Naturfliser i din have – få ekspertens tips

Du kan sagtens lægge naturfliser af skifer, sand eller kalk i din have. Fliserne giver et lidt andet udtryk og er ofte billigere. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på. Følg seks gode råd fra Ole Grage, der er oldermand i Stenhuggerlauget, og få selv fliserne i din have.

Mindre forarbejdning og mindre spild

Brudfliser giver et naturligt udtryk, fordi fliserne er uens i højden og er ikke er skåret til med pæne og lige kanter. En af fordelene ved naturfliser eller brudfliser er, at de ofte er billigere, fordi de ikke har krævet så stor forarbejdning, og der kun er meget lidt spild. Men der er også nogle ulemper eller i hvert fald ting, du skal være opmærksom på.

Brug de mest ujævne fliser i indkørslen

Brudfliser kan faktisk bruges alle steder, men de mest ujævne i højden er måske mest velegnede til indkørsler, indgangspartier og lignende, hvor der ikke skal stå ting. Vær dog opmærksom på trykket fra fx en bil. Der kan være en tendens til, at fliserne giver sig mere, fordi de generelt har større fuger, hvor der kan komme mere regn ned i. Det kan løsne underlaget og dermed stenen eller betyde, at brudflisen knækker ved tung belastning.

På terrassen vil stolene vippe

Du skal indstille dig på, at havestole og -borde kommer til at vippe lidt, hvis fliserne er ujævne på overfladen. Men ujævnheden er samtidig en stor del af flisernes charme.

Gå efter CE-mærket

Når fliserne er af sand- eller kalksten eller skifer, skal du have garanti for, at de kan tåle frost, salt og meget vand. Spørg din leverandør efter den relevante CE-godkendelse på disse områder, nemlig EN 1341 (Natursten til udvendig belægning). Det er utroligt vigtigt at få styr på, for kan fliserne ikke klare det nordlige vejr, kan de forvitre, afskalle og revne meget hurtigt for til sidst at gå helt fra hinanden i løbet af blot nogle få år.

Brug rigeligt med grus

Tal altid med leverandøren om, hvor meget tykkelsen på flisen svinger. En tommelfingerregel siger, at jo større udsving i tykkelsen des mere afretningsgrus skal du bruge.

Fx: Er fliserne 4-6 cm høje, skal du beregne plads til en belægning med stabilgrus (0-32 mm størrelse) i ca. 20 cm højde (ved indkørsler ca. 30 cm) samt afretningsgrus (0-8 mm størrelse) i 5-10 cm højde. Dvs. du skal grave 30-35 cm ud afhængigt af tykkelsen på fliserne. Har du ikke gravet nok ud eller lagt for lidt afretningsgrus, kan fliserne tanne – dvs. at de indbyrdes ikke ligger i niveau, og at den ene flise ligger over den anden.

Imprægnér fliserne

Flere sandsten er meget vandsugende, så der er stor risiko for algevækst på dem – især hvis haven ligger nordvendt. Det gælder også, selvom stenene er CE-mærkede. Sandsten kan ikke tåle algebekæmpelse med for højt syreindhold (dvs. lav pH-værdi). Derfor er det en rigtig god idé at vælge fliser, der er imprægnerede, eller selv imprægnere dem.

Alternativt kan du vælge tætte natursten med lav vandabsorption – som de nordiske skifertyper og skandinaviske granitter, fordi de som regel er naturligt “imprægnerede”. Disse sten er dyrere, men de billige vil kræve flere udgifter til imprægnering både her og nu og mange år fremover.

Sortér fliserne

Inden du går i gang med at lægge fliserne, så sortér dem, så de nogenlunde passer sammen. Sortér efter:
– Tykkelse og ujævnheder (kløfter) på overfladen.
– Facon, så de indbyrdes passer bedst muligt sammen. Det gør arbejdet med at sætte stenene sammen, når de skal lægges, lettere.

Mest læste artikler