. Hensigten med giften er, at flåterne vil dø, når de giver sig til at suge blod på hunden på grund af, at giften er blevet optaget i hundens krop. 

3. Flåthalsbånd med organisk virkende stof

Denne type halsbånd virker ved at udskille forskellige typer af økologisk stoffer, som holder flåterne på afstand. Det kan f.eks. være forskellige typer af planteolier.  

Ulemper ved flåthalsbånd

Der hersker blandt fagfolk en del skepsis over for flåthalsbånd. Navnlig de gift- og gasbaserede halsbånd er under mistanke for en række alvorlige, utilsigtede bivirkninger. Det kan dels være hunden selv, der oplever generne. Her rapporteres der både om hårtab, allergi og eksem.

Et andet problem ved denne type halsbånd er, at giften kan overføres til de mennesker, der omgås hundene. Det er særlig betænkeligt, når det drejer sig om mindre børn, der ofte vil have svært ved at forstå, at de skal holde sig væk fra tæt omgang med en hund med flåthalsbånd. Børn vil desuden på grund af deres mindre vækst være mere sårbare over for selv små mængder af giften. 

Følg rådene i indlægssedlen

Der følger som regel en lang indlægsseddel med til denne type af halsbånd, og det kan kun tilrådes at følge rådene slavisk. De økologisk halsbånd anses generelt for at være harmløse. Om de er effektive, er et andet spørgsmål, som også er omstridt.

Enhed til halsbåndet med højfrekvent lyd

 
TickLess – det lille elektronisk aggregat, som kan anbringes i hundehalsbåndet.  

På det seneste er der også kommet nogle nye halsbånd til, der virker ved lyd. Sådan et halsbånd er Tick-less Pet

TickLess Pet er en elektronisk enhed, der kan anbringes i hundens halsbånd eller i hundesnoren. Enheden afgiver ultralyde, som gør flåterne forvirrede, og som forstyrrer dem i deres reaktionsmønster. Konsekvensen af dette er, at flåterne reagerer mod deres instinkter, når en hund med et lydhalsbånd kommer inden for dens rækkevidde. Eller sagt på en anden måde: de reagerer slet ikke, og lader dyret passere urørt.

Den højfrekvente lyd kan hverken høres af mennesker eller af dyret. Lyden har en rækkevidde på op til 1,5 meter. Batteriet kan ikke udskiftes, men efter TickLess er sat i gang, fungerer TickLess ifølge producenten i ca. 9 måneder. Produktet forhandles i Danmark. Køb for eksempel TickLess Pet her

TickLess til mennekser

Aggregatet kan også anvendes til beskyttelse af mennesker. Flåterne får nemlig på samme måde forstyrret deres fokus, hvis det er et menneske, der kommer forbi med en TickLess i bæltespændet for eksempel. TickLess til mennesker kan for eksempel købes her

Virker de højfrekvente flåthalsbånd?

Det er omstridt om denne type aggregater med højfrekvent lyd fungerer efter hensigten. Vi har ikke kunnet finde noget relevant forskning om emnet. Vi er dog stødt på rapporter om, at denne type elektronik er forbudt i visse stater i USA, fordi de betragtes som i bedste fald virkningsløse og i værste fald som bedrag. 

Idényt er dog meget interesseret i at høre mere om emnet fra vores læsere. Meget tyder nemlig på, at det ville være en stor gevinst for både dyr og mennesker, hvis de soniske flåthalsbånd viser sig at have den ønskede effekt og derved formår at fortrænge de toxiske flåthalsbånd fra markedet. 

Del dine erfaringer med lydhalsbånd eller andre flåthalsbånd på idényts forum:

Du kan læse mere om lydhalsbånd på engelsk på thebugsquad.dk.

Eller besøg TickLess internationale hjemmeside her.

Mest læste artikler