Bierne kommer i tusindtal: Sådan får du dem ud af haven

Netop nu kan man opleve at få uventet besøg af flere tusinde bier. Du kan heldigvis få hjælp, hvis du får besøg af en bisværm.

bisværm i et træ

Efter et forår med køligt og regnfuldt vejr, hvor bierne har været fanget i bistadet uden mulighed for at flyve ud, er det pludselig blevet fantastisk sommervejr. Det får antallet af bier i landets bifamilier til at vokse kraftigt og netop denne kombination kan få dem til at samle sig i sværme på flere tusinde bier.

Årsagen er, at bierne om sommeren opfostrer en ny dronning, og lige før hun kryber ud af cellen, forlader den gamle dronning stadet med cirka halvdelen af bierne.

Sværmen, som består af tusindvis af bier, slår sig typisk ned i et træ. Her vil den sidde i alt fra nogle få timer til flere dage. Imens leder sværmens spejderbier efter et passende sted at flytte ind. De foretrækker hule træer, men fordi de er svære at finde, kan det også være en hulmur eller et tomt bistade.

Sådan får du bierne ud af haven

Når bisværmen kommer flyvende, kan det næsten ligne en mørk sky på himlen. Selvom en sværm kan virke farlig, er bierne i sværmen som regel fredelige. De stikker meget sjældent, for inden de forlod bistadet, fyldte de maven med honning, som en slags madpakke til turen.

– På tryg afstand kan man sagtens iagttage en bisværm, mens de mange tusinde bier har travlt med at udvælge sig et nyt sted at bo. Det kan være en stor oplevelse at iagttage dette fænomen, siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

Han fortæller, at Danmarks Biavlerforening har et korps bestående af flere hundrede biavlere, som står klar til at hente bisværme, der har slået sig ned i haver og lignende. Biavleren tager bisværmen med hjem, og sikrer at den kommer i et nyt bistade. Korpset af biavlere findes på www.bisværm.dk.

 – Biavlerne udfører en vigtig opgave, idet en bisværms chance for at overleve på egen hånd er meget lille. Dels på grund af den skadelige parasit varroa-miden (en snylter, der angriber honningbier, red.), og dels på grund af manglen på egnede levesteder, siger Arne T. Henriksen.

Mest læste artikler