Udestue eller tilbygning? – guide til de nye byggeregler

Skal sommeren bruges til at lave den nye udestue, du altid har drømt om? Så skal du være opmærksom på nye byggeregler, der træder i kraft 1. juli – få styr på dem her. Leger du med tanken om at få dig en udestue til at forlænge følelsen af sommer? Og overvejer du i samme…

Skal sommeren bruges til at lave den nye udestue, du altid har drømt om? Så skal du være opmærksom på nye byggeregler, der træder i kraft 1. juli – få styr på dem her.

Leger du med tanken om at få dig en udestue til at forlænge følelsen af sommer? Og overvejer du i samme ombæring, hvad man måske ellers kunne bruge en sådan tilbygning til?

Så er det i endnu højere grad end hidtil vigtigt, at du er helt afklaret om den kommende anvendelse, inden du går i gang med byggeriet.

I daglig tale bruger vi ordet udestue i flæng, men hvis du har tænkt dig, at din nye udestue skal være opvarmet, er den i juridisk forstand en tilbygning – og dem er der per 1. juli i år nye regler for opførelsen af.

Det nye bygningsreglement BR 2015 stiller nemlig hårdere isoleringskrav til ydervægge, gulv og tag, ligesom vinduerne skal være mere energirigtige, end myndighederne tidligere har forlangt.

“Baggrunden er, at man ønsker, at tilbygninger skal leve op til de samme energikrav som andet nybyggeri. Det skal ikke være sådan, at man kan bygge til huset med ringere isolering end den, der kræves, hvis man opfører et nyt hus. Kravene skal følges ad,” forklarer Niels Bruus Varming, der er specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen.

Konkret betyder det, at der skal lægges omkring 100 mm isoleringsmateriale ekstra ind i gulv, vægge og lofter på nye tilbygninger, så du når op på cirka 300 mm tykkelse.

Trafik- og Byggestyrelsen vurderer, at der bliver tale om en merpris for tilbygninger på omkring 300 kr. pr. kvadratmeter nyt byggeri. De ekstra penge til isolering får du dog igen på den lange bane, for den betyder et mindre energispild og lavere varmeregning, lover specialkonsulenten. Hvis du alligevel havde tænkt dig at have en opvarmet udestue, skulle det altså ikke betyde det store.

Udestuen forlænger sommeren

En udestue forlænger sommersæsonen

Spørgsmålet for dig er imidlertid, om det overhovedet er en tilbygning, du er ude efter. Måske kan du sagtens nøjes med en traditionel udestue, der er bygget i forbindelse med eller udenpå husets ydervæg – altså hvor huset bevarer sin ydre ’skal’, hvor den hele tiden har været, og der er en en isoleret dør mellem hus og udestue.

Med sådan en kommer de nye regler slet ikke til at påvirke dig – og bare fordi udestuen ikke er opvarmet året rundt, som en tilbygning er, kan du jo godt udstyre den med en varmekilde som fx en brændeovn til kølige aftener.

Du skal dog være opmærksom på, at den til forskel fra tilbygningen ikke kan godkendes som boligareal og bliver opført som udestue hos BBR, Bygnings- og Boligregisteret.

“En udestue bruger du typisk til at forlænge sommerhalvåret. Den har ofte store glaspartier, så solen får adgang. En tilbygning er derimod helt integreret i huset og flytter husets ydre skal til tilbygningens ydervæg. Det giver dig et reelt udvidet etageareal med god isolering og godt indeklima. Og det betyder helt andre muligheder for indretning og brug året rundt. Men det er selvfølgelig også et større projekt at give sig i kast med end en udestue, og kræver en større handyman, hvis man selv står for det,” konstaterer Niels Bruus Varming.

Skøn udsigt fra udestuen

Tilbygningen – en god investering

Er du frisk på at gøre lidt mere ud af projektet, kan en tilbygning dog være en rigtig god investering. Ikke mindst, hvis dit hus er lidt utidssvarende eller småt.

Hvor god en investering afhænger af, hvor du bor, for udgiften til tilbygningen varierer ikke nær så meget som boligpriserne. Det er ikke meget dyrere at bygge i Gentofte end i Hadsten, men de ekstra kvadratmeter har langt større salgsværdi i Gentofte.

