Aldrig mere ukrudt

Brug grus, skærver og stenmel i kampen mod skvalderkål.

Fotos: Lise Mortensen Høy Er du træt af at luge ukrudt i indkørslen og i “ingenmandsland” bag garagen?
Så er tiden måske kommet, hvor du skal tage fat om ukrudtets rod!
En løsning kan være at lægge stenmel og skærver på hele området. Begge dele er ukrudtshæmmende, og hjørner og skæve vinkler er ikke noget problem.
Regn med, at der skal køres rigtig meget jord af uanset hvilken belægning, du vælger. Hvis der skal køre biler på Fotos: Lise Mortensen Høyskærverne, skal du grave 40 cm af, altså lige så langt ned, som hvis du ville lægge fliser. Hvis der kun skal køre en trillebør, er 20 cm i de fleste tilfælde nok. Under alle omstændigheder vil en lille gravemaskine og en motorbør spare mange timer med spade og trillebør.
Farver
Tjek farven ud. Våde
skærver syner meget mørke.

Stop hullerne!
Når jorden er kørt væk, kan du danne dig et overblik over situationen. Det er nu, du skal bruge en weekend eller to på at ukrudtssikre alle kanter, hjørner og mellemrum. For i virkeligheden er det jo ikke midt i indkørslen, at ukrudtet pibler op, men ude i kanten mod et bed eller i sprækken mellem et brønddæksel og husmur. Der hvor det er umuligt at vibrere stabilgruset ordentligt.

Læg en god bund
Opbygningen af bunden er fuldstændig afgørende for, hvor holdbar indkørslen bliver. Gruset skal lægges på i lag af maks. 10 cm’s tykkelse, og hvert lag skal vibreres grundigt med en pladevibrator. Til sidst skal slutbelægningen – skærver eller stenmel – hældes på og vibreres.

Gentagne behandlinger
Når jorden er gravet bort, og der er lagt grus og skærver/stenmel på, kommer der ikke mere ukrudt nedefra. Det ukrudt, der får fat, kommer gennem luften som frø.

Derfor
• Undgå at spilde jord på belægningen.
• Riv skærver og stenmel igennem med jævne mellemrum, så planterne ikke når at sætte dybe rødder.
• Brænd eventuelle planter, så roden dør.

Hvis du efter nogle år synes, at ukrudtet er blevet nærgående, kan du vibrere hele området med skærver/ stenmel med en pladevibrator. Det stamper materialerne sammen og fjerner lufthuller, så planternes rødder ikke kan få fat.


Læg en god bund Fotos: Lise Mortensen Høy
Opbygningen af bunden er fuldstændig afgørende for, hvor holdbar indkørslen bliver. Gruset skal lægges på i lag af maks. 10 cm’s tykkelse, og hvert lag skal vibreres grundigt med en pladevibrator. Til slut skal slutbelægningen – skærver eller stenmel – hældes på og vibreres. Hvis du kanter området med kant- eller brosten, giver det et flot, afsluttet indtryk.

Væk med vandet
Det er vigtigt, at regnvand kan løbe bort. Hvis vandet ikke ledes væk, vil toplagene blive bløde, og der er risiko for, at bærelaget af stabilgrus ødelægges. Køb eller lej et laser-vaterpas, og træk vandrette snore, som du kan måle ud fra. Hældningen skal være minimum 1 cm og helst 2,5 cm per meter. Hvis det ikke er muligt at lave hældning på området, skal bunden bygges op, så vandet kan trænge igennem. Det gøres ved at lægge knytnævestore sten i bunden og fylde op imellem dem med afretningsgrus. Det kaldes en makadam.

