Sådan lægger du nye fliser på din terrasse

Vælger du fliser til din nye terrasse, er det vigtigt, at du planlægger i detaljer, inden du kaster dig ud i at lægge fliserne. Det kan spare dig for mange ærgrelser.

Hældningen er vigtig, så vandet kan løbe af

Når du anlægger en terrasse, bør den have en hældning på mindst 2 cm pr. løbende meter, så regnvandet let løber af. Dette fald skal forberedes, allerede inden du går i gang med at lægge fliser eller sten. Det er også vigtig at være omhyggelig med at forberede bunden under stenene.

Bunden skal være fast og stabil

Grav den bløde, sorte muldjord af – du skal helt ned til den faste råjord. Tjek også, at udgravningen er mindst 20 cm under det færdige belægningsniveau. Komprimér råjorden med en pladevibrator. Formålet er at opnå en fast og stabil bund. Hvis jorden sætter sig senere, synker hele belægningen.

Læg nu forskellige lag grus ud

Er der gravet meget muld af, kan du starte med et bærelag af et billigere materiale end stabilgrus. Det kan fx være bundsikringsgrus, der vibreres godt. Læg herefter cirka 15 cm stabilgrus, der også vibreres godt. Og endelig ca. 3 cm læggegrus, der blot skal vibreres let.

Læggegruset skal ligge helt
plant

Foto: Lise Mortensen Høy
Jernrørene må endelig ikke bankes på plads med en hammer. De skal forsigtigt lægges i sandet.

Det øverste lag grus – læggegruset – skal have en helt plan overflade, så stenene også kommer til at ligge helt plant. Bruger du et par vandrør (mindst 15 mm i indvendig diameter) og et langt lige bræt, kan læggegruset rettes meget præcist af. Slå flere spidsede pinde i jorden – placér dem, så afstanden mellem dem er højst 2 meter. Spænd murersnore ud mellem pindene, så de er i niveau med overfladen på den kommende belægning. Justér snorene, så de har 2 cm’s fald pr. meter.

Ret gruset af

Foto: Lise Mortensen Høy
Vær omhyggelig, når du bruger afretterskinnen. Sandet skal være glat og jævnt og jernrørene synlige.

Læg nu de rør, som overfladen skal rettes af efter, ned i læggegruset. Rørene skal ligge i præcis en stens højde under snorene. Fyld lidt mere læggegrus på, så det når lidt op over rørene. Træk herefter et lige bræt i

zigzagbevægelser hen over rørene, så gruset bliver rettet af. Efterfyld eventuelle huller, og ret af igen. Løft forsigtigt rørene op, og fyld “sporene” med grus.

Bland sten fra flere paller

Foto: Lise Mortensen Høy
Vip fliserne på plads, og sørg for, at kanten ikke graver sig ned i sandet. Stød dem let sammen.

Nu er forarbejdet overstået, og det er tid til at lægge stenene ud. Begynd langs en lang linje, fx husmuren, så du slipper for at skære en masse sten til langs kanten. Fliserne lægges i ét felt ad gangen i det afrettede læggegrus. Ved betonsten skal du blande sten fra de forskellige paller, som de bliver leveret på. Ellers risikerer du at få felter eller striber på grund af farveforskelle. Stød kun stenene let sammen, så der bliver plads til sand i fugerne.

Kanterne skal sikres godt

Foto: Lise Mortensen Høy

Kanterne rammer hele belægningen ind, holder den på plads og har også en æstetisk funktion.

Terrassens kanter skal sikres godt – ellers er der stor risiko for, at de yderste sten med tiden skrider ud. Det kan fx gøres med større sten, der sættes i jordfugtig beton. Fyld fugerne med en særlig slags fugesand, der passer til belægningen. Hæld det ud på stenene, og fej det frem og tilbage, så det trænger ned i fugerne.

Færdigt arbejde med pladevibratoren

Kør hen over stenene med en pladevibrator. Den skal bruges grundigt, hvis du vil have et optimalt resultat af dit arbejde. Fugerne efterfyldes ad flere omgange, til de er fyldt helt op. Vent ikke for længe, så kommer der ukrudt i sprækkerne.

Læs også: tips til brug af vinkelslibere og stor test af markedets bedste.

Læs mere: Havefliser – sådan lægger du fliser på terrasse, indkørsel og gangsti

Mest læste artikler