DENNE ARTIKEL ER SPONSORERET

Derfor SKAL du have en ægtepagt

I Danmark er det ofte et tabu, at snakke om ægtepagt. Og emnet er derfor omgærdet af både uvidenhed og mystik. Men det er mange situationer, hvor en ægtepagt kan give god mening for begge parter.

Hvad er en ægtepagt?

For at forstå en ægtepagt, skal man først forstå begrebet formuefælleskab. Formuefælleskabet er et udtryk for en ordning, der træder i kraft, når man bliver gift. Den handler grundlæggende om, at man deler sin formue – også ved skilsmisse. Modellen tager sit udgangspunkt fra ’’gamle dage’’, hvor hustruen skulle have mulighed for at blive sikret økonomisk, hvis parret gik fra hinanden.

Dengang var det typisk mænd, der var på arbejdsmarkedet og kvinder kunne derfor være dårligere stillet ved en eventuel skilsmisse. Derfor blev det bestemt, at formuefælleskabet skulle sikre, at begge parter var sikret en formue ved skilsmisse.

En ægtepagt er et dokument, der kan oprettes når man som ægtepar gerne vil bestemme over de ting man ejer, på en anden måde end ved formuefælleskabet.

Hos Glitnr kan vi nemt og billigt hjælpe dig til at lave en ægtepagt. Besøg os her.

Hvornår er en ægtepagt relevant?

Hvis du og din ægtefælle ønsker en anden ordning end formuefællesskab, kan I vælge at få udarbejdet en ægtepagt om særeje. Når noget er gjort til særeje, indgår det som udgangspunkt ikke i formuefællesskabet og skal derfor ikke deles ved skilsmisse eller død. Der findes flere former for særeje og mange kombinationsmuligheder, herunder med tilføjelse af testamenter.

Derudover kan en ægtepagt være vigtig, hvis begge parter ikke arbejder lige meget eller tjener lige meget. Pensionsordninger deles nemlig ikke nødvendigvis ved en skilsmisse, men hvis I som ægtepar beslutter, at den ene af jer skal gå hjemme eller gå på nedsat tid for at arbejds- og familielivet kan hænge sammen, kan i med en ægtepagt sikre, at I begge får lige meget i pension – selv hvis ægteskabet skulle gå i stykker.

Hvilke former for særeje findes der?

Der findes forskellige former for særeje, der alle er afgørende for, hvordan jeres formue deles i tilfælde af skilsmisse eller død.

Fuldstændigt særeje:

Medfører for begge ægtefæller, at det der er gjort til fuldstændigt særeje, ikke skal deles ved skilsmisse eller død. Det er både alt, hvad ægtefællerne ejer eller dele heraf, der kan gøres til fuldstændigt særeje. Hvis hele ægtefællernes formue gøres til særeje, kan den længstlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo med førstafdødes fuldstændige særeje.

Skilsmissesæreje:

Medfører at formuen ikke deles ved skilsmisse, men at formuen bliver til fælleseje ved død. Som ved fuldstændigt særeje kan alt, hvad ægtefællerne ejer gøres til skilsmissesæreje eller dele heraf.

Kombinationssæreje:

Medfører at formuen ikke deles ved skilsmisse, men deles delvist ved død. Dette betyder, at ved førstafdødes død bliver formuen til fælleseje og deles ved død, mens længstlevendes arv bliver til fuldstændigt særeje og ikke indgår i bodelingen ved førstafdødes død. 

Du og din ægtefælle skal naturligvis gøre jer overvejelser, inden I vælger særejeform og opretter en ægtepagt, da der er mange muligheder og scenarier. En ægtepagt kan endvidere suppleres af et testamente, hvorved I specifikt kan tilrettelægge jeres økonomi og arv efter jer, hvis I har særlige ønsker.

Da der netop er flere forskellige muligheder for særeje alt afhængigt af behovet, kan det være en stor fordel at få rådgivning fra en specialist i familie- og arveret, således at man får udarbejdet ægtepagten helt i overensstemmelse med ens behov og formål. Der er både fordele og ulemper ved de valg, der kan træffes i forbindelse med udarbejdelsen af ægtepagter, men det har heldigvis aldrig nemmere at få kompetent juridisk rådgivning.

Glitnr er en ny juridisk rådgivnings virksomhed, der har en ny leveringsmodel for juridisk rådgivning sammenlignet med den traditionelle advokatbranche. Det betyder, at Glitnr kan tilbyde juridisk rådgivning på en nemmere, billigere og hurtigere måde.

Få hjælp til at finde den ægtepagt der passer til jer her.

Særligt om ægtepagt og pension:

“Som udgangspunkt er alt hvad et par ejer ved indgåelsen af ægteskab og alt hvad de erhverver under ægteskabet fælleseje og skal derfor deles ligeligt ved skilsmisse eller død. Denne ordning kaldes for formuefælleskab og er den mest almindelige form for formueordning blandt ægtepar i Danmark.
Ligedelingen af formuefælleskabet gælder dog som udgangspunkt ikke for jeres pensionsopsparing, særligt hvis I har været gift i under 5 år. Ægtefæller kan nemlig udtage deres “rimelige” pension uden bodeling. Pensioner bliver vurderet som rimelige, hvis de er tilsvarende andres pensioner, med samme uddannelse, job og løn. Det er Skifteretten der i sidste ende vurderer hvorvidt en pension er rimelig. 

Deling af pensioner i tilfælde af skilsmisse kan være særligt relevant, hvis den ene part er gået hjemme med børnene, for at den anden part har kunne arbejde og pleje sin karriere. I dette tilfælde vil den hjemmegående part ikke have haft mulighed for at optjene en pensionsopsparing, hvorfor vedkommende vil blive stillet dårligt i tilfælde af skilsmisse.”

  

Pinterest Instagram Print

Mest læste artikler