Vil du selv lægge fliser – læs her, hvordan du gør

Du kan sagtens selv lægge fliserne i indkørslen, på terrassen eller gangstien rundt om dit hus, men det er hårdt arbejde, og du skal have meget tålmodighed. Se vores store guide til fliselægning her.

Fliselægning kræver godt øjemål

Fliselægning kræver godt øjemål

Der er to ting, du ikke kommer udenom, hvis du vil lægge fliserne selv. For det første skal du indstille dig på, at det er hårdt arbejde. Der er meget jord og grus, der skal skovles og køres, og fliser er tunge at arbejde med. For det andet skal du bevæbne dig med masser af øjemål og tålmodighed. 

Det gode resultat kommer ud af at rette ordentligt af, tjekke vinkler og retninger og sørge for det korrekte fald. Det kræver vaterpas og masser af snore og målinger. En ordentlig bund er helt grundlæggende for resultatet. Det er den, der skal sørge for, at fliserne også ligger pænt om ti år!
  
Læs meget mere om fliser her

 

Grav så meget ud til fliserne

Start med at grave mulden væk. I indkørslen skal du minimum 40 cm ned, for terrasser og gangstier kan du nøjes med at grave ca. 30 cm ned, og sørg for at grusbunden er ca. 15 cm større på alle led end den endelige belægningsoverflade. Hvis bunden bliver ved med at virke blød, så spørg en fagmand, måske skal der sikres med geonet el.lign.

Godt med motorhjælp

Hvis I skal lægge fliser på et stort område, er en motorbør en god hjælp. Alle lag skal jævnes grundigt. Hvert gruslag skal vibreres 3-4 gange. En vibrator kan lejes i byggemarkeder. Regn med, at den vejer omkring de 100 kilo og er rimelig tung at køre med.

Grundigt forarbejde

Start med at sætte højden: Sæt afsætningspæle i hvert hjørne af området, og træk snore. Sørg for, at pælene står godt fast, og at snorene er meget stramme. Det kræver et vaterpas og lidt hovedregning at lave det rigtige fald. Faldet skal være minimum 1 cm pr. meter – og husk, altid fald væk fra bygninger!
  
Først skal snorene sættes vandret. Sæt en streg på alle pælene i højde med snorene, herefter kan du måle ned eller op på pælen og få sat snoren i den rigtige højde og det rigtige fald. Når snorene sidder i den rigtige højde, kan du måle dig frem til, hvor højt afrettergruset skal ligge – husk at tage højde for selve flisernes tykkelse!
Læg et par skinner – fx jernrør – ned i gruset i den rigtige højde. Lav en rille med en skovl, murerhammer eller lignende. Skinnerne må ikke slås på plads med en hammer, så kan de blive skæve.
  
Læs også: Fliser på terrasse: Stil, form og pleje

Gruset skal være helt glat

Lad herefter afretterskinnen køre hen ad jernrørene, så trækker den afretningsgruset af i den rigtige højde. Undgå at trykke for hårdt på afretterskinnen, det kan give ujævnheder i overfladen. Husk at være fantastisk omhyggelig, nu skal det være helt glat og jævnt!

Så er det belægningens tur

Træk snore, der passer med kanterne eller evt. den midterste fuge, så kan du tjekke retningen. Det er vigtigt, at snorene står vinkelret på hinanden. Hvis du kan starte op ad en fast kant, skal der også trækkes en snor – ofte svinger sokler flere cm, og det kan ses, hvis fliserne lægges efter den flugt. Behold desuden de snore, der angiver højden. Og husk at gå lidt tilbage og se på fliserne. Øjemålet sikrer, at fliserne kommer til at passe med flugten på hegn, mure og andet.

Husk fuger mellem fliserne

Det kræver lidt håndelag at lægge de tunge fliser. Sæt flisen på kanten af den foregående flise – så kan den vippe ned på plads uden at grave kanten ned i gruset. Sæt en snor for i hvert fald hver ca. 3-4 rækker fliser, så bliver rækkerne lige.
  
Læs også: Fjern ukrudtet mellem fliserne, før det gør skade

 

Læg ikke fliserne for tæt

Fliser og belægningssten må ikke lægges hel tæt, sørg for der er mellem 2 og 5 mm fuge. Fugeknasterne kan ikke bruges til at give rigtig fugebredde ved håndlægning. Slut med at fylde fugerne. Her er der mange muligheder. Brug enten afrettergrus eller specielt fugesand, der forhindrer ukrudt i at gro i fugerne. Strandsand er ofte for ensartet i kornstørrelsen til at give solide fuger.

Materialer til fliser til indkørsel

  • 17-20 cm bundsikringsgrus, der jævnes og stampes.
  • 12 cm stabilgrus jævnes og stampes.
  • 3 cm afrettergrus.
  • 6-8 cm betonfliser eller -sten.

Materialer til fliser til terrasse

  • 10 cm bundsikringsgrus, der jævnes og stampes.
  • 12 cm stabilgrus jævnes og stampes.
  • 3 cm afrettergrus.
  • 5 cm betonfliser eller -sten.

Læs også: 5 måder at redde dine fliser på

Mest læste artikler