Sådan plejer du træværk, så du undgår angreb af alger og skimmel

Hvis udendørs træværk ikke behandles efter alle træbeskyttelsens regler, så vil det tørre ud, krympe og slå revner. Samtidig vil alger og skimmel få de bedste vækstvilkår. Læs her, hvordan du bedst holder dit træværk ved lige. 

Fugt giver alger på træværk

  Grønne alger på fugtigt træ.
 

De grønne alger boltrer sig lystigt på det fugtige træ.

Når efteråret og vinteren byder på lunt og fugtigt vejr, og mange sommermåneder også er vådere end før, giver det gode vækstbetingelser for skimmelsvamp og alger på, der kan brede sig lystigt over malede overflader på træværk.
   
Derfor er det en rigtig god idé at få kigget alle udendørs trækonstruktioner efter, få fjernet alger og begroninger og male de områder, der trænger.
   
En god overfladebehandling hæmmer fugtoptagelse og indeholder midler mod træødelæggende svampe og overfladebegroninger som fx skimmelsvampe.
  Træværk efter behandling med algemiddel.
 

Efter behandlingen med et algemiddel er forskellen tydelig – algerne er døde.

Grund træværket med olie

Skal du i gang med at overfladebehandle råt træ – det gælder både nye konstruktioner og gammelt træ, hvor malingen er slebet af – så start altid med at grunde træet med olie. Det fylder træets porer op og er med til at modvirke, at det udtørrer og sprækker i sommersolen og optager fugt i våde perioder.

Tjek træets kvalitet

Når du skal vælge overflade­behandling, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i den ak­tuelle kvalitet af træet og af trækonstruktionen, som du vil male på. Her er princippet, at jo dårligere kvalitet træet/konstruktionen har, jo tyndere overflade må træbeskyttelsen danne – her taler vi om de transparente produkter.
Årsagen er, at træ af ringe kvalitet arbejder og sprækker mere og dermed giver adgang for mere fugt i træet.

Tranparent eller heldækkende træbeskyttelse

Hegn af træ slibes som træbeskyttelse.  
En grundig træbeskyttelse sikrer, at dit træværk ikke rådner i de våde vintre og hede somre.  
Den transparente træbeskyttelse kræver, at du maler oftere – i mange tilfælde hvert andet eller tredje år, og derved får fyldt de opståede revner op og ofte får tilført træet olie. Den heldækkende træbeskyttelse kan klare sig fra fire år og mange gange længere, afhængigt af sol- og vejrpåvirkning.
   
Det kræver derfor, at træet er af en vis kvalitet, hvor der ikke opstår revner eller i det mindste kun få og små revner. Vandrette overflader som fx træterrasser og gangarealer skal altid behandles med transparent træbeskyttelse eller træolie og eftertørres, så der ikke dannes film/overflade.
   
Læs også: Sådan fjerner du gammel maling

Vælg træ i bedste sortering

Som udgangspunkt er der grund til at vælge træ i de bedste sor­teringer, hvis du vil i gang med at bygge skur, carport, hegn, legehus eller et udhæng på huset. Jo dårligere sortering træet er, jo mere vil det arbejde, sprække, krympe – og give adgang for fugt, og dermed gode betingelser for angreb af råd og svamp.
Overfladebehandling af træværk på legehus.

En god overfladebehandling indeholder midler mod overfladebegroninger.

Træet kan rådne af skimmel og alger

Alger og skimmelsvamp bliver en større og større udfordring, fordi de trives godt i fugtigt klima. Ud over at misfarve træværket, holder alge- og skimmelbegroningen på fugten og kan dermed være medvirkende årsag til, at træet rådner. 

Alger er en grøn hinde – skimmel er sorte pletter

Alger kendes ved, at de lægger sig som en grøn, fedtet hinde på overfladen. Skimmel giver sorte pletter, og er der mange, kan du se den som sorte plamager. Da de bekæmpelsesmidler, det er tilladt at bruge i danske haver, de seneste år er blevet mildere på grund af skærpede miljøkrav, kræver effektiv bekæmpelse, at du fjerner algerne oftere.

Begroninger på træværk

Mens det før i tiden har været tilstrækkeligt at fjerne begroningerne en gang om året, kan det nu være nødvendigt at fjerne dem hver fjerde eller sjette måned i fugtige perioder. Jo før du får begroningerne fjernet, des mindre skade gør de, og jo nemmere er det for dig at få dem væk.

Dækker forsikringen ved svampe- og algeangreb?

Der er ingen dækning for svampe- eller algeangreb. Det gælder både træplankeværk/træhegn og træterrasse. Alger i sig selv laver ikke nogen skade, men kan være forstadier til fx svampeangreb. Forsikring mod angreb af svamp omfatter alene skader i bygningsdele. Plankeværk kan aldrig være en bygningsdel.
Man kan så diskutere, om en terrasse kunne være en bygningsdel, men det er der ingen grund til, da den ud­videde dækning mod angreb af svamp undtager svampeskade på terrasser, per­golaer, åbne verandaer m.m.

Mal ikke alger og skimmel over

Hvis du maler alger og skimmel over, kan du risikere, at begroningerne fortsætter væksten inde under træbeskyttelsen.  Det vil dels tiltrække fugt og dels få træbeskyttelsen til at skalle af.

Læs også: Sådan fjerner du skimmelsvamp

Læs også: Algefjerner – sådan fjerner du alger på hus, trappe og terrasse

Mest læste artikler