Husk disse ting, når du vælger håndværker

Når du fx benytter dit håndværkerfradrag, er det afgørende, at du får en detaljeret og helst skriftlig aftale med håndværkeren – ellers kan arbejdet ende i ærgrelser og ekstra regninger.

Når du skal “ansætte” en eller flere håndværkere til arbejde i din bolig, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt før jeres første egentlige møde.

Overvej, hvad du gerne vil have udført og tænk gerne i materialer, udførelse mv. 

Håndværkeren får svært ved at ramme dine forventninger, og du får svært ved at stille krav til håndværkeren, hvis du ikke på forhånd er klar over, hvilket resultat du ønsker.

Find en god håndværker

Brug lidt kræfter på at afsøge markedet for håndværkere. Tjek nettet eller undersøg, om nogen i dit netværk kan anbefale en håndværker. 

De gode spørgsmål er:

 • Var du tilfreds med det, håndværkeren lavede?
 • Overholdt han/hun tidsplan og aftaler?
 • Kom der uventede ekstraregninger?

Bed flere om pris

Næste skridt er at afdække, hvad arbejdet koster. Bed om en pris hos mindst to håndværkere, naturligvis afhængigt af, hvor meget du skal have lavet. 

De forskellige bud bruges til forhandling. Prut gerne om prisen, det kan betale sig. Ifølge en undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opnår 9 ud af 10 forbrugere på den måde bedre pris eller vilkår. 

Snak om det hele

– Hverken håndværkeren eller forbrugeren har interesse i, at en aftale er upræcis, for det kan meget let give skuffelser for begge parter. En god og præcis aftale med afstemning af forventningerne er en god forudsætning for et godt byggeri – selv for de små byggeprojekter, siger chefkonsulent i Håndværksrådet, Jeppe Rosenmejer.

Derfor bør du gennemgå arbejdet nøje sammen med håndværkeren. Håndværkeren er fagmand, så spørg ham om, hvad han tror, der kan være af ekstraopgaver – og om der evt. er noget mere, der vil være smart at få lavet samtidig. 

Husk, det er inden aftalen er underskrevet, der er mulighed for at stille spørgsmål, forhandle krav/pris og detaljer omkring materialer osv. Du kan stadig nå at vælge en anden håndværker. 

Du skal også huske at sikre dig, om du skal betale for at modtage et tilbud – uanset om du accepterer det eller ej.

Skriftlig aftale

Det er afgørende, at aftalen med håndværkeren er skriftlig. En skriftlig aftale kan ikke anbefales nok, også selv om der blot er tale om et mindre stykke arbejde.

I tilfælde af uenighed undervejs er det næsten umuligt at bevise, hvad der er aftalt, hvis det kun er foregået mundligt. Er der tale om større opgaver/konstruktioner, og dermed større økonomi, bør du udfylde en egentlig kontrakt, hvor alle detaljer er skrevet ned og aftalt. 

Standard-kontrakt mellem håndværkere og private

På hjemmesiden Boligejer.dk kan du finde Forbrugeraftalen, som er en standardaftale mellem håndværkere og private husejere. 

Aftalen gennemgår en lang række punkter, som er vigtige at have for øje, og som kan hjælpe dig i en eventuel senere tvist med håndværkeren. Hvis du i løbet af projektet udvider eller har rettelser, kan du bruge tillægsaftalen.

På hjemmesiden er også en vejledning til brugen af aftalerne. Desuden henviser kontrakten til AB-forbruger, som er gennemarbejdede vilkår, der gælder ved uenigheder.

Hvis håndværkeren ikke vil lave den type aftale med dig, kan du jo vælge at finde en anden, der vil.

Mindre opgaver

Hvis det drejer sig om en mindre og afgrænset opgave som fx at få skiftet et rør eller få malet stuen, behøver du ikke at udfylde hele kontrakten. Men det er vigtigt, at du har en skriftlig aftale. Udfyld de punkter, der forekommer relevante. 

Tjek tilbuddet

I mange tilfælde vil det i praksis være håndværkerens skriftlige tilbud på arbejdet, der fungerer som den endelige aftale. Her kan du bruge Forbrugeraftalen som tjekliste, når du kontrollerer, at alle vigtige punkter er med i aftalen. Husk også at skrive, at vilkårene i AB Forbruger er gældende. 

