Hugorm: Sådan slipper du af med giftslangen i haven og sommerhuset

Hugormen er Danmarks eneste giftslange. Men hvordan genkender du hugormen, hvordan bekæmper du hugormen i sommerhuset og haven, og hvor farlig er et hugormebid bid egentlig? Det får du svaret på her.

Hugorme i Danmark

Hugorm (Vipera berus) er en af de to fritlevende slangearter, vi finder i Danmark, og den eneste giftige. 

Vi finder hugormen overalt i Danmark, dog mest i Jylland og mindre på Sjælland og Bornholm.

Hugormen lever ved heder, overdrev, moser og i åbne skove, men helst i solvarme skråninger og bakker. Der ligger den ofte sammenrullet i solskinnet.

I kulturlandskabet foretrækker den beslaglagte enge, helst i nærheden af stengærdede, buskadser eller et andet skjul. 

Lær mere om hugormen

Denne artikel er ganske lang, tryk på linkene under, så kommer du ned til det, du er mest interesseret i. God læsning!

Hvor farlig er et hugormebid?

For de fleste af os er et hugormebid ikke livstruende, men alle bør søge læge hurtigst muligt. 

I de fleste tilfælde vil hugormen forsøge at undgå mennesker, men i nogle tilfælde kan den bide. For eksempel hvis du trækker i den, løfter den op eller provokerer den.

Hugormegiften er en kompleks blanding af forskellige stoffer, som virker på kroppen, på forskellige måder. 

Selvom det at blive bidt af en hugorm ikke er livstruende, vil et hugormebid altid give forskellige reaktioner – alt fra ingen reaktion til alvorlig forgiftning. 

Heldigvis er 30 procent af alle hugormebid et tørt bid, da der ikke altid sprøjtes gift ind, og disse er ufarlige. 

Et hugormebid ser oftest ud som to punkformede prikker med 3-9 millimeters afstand.

Træder du på en hugorm, ender du ofte med et hugormebid. Foto: Getty Images 

Symptomer på hugormebid

Symptomerne på hugormebid med gift kan være smerte, hævelse og rødme rundt om bidet. Symptomerne kommer gerne efter 1-2 timer. 

Forekommer der ingen symptomer, inden for to timer efter bidet, er det sandsynligt, du har fået et tørt bid.

For friske mennesker er hugormebidet ufarligt, men hvis du bliver bidt af hugormen, skal du holde dig i ro mest muligt, og børn bør, hvis muligt, bæres til transportmiddelet. 

Lad hugormebidet være i fred – klem, skær eller sut ikke på bidet. Alle, som bliver bidt af en hugorm, bør kontakte læge eller giftinformationen. 

For enkelte grupper er et hugormebid ekstra farligt. Børn er mere følsomme for hugormebidet modtager en større giftmængde per kilo kropsvægt, i forhold til voksne. 

Andre grupper, som bør være opmærksomme ved hugormebid, er ældre, gravide, folk med dårligt helbred, og personer som tager enkelte typer blodtryksmedicin. 

Hugormebidet rammer ofte også hunde og katte. 

Hvordan ser en hugorm ud?

Hugormen er let genkendelig med sin karakteristiske sorte siksakkede streg langs ryggen.

Farven på hugormen er grå (mest hannerne) eller brun (hunner). Nogle hugorme er meget mørke, og nogle er helt sorte, hvilket gør det næsten umuligt at se den siksakkede streg. 

Nogle hugorme er helt sorte. Foto: Getty Images

Længden på ormen overstiger sjældent 65 centimeter, men enkelte dyr kan komme op på 86 centimeter. En hugorm vejer 150 – 200 gram, og hunnen er ofte noget større end hannen.

Hugormen kan let at afskille fra snogen, som har to gule pletter i nakken. Snogen er også større end hugormen, ofte over en meter lang. 

Hugormen er fredet

Ifølge Miljøstyrelsen er hugormen og snogen fredet i Danmark.

Du må altså ikke fange eller slå hugormen eller snogen ihjel, og du kan straffes med bøder.

Miljøstyrelsen giver dog lov til at fange eller slå hugormen, hvis de er i nærheden af boliger eller udgør en risiko. 

Dette er for eksempel børnehaver, da der er reel risiko for, at børnene kommer i kontakt med hugormen.

Hvordan slipper du af med hugormen?

Hugormen er mest aktiv i de varme sommermåneder, men om vinteren ligger den i dvale. 

Hverken hugorme eller snoge gør skade på hus og bygninger, men de fleste af os er ikke begejstrede for at møde hugormen ude foran hoveddøren.

Derfor bør man lave forebyggende indgreb, for at forhindre, de kommer ind i huset. 

Gode foranstaltninger for at holde hugormen på afstand er at fjerne buskadser, højt græs og stengærder. Krybene trives nemlig godt i buske, som tiltrækker hugormen. 

Rydder du de ideelle levesteder for krybbene, vil det gøre din have, og området rundet om huset, mindre attraktivt for hugormen, da hugormens tilgang til mad nu er reduceret. 

Hvis du opdager en hugorm i haven, skal du IKKE tage livet af den, da den er fredet. Du skal heller ikke prøve at fange den og slippe den ud et andet sted, men bare lade den være i fred. 

Du kan fange hugormen ved at lægge et plast- eller pap rør på en bakke. Slangen er nysgerrig og vil ofte krybe sig ind og udforske denne slags rør. Rørene bør tjekkes morgen og aften, mens det er køligt og hugormen er lidt aktiv.

Når ormen er fanget, skal den slippes ud igen, helst i et område, hvor den ikke vil være til besvær for andre mennesker.

Et andet alternativ er at købe en ormefælde, som har klæberigt klister, som ormen sætter sig fast i.

Af dyrevelfærdshensyn skal hugormefællen altid tjekkes mindst tre gange i døgnet, efter den er sat ud. Fællen må aldrig sættes ud og forlades uden opsyn.

Fakta om hugormen

  • Om vinteren ligger hugormen i dvale, optil flere hundrede dyr kan overvintre sammen.
  • Mange troede før, at hugormen kunne bide sig selv i halen og rulle rundt som et hjul.
  • Hugorme kan blive 10-15 år gamle, hvis den lever i fred.
  • Hugorme er nyttedyr, som holder antallet af gnavere nede.
  • Mange tror hugormeungerne er farligere end de voksne. Ungerne er ikke giftigere, men hurtigere. Samtidig har hugormeunger ikke lært at portionsopdele giften. 
  • Hugorme er varmevekslingsdyr, det vil sige, de varmes op af luften omkring sig. I koldt vejr vil deres bevægelseshastighed være nedsat. Derfor ligger de ofte på solopvarmede sten, for at få kropstemperaturen op.
  • Hugormens føde består af smågnavere, spidsmus, frø, firben og fugleunger.
  • Finder du en hugormeunge er der stor chance for, at moren og dens søskende er i nærheden.  

Mest læste artikler