6 nogenlunde effektive måder at bekæmpe padderokker på – og én 100 % effektiv metode

Bekæmpelse af padderokker i haven er for viderekommende. Helt håbløst er det dog ikke. Her finder du 6 kure mod padderokke-planten, som måske virker for dig. Her kan du også læse om den eneste 100 % sikre måde at bekæmpe ager-paderokke på.

Indhold

Padderokke – også kaldet rævehale

Padderokke er en sejlivet plante. Den har levet i 400 millioner år og er her endnu Det var oprindeligt en vandplante, der akklimatiserede sig til livet på land. Den er beslægtet med bregnen, som havde sine velmagtsdage i Jura-tiden, da dinosaurerne ejede jorden. Dinosaurerne fik ikke bugt med padderokken, så hvorfor skulle vi have mere held?

I dag finder man ofte agerpadderokken, som den også kaldes, i et fugtigt miljø. Det kan for eksempel være som en søbredsplante eller ved vandløb. Denne fugt er også nøglen til bekæmpelse af padderokken – det kan du læse mere om sidst i artiklen.

Bekæmpelsen kan tage år

Padderokken er en af de danske haveejeres værste hovedpiner. Planten er nemlig så sejlivet, at det kan tage år at bekæmpe den succesfuldt, før den slipper sit tag i en have.

Har du spottet en koloni af padderokker i din, så er det første råd at tage fat på bekæmpelsen med det samme – inden padderokken får spredt sig alt for meget. Her er 5 af de muligheder, du har, for at bekæmpe padderokker i din have.

Er padderokke giftig?

Padderokker er ikke giftige for mennesker og bruges i tørret form i flere helsekostprodukter. Planten indeholder dog enzymet thiaminase, som nedbryder B1-vitamin, og dermed medfører vitaminmangel. Derudover indeholder padderokke også alkaloider, som er direkte giftige for eksempelvis heste. Det er særligt kærpadderokken, som er giftig.

Padderokker i deres naturlige element

Hvordan formerer padderokke sig?

Denne plante formerer sig via rodskud og sporer, som bevæger sig gennem jorden og sætter nye skud. På den måde kan padderokker formere sig med lynet hast og er svære at få bugt med, hvis man ikke er omhyggelig med at fjerne rødderne.

Padderok the/te

Padderokke er kendt for sine vanddrivende egenskaber og bruges ofte i the. Du kan købe padderokke te i diverse helsekostbutikker.

Hvordan tørrer man padderokker?

Padderokker kan indsamles og hænges op i bundter på en snor, eller på papir uden tryk, i et tørt og varmt rum. Sørg for, at padderokken er fuldkommen tør, inden den pakkes væk i en tæt beholder, ellers vil den mugne. Den tørre padderokke kan herefter bruges i te, men vær opmærksom på den vanddrivende effekt og indtag ikke større mængder.

Padderokke tæt på
Foto: Getty Images

Padderokke bekæmpelse

Grav padderokken op med en greb – ikke med en skovl

Det er fristende at forsøge at grave paderoken op med en skovl. Der er blot et par alvorlige problemer forbundet med det. Dels kan rødderne kan være meget lange, og dels er de også meget skrøbelige. Derfor bliver de let revet over, hvis du forsøger at grave dem væk med en skovl. Små rodstumper, som skovlen har hakket over, kan desværre hurtigt få nyt liv og vokse op som fuldgyldige planter. Af disse grunde er en greb mere effektiv end end en skovl.

Bekæmpe padderokke med en gasbrænder

Har du padderokker mellem fliserne i havegangen eller andre steder, så er det muligt at bekæmpe dem med en gasbrænder. Pas dog på i tørre perioder, så ukrudtsbrænderen ikke forårsager en ildebrand.

Bekæmp padderokke med ukrudtsmidler

Meningerne er delte: Kan paderok kontrolleres med kemisk baserede ukrudtsmidler? En af udfordringer er, at padderokken kan spire igen fra rødderne, selvom den synlige del af planten bliver bekæmpet direkte med en plantespray som for eksempel ukrudtsmidlet Round-up. Plantens vokslignende karakterer er også medvirkende til at ukrudtsmidler har vanskeligt ved at trænge ordentligt ind i planten.

Læs også: Rosensygdomme – sådan undgår du dem

Dæk padderokke med sort plastik eller fiberdug

Vil du for alvor padderokken til livs, så er det en mulighed at lægge sort plastik henover det område, hvor planten gror. Det bekæmpelsesmetode skal ofte udføres over flere år, før den bærer frugt.

Problemet er, at padderokken trives godt, hvor det er mørkt, vådt og iltfattig. Det kan dog anbefales at bruge en solid ukrudtsdug eller fiberdug, hvis du vil undgå, at padderokken skal gennembryde og ødelægge plastikdugen.

Hvis du vil benytte overdækningsmetoden, er du nødt til at lade ukrudtsdugen ligge i flere måneder og også helt ud på efteråret.

Læs mere om ukrudtsdug og fiberdug her

Fjern padderokkernes skud

Det er en møjsommelig kamp at fjerne den del af planten, der stikker op over jorden. Men kampen kan vindes, hvis du sørger for konsekvent at klippe paderokken ned, hver gang den dukker op. Det kan nemlig tage flere år, før den er helt væk.

Smid ikke planteaffaldet over i komposten. Det giver blot padderokken en mulighed for at bide sig fast et nyt sted i haven.

Drik padderokke som te

Du kan også vælge at omfavne padderokken med kærlighed og opgive kampen mod den og i stedet drikke den som te. Padderokke er faktisk blevet drukket som te siden middelalderen mod et væld af forskellige gebrækkeligeheder.

Den har både være brugt urindrivende og som et blodstillende middel. Den har også været anvendt mod gigt og reumatisme – og bliver det stadig. Padderokken er alene eller i blandingsformer en fast bestanddel på helsebutikkernes hylder.

Læs også: Fjern ukrudtet effektivt – sådan gør du

Padderokker, inden de folder sig ud

En 100 % effektiv måde at bekæmpe paderokke på

Den bedste måde at bremse paderokke er at ændre paderokkernes vækstvilkår i din have.

Dræn jorden

Paderokker trives allerbedst i et fugtigt miljø. Derfor handler det om at ændre dræningsforholdene. Det kan du for eksempel gøre ved at fylde de områder op, hvor fugten og væde har det med at samle sig, med et egnet vækstmedium.

Gød jorden

Paderokker fortrækker også ret næringsfattig jord. Derfor er det også muligt at underminere deres vækstvilkår, hvis du gøder jorden med kompost eller anden type gødning, der booster næringsværdigen i din jord.

Ændr pH-værdi

Som et tredje våben i en effektiv indsats mod paderokker hører også en ændring af jordens pH-værdi i det område, hvorfra de skal udryddes. Padderokker har nemlig en forkærlighed for for syreholdig jord.

Måske tager denne hestekur mellem 3 og 5 år. Spiller du på alle strenge, så skal kuren dog nok bære frugt. Selvom det kan virke trælsomt at lægge så stor en indsats i at drive en enkelt plantetype ude af haven, så er der betydelige ekstra fordele ved at gøre det. Som en bonus vil kvaliteten af jordbunden i din have nemlig blive løftet oven på en succesfuld og heroisk bekæmpelse af paderokker.

Kilde: homeguides.sfgate.com

Mest læste artikler