Aftale vedtaget: Sådan skal du sortere dit affald fremover

Tirsdag præsenterede regeringen en ny affaldsaftale, som blandt andet indebærer, at danskere fremover skal affaldssortere i flere kategorier.

Tirsdag blev en ny affaldsaftale præsenteret i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Den indebærer, at du skal affaldssortere i langt højere grad, end du tidligere har gjort. Du skal fremover sortere på ti typer affald, og det er uanset hvilken kommune du kommer fra.

Tidligere var det op til den enkelte kommune, hvordan og hvor meget, der skulle affaldssorteres. Nu skal affaldssorteringen strømlines, så retningslinjerne er ens for alle landets kommuner.

Formålet med aftalen er, at øge genanvendelsen og mindske afbrændingen. Aftalen vil bevirke, at der vil blive udledt 0,7 millioner ton mindre CO2. Aftalen er første led i en samlet klimahandlingsplan, der skal reducere CO2-udledningen frem mod 2030.

Det vil affaldsaftalen betyde for dig

Fremover skal dit affald sorteres i ti kategorier – det gælder på både på din arbejdsplads og i din husstand. Det er dog ikke ensbetydende med, at dit hjem skal flyde over med affaldsspande.

Det er hensigten, at et typisk parcelhus, skal have maksimalt to til fire rumdelte affaldsspande, hvori affaldet kan sorteres, skriver dr.dk

Disse ti typer affald skal du sortere på:

 • Madaffald

 • Farligt affald

 • Glas

 • Mad- og drikkekartoner

 • Restaffald

 • Metal

 • Pap

 • Papir

 • Plast

 • Tekstiler

 • Ordningen træder i kraft 1. Juli 2021, med undtagelse af sortering af tekstil-affald, der træder i kraft 2022.

  Mest læste artikler