Skærver
Skærver er ukrudtshæmmende, fordi de har skarpe kanter, der skærer planterne i stykker, når skærverne bevæger sig. Riv skærverne igennem med jævne mellemrum, så tager du ukrudtet i opløbet! Skærver findes i mange stør- relser og farver. Størrelsen angi- ves ved fx 5/8, der betyder, at skærverne er mellem 5 og 8 mm. De mest almindelige størrelser er 5/8 eller 9/11. Skærverne skal være så store, at de ikke sætter sig fast i mønsteret på bildækket, og så små, at de ikke sætter sig fast mellem tænderne i riven. Brug ikke skærver på en indkørsel med kraftig hældning, da de kan skride, når bilen bremser.

Tjek på farven Foto: IBF Betonvarer, tlf. 97 15 20 22
Find den rette farve til din belægning. Kør evt. lidt rundt i villakvartererne og se, hvordan farverne virker i naturen. Pas på de meget mørke skærver/stenmel på store områder, det tager lyset fra haven og kan virke meget mørkt og dystert. Husk, at mørke skærver bliver endnu mørkere, når de bliver våde, og at hvide eller lyse skærver bliver mørkere med tiden.

Stenmel
Stenmel findes i mange farver og størrelser. Det kan enten være knust sten – eller knust granit. Knust granit er den mest ukrudtshæmmende type stenmel, fordi det er meget kantet og kan vibreres ret tæt sammen. Husk, at stenmel er et ret løst materiale, der har det med at følge med skoene eller børnene ind på gulvet og græsplænen!

Fotos: Lise Mortensen HøySlut pænt af
Nu har vi indkørslen under kontrol. Så er tiden kommet til at kigge lidt på kanter, mellemrum og fuger. Her hersker ukrudtet uindskrænket, fordi det næsten er umuligt at få rødderne med, når man luger. De områder kan dækkes med jordfugtig beton. Bland fem dele grus og en del cement og tilfør vand, til konsistensen er som fugtig jord, der kan formes og ikke flyder.Blandingsforholdet gør, at betonen ikke er så stærk og derfor ret nemt kan bankes væk, hvis det bliver nødvendigt. Fyld området op med beton. Alternativt kan du lægge en ukrudtsdug ud, som skjules/dækkes af skærver.

Fotos: Lise Mortensen HøySlip af med ukrudtet
En have har altid mange kanter og fuger mellem natursten, hvor ukrudtet vokser vildt. Før du går i gang med at anlægge en ny indkørsel eller et nyt bed, bør du overveje, hvordan området med skærver eller stenmel skal indrammes. En stensætning kan være en dekorativ løsning på et stykke jord mellem en indkørsel og fliser, hvor du ikke ønsker et bed, der skal luges. Du kan bogstaveligt talt “lægge låg” på alle de besværlige steder med jordfugtig beton. Alternativt kan der dækkes med ukrudtsdug og stenmel. Læs de mange for slag til, hvordan det kan gøres på idenyt.dk.

Indkørsel
• Grav 40 cm jord af.
• Læg 2 x 10 cm bundsikringsgrus (er kapilærbrydende, så vand ikke suges op i stabilgruset).Vibrer og stamp imellem lagene.
• Læg derefter 2 x 7 cm stabilgrus. Vibrer og stamp.
• Til slut: 5 cm stenmel eller 3-4 cm skærver. Vibrer.

Indkørsel, hvor det ikke er muligt at lave hældning
• Grav 40 cm jord af.
• Fyld op med knytnævestore sten/ evt. store skærver.
• Fyld grus (evt. skærver) imellem stenene og vibrer.
• Læg slutbelægning, stenmel eller skærver.


Stier

På stier, hvor der ikke kører biler/havetraktorer:
• Grav 27 cm jord af, og byg op med: 2 x 11 cm stabilgrus. Vibrer og stamp imellem lagene.
• 5 cm stenmel eller 4 cm skærver.
• Eller: grav 20 cm jord af og læg 2 x 10 cm patenteret “herregårdsgrus” – der er blandet, så det kan ligge uden stabilgrus i bunden.
• Husk at stampe og vibrere godt imellem lagene.

Læs også: Hold bedene lugefri med en effektiv bedafgrænsning

Mest læste artikler