Dette er boligejernes største frygt!

Tidligere har frygten for indbrud været størst blandt danske boligejere. Men nu er det helt andre ting, der får boligejerne til at holde antennerne ude.

Boligøkonomi

Umiddelbart før coronavirussen indtraf i 2019, svarede de fleste boligejer i en undersøgelse, at de bekymrede sig mest om tyveri og indbrud. Men det har hjemmearbejdet under coronapandemien nu ændret på. Det fortæller Nybolig i en pressemeddelelse.

Ifølge en ny undersøgelse, som analysebureaet Epinion har foretaget for ejendomsmæglerkæden Nybolig, har følgende tre ting nemlig erstattet frygten for indbrud:

  • 25,9 pct. af landets boligejere frygter skader på boligen: Skader på boligen dækker eksempelvis over frygten for ekstrem nedbør og storme, som kan medføre skader på boligen.
  • 11,8 pct. frygter de nye ejendomsvurderinger: Det beror på, at mange boligejere med de nye vurderinger vil modtage en højere offentlig vurdering af deres bolig, som for mange vil betyde et højere beskatningsgrundlag af boligen og dermed et mindre rådighedsbeløb i husholdningen
  • 10,5 pct. frygter kommende rentestigninger: Hver tiende boligejer frygter rentestigninger, da disse vil have en påvirkning på låneydelsen for især boligejere med variable lån. 

Endvidere frygter 9,9 pct. faldende boligpriser. Kun 5,9 pct. frygter tyveri. 2,8 pct. svarer andet, mens 7 pct. svarer ved ikke. 26,2 pct. af de adspurgte svarer, at de intet frygter som boligejere i øjeblikket.

– Det er glædeligt og betryggende, at mere end hver fjerde boligejer slet ingen bekymring har som boligejer netop nu. De seneste års stigende boligpriser og deraf voksende friværdier har polstret mange familiers boligøkonomi, og det spiller naturligvis ind her, siger Alexander Falck Winther, der er pressechef i Nybolig.

Mest læste artikler