Havens farverige larver

Haver er hjemsted for et væld af forskellige larver. Nogle af laverne er særligt iøjnefaldende. Det drejer sig i de fleste tilfælde om arter, der optræder enkeltvis eller i så beskedne mængder, at der ikke sker nævneværdige skader på havens planter.


De fleste larver er ufarlige

Langt de fleste larver er helt ufarlige og forsvarsløse, men enkelte har adfærdsformer eller bygningstræk, som kan virke afskrækkende på fjender. Liguster-sværmerens op til 10 cm lange larve har bagest et sort/gult horn, der ligner en farlig brod, men det er bare bluff, for den kan ikke stikke med den.

  Foto: Emil Lütken
  Gaffelhalen truer voldsomt, når den forstyrres. Den lever på pil, poppel eller bævreasp.

Gaffelhane forsvarer sig
Hermelinskåbens store larve, som kaldes gaffelhale, indtager ved forstyrrelse en særlig skræmmestilling: Hovedet trækkes ind i første kropsled og med højt løftet for- og bagkrop skydes røde “piskende” tråde ud fra gaffelspidserne. Den kan også forsvare sig ved at udsprøjte en myresyreholdig blodvæske, som er et effektivt våben over for andre insekter.

  Foto: Emil Lütken
  Kanelbjørnens larve med kraftig pels er en typisk bjørnespinderlarve.

 Larver med giftige hår
Mange hårede larver er ret lette at få øje på. De ofte giftige hår beskytter dem nemlig effektivt mod de fleste fjender, men ikke mod gøgen, der har specialiseret sig i at æde hårede larver.

Hårede larver kan give udslæt
Du bør absolut undgå direkte hudkontakt med hårede larver, som kan give et stærkt generende udslæt. Navngivet efter pelsen Bjørnespinderne har fået navn efter larvernes kraftige “pels” af mørke hår. Penselspindernes larver prydes af karakteristiske børstebundter.

  Foto: Emil Lütken
  Ligustersværmerens larve findes ikke kun på liguster, men også på syren, snebær og mange andre havebuske.

Speciel gangart
Målere er en familie af oftest ret små sommerfugle, der har fået navn efter larvernes specielle gangart, som skyldes, at de kun har to par gangvorter på bagkroppen. Det ser ud som om, de måler afstanden, fordi de bevæger sig ved skiftevis at strække sig helt ud og trække sig sammen, så kroppen skydes opad i en bue.

Gode til at
kamuflere sig
Mange målerlarver er mestre i at kamuflere sig, fordi de ved forstyrrelse kan stivne i stillinger, som får dem til at ligne en naturlig del af den plante, de lever på. Billedet her viser en birkemåler, som har en perfekt lighed med en grenstump.

Mest læste artikler