Sådan bekæmper du jordhvepse, og sådan fjerner du deres bo

Hvad er jordhvepse egentlig? Det er små agressive djævle, der farer op af jorden og angriber fødder og ben på børn og voksne. Så meget så godt, men hvad er egentlig forskellen på almindelige hvepse og jordhvepse, og hvad kan du gøre for at fjerne deres bo? 

Sådan bekæmper du jordhvepse, og sådan fjerner du deres bo

For mange er jordhvepse den største anledning til frygt blandt alle stikkende insekter. Det er bare dybt ubehageligt at forestille sig en jordhveps, der kommer ud af ingenting og pludselig planter sin giftige brod i din fod – eller endnu værre: i dine børns fødder.

Heldigvis kan jordhvepse bekæmpes. Der findes flere forskellige måder og produkter, du selv kan købe og bruge til at drive jordhvepsene ud af deres huller i jorden. I nogle tilfælde er det dog ikke nok. Det kan blive nødvendigt at kontakte en skadedyrsbekæmper. Dem kan man finde rigeligt af på nettet. Prisen plejer at være overkommelig. Der plejer ikke at være mange andre udgifter end en enkelt timeløn.

Læs også: Husbukke – skadedyrene som spiser dit hus op indefra

Hvad er en jordhveps?

Når folk bruger navnet “jordhveps”, så ved alle, hvad der menes: En hveps, eller et hvepsesamfund, der har sit bo i jorden.

Det er heller ikke helt forkert bortset fra den lille detalje, at der overhovedet ikke er nogen forskel på en jordhveps i jorden og en hveps i en bikube, oppe under taget eller andre steder. Genetikken er den samme. Hvepsene indkvarterer sig bare forskel afhængigt af, hvor de kan finde et hvepseegnet nabolag.

Hvad er jordbier?

Der findes også bier, der bor i jorden, og som derfor omtales som jordbier. Disse jordbier er i modsætning til jordhvepsene faktisk særskilte arter. Der findes over 50 forskellige arter af jordbier i Danmark.

Jordbierne bor alene i deres reder, hvor de også lægger deres æg. Disse jordbier graver deres reder med tilhørende sidegange ved at bruge deres kindbakker og deres ben. Jordbier – eller gravebier – har en ret svag brod og er ikke lige så aggressive som jordhvepsene. Det er faktisk ret sjældent, man hører om folk, der bliver stukket af jordbier.

Skal jordbier og jordhvepse bekæmpes?

Både bier og hvepse er uhyre nyttige for blomsters formering. Derfor er det bedst for naturen – og i sidste ende for os – at lade bierne og hvepsene fortsætte deres liv uantastet.

Den solitære jordbi bør man i hvert fald ikke bekymre sig om, medmindre der er medlemmer af husstanden, der har alvorlig overfølsomhed over for bistik.

Jordhvepse er en anden sag. De flytter ikke adressen, hvis man dukker op med en potteplante og en æske chokolade foran deres reder og beder dem om at flytte et andet sted hen, hvor barfodede menneskebørn ikke kan risikere at træde på dem.

Det kan derfor blive nødvendigt at tage forskellige bekæmpelsesmetoder over for jordhvepse i brug.

Læs også: Gedehams – det nyttige insekt med den slangelignende gift.

Sådan fungerer et jordhvepsebo

Jordhvepses hulesystem kan være ret stort. Det bliver næsten altid kun brugt i en enkelt sæson.

Et jordhvepsebo kan godt omfatte et par tusinde individer. Boet er ofte et vidt forgrenet hulesystem med flere udgange. Jordhvepsenes dronning holder til længst væk fra indgangshullerne.

Det er vigtigt at have in mente, at en jordhvepserede har flere adgange, hvis man som privatperson vil bekæmpe dem på egen hånd. Jordhvepsene kan derfor være midlertidig forduftet ud af en anden udgang, mens du lægger dine snedige fælder ved “hoveddøren”.

Hvepse kan bygge deres bo i græsplænen, stensætninger, muldvarpeskud og i mørnede træstubbe. Det er hvepse i disse omgivelser, vi kalder for jordhvepse.

Hvepse kan bygge deres bo i græsplænen, stensætninger, muldvarpeskud og i mørnede træstubbe.
Har du svært ved at kende forskel på bier og hvepse? Når det drejer sig om de jordboende insekter, så er det næsten med garanti jordhvepse og ikke jordbier, hvis der er flere brodbærende insekter ved et hul i jorden – som her på billedet.

Hvornår bekæmper man jordhvepse?

Det har størst effekt at bekæmpe jordhvepse om aftenen. I løbet af dagen er hvepsene på arbejde og ude af finde føde og nektar. Om aftenen er de fleste tilbage i boet.

Det giver også mest mening at bekæmpe jordhvepsebo tidligt på sæsonen. I foråret er kolonien meget mindre, og det er derfor meget lettere at inddæmme insekterne.

Jordhvepse kan bekæmpes hele sæsonen igennem, men jo længere ud på efteråret, man kommer, jo mere overflødigt vil det være, fordi det meste af hvepsekolonien alligevel snart vil dø. Jordhvepse vil også som nævnt næsten aldrig vælge det samme bosted til næste år.

Læs også: Bekæmp bladlus helt uden gift

Midler til insektbekæmpelse i handlen

I byggemarkeder, plantecentre og andre steder kan man købe forskellige produkter til at bekæmpe jordhvepse med.

Det kan blandt andet være insektpudder. Denne type insektmiddel anvendes typisk også mod myrer. Pudderet strøs ud foran indgangen(e) til jordhvepseboet. Midlet virker ved at sætte sig på jordhvepsene vinger og kroppe. Insekterne bringer derefter giften ind i boet, hvor det er hensigten, at det skal tage livet af boets beboerne. Husk at spotte og pudre ALLE jordhvepseboets indgange.

Der findes også midler på markedet, som man enten hælder ned i hullet som væske eller puster ned i boet som røg.

Hjemmelavede tricks mod jordhvepsebo

Der er andre bekæmpelsesmetoder i omløb. Det er metoder, man benytter på eget ansvar, og som der derfor godt kan være en risiko ved.

Det er også en mulighed at hælde benzin ned i boets indgang. Fordelen ved dette er, at at damp- og røgudviklingen vil være stor og skadelig for jordhvepsene. Ulemperne er dog åbentlyse. Benzin er noget djævelskab, og uforsigtig omgang med dette brændstof kan fremkalde store stikflammer. Den længebrændende ild rummer også en risiko for ildebrand, hvis man er uforsigtig eller bare uheldig.

Andre anbefaler antænding af husholdningssprit ved indgangen og nede i gangene. Husholdningssprit brænder ligesom benzin også længe. Det er fordelen – ulemperne og risikoen er de samme som ved benzin.

Professionel assistance mod jordhvepse

Vi på idenyt.dk kan ikke anbefale skrappe og risikable metoder til at bekæmpe jordhvepse som benzin og husholdningssprit. Det mest sikre er først at forsøge sig med de godkendte insektmidler, der har dokumenteret effekt over for jordhvepse.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt, og du har spottet hvepseboet tidligt på sæsonen, så vil vi anbefale, at du ofrer en plovmand på at hyre en professionel insektbekæmper til at fjerne jordhvepseboet.

Mest læste artikler