Træbeskyttelse kræver forberedelse

Selvom vi normalt siger, at "nu skal vi ud og male", så er selve malearbejdet ret beset den mindste del af arbejdet. Den største og vigtigste del er forberedelsen: At tjekke træværket, udbedre skader, give svampe- og algemiddel, skrabe, slibe og vaske. Vi har samlet eksperternes bedste tricks til både forberedelse og selve malearbejdet.

Først skal algerne fjernes

Alger nedbryder ikke træværket, men de binder fugt til træet og øger risikoen for mere alvorlige angreb – og så ser det ikke særlig pænt ud.  

Grønalger skal fjernes, inden du maler med træbeskyttelse, da behandlingen ellers hæfter dårligt, og algerne vil ”gro” igennem din nye malebehandling.

1. Påfør et godkendt svampe/algemiddel. Over større overflader kan det sprøjtes på med havesprøjte. Tjek markedet godt. Der findes mange løsninger, alt efter hvad du vil investere og hvor meget arbejde, du vil lægge i det.

2. Lad midlet virke. Følg altid brugsanvisningen.

3. Vask og skrub algerne bort med en stiv børste og rigeligt vand.

4. Udfør alt dette i gråvejr, hvor overfladerne holder sig fugtige over en længere periode. 

5. Vær opmærksom på, at alger kommer igen. De er ofte betinget af omgivelserne som buske, træer eller skyggesider. Så forbered dig på lidt rengøring en gang om året.

Sådan forberedes træværket – hvis træværket er nyt

Nyt ubehandlet træværk bør ikke stå for længe uden behandling. Den naturlige nedbrydning af træet starter nemlig allerede den første dag, træet er udendørs, og malingen kan ikke få den optimale vedhæftning i døde træfibre. Nyt, ubehandlet træ skal altid grundes inden eller umiddelbart efter opsætning.

Vakuumimprægneret træ behøver ikke grunding mod råd og svamp, med mindre træet har stået ubeskyttet i mere end 6 måneder. Trykimprægneret træ skal som oftest grundes, men det kan være afhængig af det system, du vælger, så spørg din leverandør.

Sådan gør du

1. Harpiksudsvedninger eller knaster skal skrabes af, og derefter skal området aftørres med en klud fugtet med husholdningssprit.

2. Er træet allerede angrebet af sort skimmel, eller har det belægninger, skal træet behandles med et svampedræbende middel.

3. Træet skal rengøres for almindelig smuds og snavs med trævask.

4. Selv om du lige har købt træet, er det ikke nødvendigvis nyt. Det kan have stået længe i trælasten. Gråt og trist træ med løse fibre er tegn på, at træet ikke er nyt. Er det tilfældet, kan det være nødvendigt at behandle træet på samme måde, som man behandler tidligere behandlet træ.

5. Nyt træ kan være inficeret af skimmelsporer, som ikke kan ses med det blotte øje. Derfor kan du med fordel bruge et svampedræbende middel til at forebygge eller hæmme skimmelangreb, der endnu ikke er synlige.

6. Når træet er grundet, skal revner og huller udfyldes med kit/akrylfugemasse.

Sådan forberedes træværket – hvis træværket er behandlet

Hvis træbeskyttelsen ser slidt ud og er begyndt at skalle af, er det tid til at give træet ny træbeskyttelse.

Sådan gør du

1. Råddent træ skal udskiftes.

2. Vandfælder skal udbedres ved, at vand ledes væk fra træet. Du kan fx etablere drypnæser eller fald på vandrette overflader.

3. Skimmel og belægninger skal behandles med et svampedræbende middel.

4. Når træværket er gennemgået, og eventuelle fejl og mangler er udbedret, skal du fjerne løstsiddende maling/træbeskyttelse og nedbrudte træfibre med et jern, sandpapir eller en slibemaskine.

5. Snavs og afsmittende lag rengøres med trævask.

6. Når træet er tørt, slibes overfladen. Nu har du givet dit træværk de bedste betingelser for, at træbeskyttelsen kan binde på overfladen.

7. Tidligere behandlede træoverflader skal kun grundes på områder, hvor træbeskyttelsen er helt slidt eller slebet væk, og træet fremstår bart.

8. Når træet er grundet, skal revner og huller udfyldes med kit/akrylfugemasse.

Vejret bestemmer

Foråret er starten på sæsonen for at behandle træværk. Hvis vejret ellers tillader det, fortsætter sæsonen langt hen på efteråret. 

De ideelle forhold at træbeskytte i er en dagtemperatur mellem 10 og 25°. Luftfugtigheden skal være under 80 %. Træet må ikke være fugtigt. Fugtigheden kan måles meget præcist med en fugtighedsmåler. I udendørs træværk må fugtigheden max være 18 %, i vinduer og døre max 15 %.

For at være på den sikre side er det en god idé at bruge en vejrstation, som måler temperatur og luftfugtighed.

Tjek på træet

Vandfælder: Revner og sprækker skal udfyldes med kit/akrylfugemasse for at undgå vandindtrængning.

Vejrforhold: Syd- og vestvendt træværk er mere udsat for sol, regn og vind end andet træværk. Derfor skal det behandles oftere.

Tagrender og nedløbsrør: Er tagrenden fyldt med snavs og blade, kan regnvandet løbe ovenud, ned ad facaden og ind i træværket. Rens derfor tagrender og nedløbsrør jævnligt.

Råddent træ: Tjek for råd ved at stikke en skruetrækker eller en håndspartel ind i træet. Hvis træet er blødt og smuldrer, er det råddent og skal derfor udskiftes.

Korrekt konstruktion: Det er vigtigt, at trækonstruktionen er korrekt. Regnvand skal ledes væk fra træet. En løsning kan være at etablere drypnæser eller zinkhætter.

Skimmel og belægninger: Skimmel og belægninger forekommer på næsten alle udendørs overflader. Hvis du påfører et produkt, der fjerner belægninger som forebyggende middel og holder træet rent med trævask, vil dit træværk blive langt mindre angrebet.

Olinolie: Tidligere behandling med linolie kan gøre, at træbeskyttelsen bobler op. Hvis du ønsker at behandle overfladen med træbeskyttelse, skal linolien fjernes helt.

Tjek om træoverfladen er ren med tape-testen

Tjek med en tapeprøve, om træoverfladen er ren, fast og bæredygtig inden behandling med træbeskyttelse. 

  • Tag 30 cm tape.
  • Sæt de 20 cm på overfladen, og brug de sidste 10 cm til at holde i.
  • Gnid tapen godt fast med en negl og lad det sidde et minut. 
  • Hiv så tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der materiale eller træfibre på tapen, er træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok.

Se her, hvordan du vælger det rette værktøj, når du træbeskytter.

Mest læste artikler