Når byggeprojektet er afsluttet, skal også tage ansvar for, at hele processen forløber gnidningsfrit. Betal din regning til tiden. 

Er en mundtlig aftale bindende?

Både mundtlige og skriftlige aftaler er juridisk bindende, men der kan nemt opstå uenighed om, hvad der egentlig blev aftalt mundtligt. Derfor bør du altid indgå en klar og præcis, skriftlig aftale med håndværkeren. 

Du kan f.eks. udfylde standardkontrakten, der sikrer, at standardaftalen AB-Forbruger gælder for byggearbejdet.

E-mail kan fint bruges til kommunikation, men du skal være opmærksom på, at en e-mail først er bindende, når du har sendt eller modtaget et bekræftende svar.

Hvis det går galt

Opstår der problemer, er du bedst stillet ved at vælge en håndværker, der er organiseret i en brancheforening, da de har en garantiordning i ryggen.

Forsøg først med dialog

Dialog med håndværkeren er første trin, hvis du ikke er tilfreds med det arbejde, du har fået lavet. Prøv at se, om I ikke kan komme frem til en fornuftig løsning selv – det er nemmest, hurtigst og billigst.

Skriv til håndværkeren

Ankenævnene kræver, at du først har forsøgt at afgøre tvisten skriftligt, inden du går til ankenævnet. Send en mail, eller skriv et brev. Hvis du vælger at sende et brev, så husk at sende det anbefalet, så du kan bevise, at håndværkeren har fået det.

Klag til ankenævn

Du har mulighed for at klage til et ankenævn over en håndværker, som du ikke kan blive enig med. Inden for håndværksområdet er der flere forskellige ankenævn alt efter hvilken brancheforening, virksomheden er medlem af. (Organisationerne Tekniq, Dansk Byggeri og tre af Håndværksrådets medlemsorganisationer har hvert deres ankenævn.) 

Fordelen ved de private, godkendte ankenævn er, at det er billigere og nemmere at få prøvet din sag her end at gå rettens vej. Til gengæld er deres afgørelser ikke bindende, så håndværkeren er ikke tvunget til at følge afgørelsen.

Domstole

Nægter håndværkeren at følge afgørelsen fra ankenævnet, har du mulighed for at tage sagen i retten. Domstolene følger som regel afgørelserne fra ankenævnet, men det kan være en dyr og besværlig proces.

Tilbud, overslag eller regning – hvad er forskellen?

Tilbud

Hvis arbejdet udføres i henhold til et tilbud, er prisen bindende. Prisen kan kun undtagelsesvis reguleres, fx hvis der opstår problemer, som den udførende virksomhed ikke med almindelig omhyggelighed kunne have forudset. 

Efter regning

Hvis arbejdet udføres efter regning, foreligger der ikke en bindende pris. Ved regningsarbejde skal kunden betale for den tid og de materialer, der er gået til arbejdets udførelse med tillæg af en rimelig avance.

Overslag

Når et arbejde udføres efter regning, sker det ofte på baggrund af et overslag. Et overslag er en løs forhåndstilkendegivelse af, hvad arbejdet skønnes at ville koste. 

Mange tror, at der eksisterer en regel om, at den endelige pris maksimalt må overstige overslaget med 10 %. Men der er ingen procentvise grænser for, hvor meget en regning kan overstige et overslag. 

Hvis det under arbejdets udførelse viser sig, at det oprindelige overslag ikke kan holde, er det håndværkerens pligt straks at orientere dig, så du evt. kan stoppe arbejdet eller ændre
opgaverne/materialer.

Huskeseddel til kontrakt

 1. Hvem er aftalens parter? Virksomhedens CVR-nummer.
 2. Dokumenter, der gælder for aftalen om byggeriet – fx tilbuddet, arbejdsbeskrivelse, materialeliste, tegninger.
 3. Hvilke opgaver skal håndværkeren lave / hvad skal du selv lave?
 4. Pris, betalingsbetingelser og tidsplan.
 5. Er der særlige forhold ved ejendommen, som håndværkeren skal tage hensyn til, fx forsyningsledninger og evt. servitutter?
 6. Hvem sørger for byggetilladelse og bortskaffelse af affald?
 7. Hvem betaler for el og vand brugt ved byggeriet?
 8. Hvilket ankenævn kan der eventuelt klages til?

Mest læste artikler