Brug miljømærket træbeskyttelse for miljøet og sundhedens skyld

I miljømærket træbeskyttelse er der skruet ned for kemien, men den kan sagtens beskytte dit træværk alligevel. Nu kan du få træbeskyttelse mærket med EU-mærket Blomsten og det nordiske Svanemærke. Udover at bruge den rigtige maling kan du også følge andre gode råd, hvis du vil male så "grønt" som muligt. Se de miljømærkede produkter og de grønne råd her.

Miljø- og sundhedsvenlige produkter på markedet

Nu har flere af de store producenter af malervarer lanceret træbeskyttelse med EU’s miljømærke Blomsten og det nordiske Svanemærke. Mærkerne garanterer, at produkterne er blandt de mest miljø- og sundhedsvenlige på markedet, og at de har et begrænset indhold af fx flygtige organiske forbindelser (VOC), flygtige aromatiske kulbrinter (VAH), tungmetaller og andre problematiske stoffer som fx formaldehyd.

Har de mildeste sikkerhedskoder

De har alle en af de mildeste sikkerhedskoder, MAL 00-1, hvor tallet ”00” betyder, at træbeskyttelsen ikke indeholder organiske opløsningsmidler, og tallet “1” betyder, at produktet er uden nævneværdig risiko, hvis du maler med pensel og rulle, men at du dog skal bruge åndedrætsværn, hvis du sprøjtemaler.

Krav til fabrikkerne

Foto: Jotun
Udendørs træ skal løbende vedligeholdes, hvis det skal holde længe.
Foto: Jotun

Miljømærkerne stiller krav om, at de farve- og lakfabrikker, som fremstiller de miljømærkede produkter, tager særligt hensyn til miljøet, fx ved deres udledning af spildevand.

Beskytter lige så godt som den konventionelle træbeskyttelse

Selv om der er skruet ned for kemien, beskytter den miljømærkede træbeskyttelse lige så godt og lige så længe som den konventionelle. Faktisk stiller miljømærkerne særlige krav til de miljømærkede produkters kvalitet, fx til dækkeevne, rækkeevne, slidstyrke og modstandsdygtighed over for vand.

Kemiske midler mere effektive

Råvarerne er mere miljøvenlige, der er blandt andet behandlede alkydolier i, og olierne er emulgeret, så træbeskyttelsen har de gode egenskaber fra olieholdig træbeskyttelse – samtidig med at den kan fortyndes med vand. Også på kemisiden er der sket en teknologisk udvikling, så de kemiske midler, der er tilsat træbeskyttelsen, er langt mere effektive – og derfor skal der mindre mængder til at holde mug og skimmel fra døren.

Strenge miljøkrav fra EU

En væsentlig del af beskyttelsen ligger i, at træbeskyttelsen beskytter træet imod vand, og i den henseende er den miljømærkede træbeskyttelse lige så effektiv som den uden miljømærke. Endelig er det værd at bemærke, at al træbeskyttelse i dag skal opfylde meget strenge miljøkrav fra EU – uanset om de er opløselige i vand eller terpentin. Det betyder, at miljømærket og konventionel træbeskyttelse faktisk indeholder lige lidt kemi, da der i alle produkter i dag skal tages højde for miljøpåvirkninger.

Vær opmærksom på holdbarheden

I dag garanterer de fleste producenter, at deres træbeskyttelse “holder” i op til otte, 12 eller 15 år. Men vær opmærksom på, at der her er tale om “teknisk holdbarhed” – altså at træbeskyttelsen sidder fast, ikke skaller – og holder træet tørt. Nogle garanterer dog også farveholdbarhed.

Grønne råd til malerarbejdet

FØR DU MALER

  • Foto: Køb de rigtige mængder: Mål arealet ordentlig op, så du undgår at købe for meget træbeskyttelse.
  • Vælg vandfortyndbare produkter og allerbedst et miljømærket produkt – hvis det er egnet til formålet.

MENS DU MALER

  • Undgå spild på jorden. Vær omhyggelig – og afdæk eventuelt.
  • Pas på dig selv. Det er en god idé med handsker og lange ærmer.
  • Læg afdækning der, hvor du rører træbeskyttelsen op og lægger dine pensler. Aflever afdækningen på genbrugs­pladsen efter brug.

NÅR DU ER FÆRDIG

  • Følg anvisningerne på etiketten, her står, hvordan du behandler rester og tom emballage (for træbeskyttelses­midler godkendt af Miljøstyrelsen). Hvis pensler og malerruller vaskes, anbefaler Miljøstyrelsen, at det sker i en vask, hvorfra vaskevandet ledes til rensningsanlæg, fremfor at det sker udendørs, hvor vaskevandet vil ledes til jord eller overfladevand.
  • Aflever rester på genbrugsstationen: Når du er færdig med at male, skal du aflevere alle rester på genbrugsstationen eller til din kommunes indsamlingsordning for farligt affald, som tager imod kemikalierester. Det gælder også for rester af vandige produkter.
  • Hvis du har dækket af med filt eller plastik, skal det bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.
  • Det er en stor hjælp for de ansatte på genbrugsstationerne, hvis resterne afleveres i den originale emballage. Spørg eventuelt personalet.

Brug træbeskyttelsen på den rigtige måde

Uanset om din træbeskyttelse er miljømærket eller ej, er det vigtigt, at du behandler den med omtanke, for der findes ingen typer træbeskyttelse, som ikke afgiver “kemikaliedampe” – heller ikke de vandbaserede, miljømærkede produkter.

Må ikke bruges indendørs

Træbeskyttelsesmidler, der kun er beregnet til udendørs brug, må under ingen omstændigheder bruges indenfor, heller ikke hvis de er miljømærkede. De kan afgive dampe, der kan give langvarige gener i form af allergi, hovedpine og utilpashed. Tjek desuden etiketten grundigt for at se, om midlet er godkendt til det formål, du skal bruge det til.

Træ der er gravet ned i jorden

Vær opmærksom på, at det ikke er al træbeskyttelse, der er godkendt til brug på træ, der graves ned i jorden eller sættes i vand. Flere midler er kun godkendt til brug på den del af træet, der er over jorden og ikke nedsænket i vand.

Miljømærkede produkter

Foto: Beckers maling A/SBeckers Perfekt Akrylat­maling er en faca­de­maling, som beskytter dit træværk i op til 15 år og har farveholdbarhedsgaranti i 15 år fra købstidspunktet. VOC: 25 g/l, Svanemærket, vejl. pris: 10 l. 1.499 kr. (Beckers)

Foto: JotunJotuns Demidekk Ultimate er baseret på en ny teknologi, der giver farve- og glansstabilitet. Den er smudsafvisende og nem at male med. ECO Blomsten, VOC: 80g/l, vejl. pris: 9 l. 1.989 kr. (Jotun)

Foto: PinotexPinotex Ultradec er en akrylbaseret, vandig dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Beskytter også malingsfilmen mod overfladebegroning. VOC: 5g/l, Svanemærket, vejl. pris: 10 l. 1.999 kr. (AkzoNobel)

 

Foto: GoriGORI 99 Extreme har en holdbarhed på op til 15 år. Giver ekstra beskyttelse mod skimmel og belægninger og giver lang beskyttelse mod vejrets påvirkninger. VOC: 50g/l, ECO Blomsten, vejl. pris: 5 l. 999 kr. (Dyrup)

Mest læste artikler