Udendørs træværk kræver knofedt og træbeskyttelse

Udendørs træværk bliver konstant påvirket af sol, regn, fugt og temperatursvingninger. Det får træet til at revne, og så er der fri adgang for træets værste fjende: fugt. Algebehandling, slibning og grunding er grundlaget for træbeskyttelse, der holder.

Træets fugtighed må ikke være over 20 pct.

Fugt i sig selv nedbryder ikke det udendørs træværk, men fugten giver gode betingelser for råd og svamp. Så snart træets fugtighed er over 20 pct., kan svampene brede sig. Normalt kan du træbeskytte fra april til oktober, men det er vigtigt, at træet er ordentligt tørt. Brug en en fugtmåler: Er fugtigheden over 18 pct., er træet for fugtigt til at blive malet. For vinduer er grænsen 15 pct.

Mal ikke i direkte sol

Vælg helst en periode med tørvejr, hvor temperaturen er over 10 grader – men undgå direkte sol, når du smører træbeskyttelsen på. Tørvejret skal holde, til træbeskyttelsen er tør.

Holdbarheden handler om vandfælder og revner

Uanset træbeskyttelse, så er konstruktionen af dit træværk helt afgørende for, at det kan holde på langt sigt. Det vigtigste er, at vandet bliver ledt væk – overflader skal være skrå, og der må ikke være vandfælder, hvor regnvandet samler sig i pytter, eller sprækker hvor vandet suger sig ind i konstruktionen.

Fjern algerne først 

Grønalger skal fjernes, før du giver træbeskyttelse, ellers hæfter det dårligt. Påfør et godkendt svampe-/algemiddel. På større overflader kan det sprøjtes på med en havesprøjte. Lad midlet virke, til algerne er blevet brune. Det tager nogle dage. Først da er algernes rødder døde. Vask og skrub algerne bort med en stiv børste og rigeligt vand.

Knofedt og grundrens

Herefter skal overfladen vaskes med grundrens, skylles med rent vand og tørre. Derefter er det tid til at slibe og skrabe. Hvis træet har været behandlet før, skal al løs træbeskyttelse slibes bort. Hvis der er bart træ, skal nedbrudte fibre – grå overflade – slibes bort, til du er inde ved det friske træ.

  Foto: Pinotex
  Det er vigtigt, at træværket er slebet grundigt inden du går i gang med at beskytte træet.

Glat underlag slibes

Er underlaget blankt og glat, slibes det med slibepapir – større områder kan slibes med rystepudser eller excentersliber. En god skarp skraber (skarstenskraber) er velegnet til at fjerne malerskaller og glatte kanter. Er underlaget råt, uhøvlet træ, kan en stålkardæsk være det bedste værktøj. Brug ikke stålbørste, knækkede børster kan give problemer med rustpletter på dit træværk. Til sidst fjernes alt støv og malerskaller med en kost eller eventuelt med trykluft.

Ubehandlet træværk skal grundes først

Hvis dit træværk er ubehandlet, skal du først grunde, inden du giver det selve træbeskyttelsen. Afhængigt af, hvilket træbeskyttelsessystem, du vil bruge, vil der være et anbefalet grundingsprodukt, der trænger dybt ind i det rå træ og beskytter mod svamp og råd. Grundingen giver samtidig god vedhæftning for den næste behandling.

Dækkende til glat træ

Det er vigtigt at vælge den rigtige træbeskyttelse. Tommelfingerreglen lyder, at hvis overfladen er sund og glat, kan den bære en heldækkende beskyttelse. Den holder træet sundt i længst tid – fordi den lukker for solens stråler og lægger en vandtæt hinde på træets overflade, så fugt ikke trænger ind.

Vælg transparent til dårligt træ

Hvis overfladen derimod er frønnet og dårlig, vil en heldækkende behandling gøre det dårlige træ endnu mere synligt. Her vil transparent træbeskyttelse trænge dybere ind i træet – og træet kan lettere genbehandles uden det store forarbejde.

Sådan skal terrasser behandles

Vandrette flader som træterrasser skal altid behandles med olie eller træbeskyttelse, der er specialfremstillet til formålet. Giver du terrassen overfladedannende eller heldækkende træbeskyttelse, skaber det en tæt overflade, hvor regn og fugt med tiden vil trænge ind igennem revner og sprækker. Det vil give afskalninger og i værste fald grobund for råd og svamp.

Pensel, rulle eller malersprøjte?

Det er mest et spørgsmål om temperament og håndelag, hvad du vælger at bruge. Men under alle omstændigheder er det en god idé at have en god, rummelig pensel med. Så kan du komme godt ind i de hjørner og sprækker, hvor rullen ikke vil ind – eller du kan fjerne de “søer”, som sprøjten har efterladt. Husk at duppe alt endetræ et par ekstra gange med en stor pensel – det lukker træet og forlænger dets levetid.

Forsikring og algeangreb

Der findes ingen forsikringsdækning for algeangreb. Det gælder både træplankeværk/træhegn og træterrasser. Alger i sig selv laver ikke nogen skade, men kan være forstadier til fx svampeangreb. Forsikring mod angreb af svamp omfatter alene skader i bygningsdele. Plankeværk kan aldrig være en bygningsdel. Og terrasser, verandaer og pergolaer er der ingen dækning for, heller ikke i den ud­videde dækning mod angreb af svamp.

Her hjælper træbeskyttelse ikke!

Hvis træet er råddent, gennemvådt eller på anden måde nedbrudt, så du uden besvær kan stikke din negl dybt ned i det, er det på tide at investere i nyt træ. Her hjælper træbeskyttelsen ikke!

Pas på miljøet

Vask ikke pensler, ruller og malersprøjter under rindende vand. Vandet skal opsamles og afleveres på genbrugspladsen. Det skal udtjente pensler også. 

Mest læste artikler