DENNE ARTIKEL ER SPONSORERET

NYD MORGENKAFFEN PÅ PÆNE FLISER I REN LUFT

4.000 danskere dør årligt på grund af luftforurening. Nu kan du selv nedbringe forureningen på matriklen med en særlig fliseimprægnering, der også nedbryder organisk materiale. Teknologien hedder fotokatalyse og har under et forsøg halveret luftforureningen ved en skole på Nørrebro.

Forestil dig, at du nyder din morgenkaffe på en pæn terrasse uden alger og flisepest, men fliserne under dig er ikke det eneste, der er rent. Den luft, du indånder, er også væsentlig renere end hos naboen, og det skyldes ikke, at der kører færre biler forbi din grund.

Teknologien hedder fotokatalyse og nedbringer luftforureningen fra NOx, der især stammer fra dieselbiler, brændeovne og forbrændingsværker. Fliser eller asfalt bliver imprægneret med det naturlige mineral titaniumdioxid, og med hjælp fra solens stråler omdanner mineralerne de skadelige nitrogenoxider, kaldet NOx, til ufarlig salt – nitrit.

”Imprægnering med fotokatalyse nedbryder den skadelige NOx i løbet af 24 timer. Det er det samme, som solen gør, men det tager op til syv dage,” siger Claus Møller, der er CEO og grundlægger af Nanostone.

Nanostone tilbyder en lang række ydelser som rensning af fliser, træterrasser, tage, facader og tagrender samt professionel græspleje til private og erhvervskunder. Siden årsskiftet har Nanostone indført, at alle kundernes flliser bliver imprægneret med fotokatalyse-produktet NOxOFF, som både nedbryder og reducerer organisk materiale som alger og olie samt forurening fra NOx.

”Før handlede det bare om at have pæne fliser, men mange vil også gerne gøre noget for miljøet. Det er nemmere at gøre noget aktivt, når det har en direkte effekt på ens egne omgivelser. Med fotokatalyse sikrer man, at luften med det samme bliver renere på ens grund, og effekten er veldokumenteret,” påpeger Claus Møller.

Japansk teknik

I Danmark dør årligt cirka 4.000 mennesker for tidligt på grund af luftforurening, og WHO har gjort det klart, at tærskelværdierne for luftkvalitet skal sænkes for at redde flere liv og give mere livskvalitet til indbyggerne.

”NOx er en af de farligste forureningskilder i byerne. Hvor der er biler, er der forurening, og den indånder vi hver dag,” siger Claus Møller.

Fotokatalyse-teknikken blev opfundet i Japan i 1973, og den danske virksomhed Photocat har udviklet og tilpasset metoden til det hjemlige klima og taget patent på imprægneringsproduktet NOxOFF.

”I Japan behandler man alle fliser og glasoverflader med fotokatalytisk overfladebehandling, og jeg kan ikke forestille mig andet, end det også bliver udbredt i Danmark, for det giver så meget mening,” siger Henrik Humle, der er CEO i Photocat.

Virksomheden har lavet flere forsøg med produktet, og resultaterne er blevet efterprøvet og publiceret i flere internationale videnskabelige tidsskrifter.

Pæne fliser med god samvittighed

Nanostone indgik sidste år et samarbejde med Photocat og har sammen udbredt NOxOFF til en række kunder herunder Skatteforvaltningen i Tranbjerg, Sundhedshuset Vejle og Københavns Kommune. Nu kommer turen til det privat marked.

”Vi er pionere indenfor vores felt, og som pionerer skal vi også gå forrest, når det gælder bekæmpelse af forurening, omtanke for vores brug af materialer og kontinuerlig udvikling og forbedring af vores produkter. Vi vil gerne have hele branchen med, så vi sammen kan gøre noget for klimaet. Desuden kommer der hele tiden flere regler på området, så det er den rigtige vej at gå, selv om produktet er lidt dyrere,” påpeger Claus Møller.

Imprægnering af blot 100 kvadratmeter fliser reducerer mængden af NOx svarende til det, som en dieselbil udleder på et helt år.

”Det er det areal, som vores privatkunder i gennemsnit har. Vi forventer at bruge imprægneringen på 4.000 nye kunder om året, så vi fremadrettet fjerner den årlige udledning af NOx fra 4.000 dieselbiler. Det er alligevel en forskel,” understreger Claus Møller.

NOxOFF er dyrere end normal imprægnering, men Nanostone har valgt at implementere produktet i sortimentet uden ekstra beregning for kunderne. Nanostone har 30.000 privatkunder i Danmark og Sydsverige, der har en abonnementsordning.

”Vi tænker over bæredygtighed og de produkter, vi bruger, og vi vil gerne udbrede NOxOFF. Med det her produkt kan kunden med god samvittighed få pænere fliser,” siger Claus Møller.

Mindre luftforurening ved skole

For knap to år siden satte Københavns Kommune to NOx-tællere op ved Nørrebro Park Skole, som ligger på Jagtvej, der er en af de mest trafikerede veje i byen. Den ene tæller var placeret udenfor skolen, mens den anden stod 1.000 meter væk. Forinden var skolens 3.000 kvadratmeter fortov, fliser og asfalt blevet renset og havde fået en grundig fotokatalytisk behandling.

Målingerne viste, at niveauet af NOx var 30-50 procent højere en kilometer væk fra skolen end ved selve skolen. I den afsluttende rapport fra juni 2022 lød konklusionen: ”Fotokatalyse er en hurtig og relativ nem måde at implementere luftrendende overflader i byer. Tilmed er den fotokatalytiske teknologi den mest klimavenlige måde at fjerne NOx i byrummet.”

”Ligesom der i dag heller ikke bliver bygget huse uden isolering, vil der i fremtiden ikke blive anlagt veje eller fortove i Danmark uden NOx-imprægnering,” forudser Michael Humle, der i øjeblikket er ved at planlægge NOx-imprægnering i Dubai i forbindelse med det kommende klimatopmøde, COP 28, i slutningen af året.

”Når der er fjernet et kilo NOx, så er det væk. Så er der ikke mere forurening, og derfor giver fotokatalyse så god mening,” siger Claus Møller fra Nanostone.

NOxOFF-effekten på fliser holder ca. i 10 år, hvorpå processen kan gentages. Nanostone anbefaler et årligt servicetjek for at holde fliserne pæne. Da processen er afhængig af sollyset, fjernes der mere NOx i sommerhalvåret end om vinteren. Når solen kommer, bliver de alger, der er kommet i løbet af vinteren, nedbrudt, men også andre materialer som olie bliver nedbrudt.

Nanostone har eksisteret siden 2008 og vækster med en hastighed, så de for syvende år i træk er blevet nomineret til Børsens Gazellepris. Virksomheden har 30.000 privatkunder over hele landet og har i højsæsonen mere end 130 ansat i Danmark og Sydsverige.

Mest læste artikler