Hvis du bor et sted, hvor huspriserne er høje, er der altså udsigt til et godt økonomisk afkast, hvis du sælger – under forudsætning af, at du ikke har valgt en meget særegen tilbygning, men noget, der falder i manges smag.

En velisoleret tilbygning kan også sænke hele husets gennemsnitlige energiforbrug, så det kan rykke et energimærke op. Alle huse skal energimærkes ved salg, og det har ofte kontant indflydelse på salgsprisen, hvis dit hus ligger godt på energiskalaen. Og med det nye reglement kan tilbygningen i hvert fald ikke trække dit hus den forkerte vej.

Her er de nye regler

Hvis du vil udvide huset med en tilbygning, skal den leve op til øgede isoleringskrav i det nye Bygningsreglement BR15, som træder i kraft 1. juli.

 • Isoleringsniveauet af loft og gulv stiger fra omkring 200 mm til 300 mm – præcis hvor meget afhænger dog af blandt andet materialevalg.
 • De nye krav vil betyde en merpris på cirka 300 kr. pr. kvadratmeter.
 • Reglementets energikrav gælder tilbygninger, ikke udestuer.
 • De nye regler har ingen betydning for eksisterende tilbygninger og udestuer.
 • Indtil 1. juli gælder en overgangsordning, og det tidligere reglement, BR10, kan bruges.

Du kan se de specifikke ændringer i det nye reglement på www.bygningsreglementet.dk

 

Forskelle og ligheder

Udestue

 • Defineres i forhold til en tilbygning af, at den ikke er opvarmet.
 • Hverken eksisterende eller kommende udestuer behøver leve op til de øgede isoleringskrav i det nye Bygningsreglementet, BR15.
 • Er nemmere og billigere at opføre, kan fx bygges oven på en eksisterende terrasse. Må dog ikke bruges til egentlig beboelse og registreres i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, blot som en udestue.
 • Kræver byggetilladelse.
 • Skal ligge mindst 2,5 meter fra skel.
 • Tæller med i bebyggelsesprocenten, som normalt er maksimalt 30 procent på en grund i et parcelhuskvarter.

Tilbygning

 • Defineres i forhold til en udestue af, at den er opvarmet.
 • Nyopførte tilbygninger skal efter 1. juli leve op til de øgede isoleringskrav i det nye Bygningsreglementet, BR15.
 • Er dyrere at opføre, men de ekstra m2 tæller med som beboelse på optegnelsen i BBR – med samme m2-pris som den øvrige del af boligen ved et eventuelt salg.
 • Kræver byggetilladelse.
 • Skal ligge mindst 2,5 meter fra skel.
 • Tæller med i bebyggelsesprocenten, som normalt er maksimalt 30 procent på en grund i et parcelhuskvarter.

Tilbygning skaber værdi

Selv om det bliver lidt dyrere at bygge til sit hus, er det ofte en investering, der betaler sig.

 • Pengene til den øgede isolering tjener sig ind på lavere energiregning i løbet af en årrække.
 • Huset kan muligvis opnå et bedre energimærke med det samlet set lavere energiforbrug pr. kvadratmeter, og energimærket har betydning for salgsprisen.
 • Boligen stiger op til 55.000 kr., når energimærket stiger et trin på skalaen, der går fra A til G, hvor A er bedst. Det er lovpligtigt at få huset energimærket ved salg.
 • De ekstra kvadratmeter i en tilbygning, som er godkendt til beboelse, tæller med som beboelse på optegnelsen i BBR, Bygnings- og Boligregisteret. Udestuers størrelse registreres også, men som udestuer.
 • Du skal regne med at lægge mellem 18.000-25.000 kr. pr. kvadratmeter, du føjer til dit hus.
 • Om det kan svare sig at bygge til, frem for at flytte til nyt og større, afhænger i høj grad af, hvor du bor.
 • Prisen for at bygge til varierer ikke nær så meget som huspriserne – bor du i et område med høje huspriser, kan gevinsten ved at føje flere kvadratmeter til derfor være betragtelig.

Mest læste artikler