Få din pension til at række

Betaler du for meget eller for lidt til pensionen, og hvad betyder din pension for din samlever og nærmeste pårørende med vores alles forventede forlængede levealder? Bliv klogere på din pension her.

For meget eller for lidt til pensionen?

Umiddelbart kan det synes, at en stor del af vores indkomst bliver lagt til side, hvor vi egentlig hellere vil have pengene i hånden lige nu og her. Men en gang imellem bør vi alligevel stoppe lidt op og spørge os selv, om vi egentlig betaler nok til pensionen eller måske for meget.

Hvordan vil du leve som pensionist?

Der er især to spørgsmål, der melder sig: Hvilken levestandard forventer du, at du skal have, når du har tjekket ud fra arbejdet og begynder en tilværelse som pensionist? Og hvor længe vil du have den levestandard?

Vi lever længere

Danskerne er begyndt at leve længere igen, og helbredet er bedre ved indgangen til pensionisttilværelsen, end det var tidligere. Vi kan altså mere, vi vil opleve mere, og det koster penge. Det vil sige, at vi ikke vil finde os i at leve udelukkende med den offentlige folkepension, men vil have mere til rådighed, og så må vi lægge til side selv.

Foto: ColourboxIkke kun pension

Heldigvis har vi flere strenge at spille på. Vi har vores pension, men vi har også fast ejendom, og når pensionsalderen melder sig, så er der gerne en vis friværdi, som kan bruges til at sikre en ordentlig levestandard i vores otium. Der findes forskellige former for “nedsparingslån”, og de kan være værd at undersøge, når pensionsalderen nærmer sig. Måske er der også penge på bankbogen eller evt. en beholdning af værdipapirer.

Din alder er vigtig

En pension er oftest en kombination af en opsparing og en forsikring. Forsikringen handler om at sikre en vis levestandard, hvis vi mister erhvervsevnen inden pensionsalderen eller om at sikre vores efterladte, hvis vi dør før pensioneringen. Opsparingen er den del, der skal sikre os, når vi lever længere end de 65 år, og det siger sig selv, at jo hurtigere vi kommer i gang, jo mindre skal vi lægge til side hver måned. Undersøgelser viser, at hver fjerde fortryder, at de ikke begyndte noget før.
Læs også: Læs mere om de tre pensionsformer: kapitalpension, livrente og ratepension

Husk din samlever

I forbindelse med den nye arvelovs ikrafttræden i begyndelsen af 2008 blev der også ændret i reglerne for begunstigelser. Der kom en klar forbedring for ugifte par.

Nærmeste pårørende

Samboende par bliver nu gensidigt betragtet som nærmeste pårørende i forbindelse med udbetaling af forsikringer og pensioner. Det betyder, at man ikke længere skal huske at begunstige hinanden, når man tegner nye forsikringer eller pensionsordninger, når man lever i et papirløst forhold. Har I forsikringer og pensioner, der er oprettet før den 1. januar i år, skal I selv bede om at få dem ændret.

Lav testamente

Reglen handler dog kun om pensioner. I forhold til resten af formuen kan I kun sikre hinanden ved at oprette et udvidet samlevertestamente.

Mest læste artikler