Ny aftale: Boligejere får milliarder

Ny aftale indgået af et bredt flertal i folketinget letter ejendomsværdibeskatningen, sænker stigningen af grundskyld og kompenserer for forkerte ejendomsvurderinger.

Et bredt flertal i folketinget er nu enige om en aftale om boligbeskatning, der letter ejendomsværdiskatten med tre milliarder fra 2021 til 2023 og lader grundskylden stige mindre end ellers planlagt fra 2021 til 2024. Det skriver skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen indeholder også kompensation på gennemsnitligt 18.000 kroner til boligejere, der har betalt for meget i skat på grund af for høje ejendomsvurderinger.

Aftalen er indgået for at undgå store ekstraregnigner for boligejerne efter man i 2019 udskød boligskatteomlægningen til 2024 på grund af it-problemer.

Tryghed for boligejerne

”Regeringen ønsker tryghed for boligejerne og ro om boligskatterne. Derfor har vi været fast besluttede på, at selv om vi er nødt til at udskyde de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024, må det ikke få den konsekvens, at boligskatterne stiger. Jeg er derfor rigtigt glad for, at vi nu har et bredt flertal, der bakker op om, at der skal være ro om boligskatterne og tryghed for boligejerne i årene, der kommer,” siger skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Her uddyber han også, hvorfor det har været vigtigt for politikerne at få en langsigtet aftale på plads:

”Det er en stor beslutning at købe bolig, og for mange danskere er det den største økonomiske beslutning, der skal træffes i livet. Derfor skal man selvfølgelig kunne vide sig sikker på, hvilke skatteregler der gælder. Det sikrer vi med aftalen. Derudover er jeg også meget glad for, at vi i takt med, at de nye vurderinger kommer ud, kan kompensere de boligejere, der har betalt for meget i boligskat med i gennemsnit 18.000 kr. skattefrit.”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Det indeholder aftalen:

  • Ejendomsværdiskatten lempes med ca. 3 mia. kr. i 2021-2023.
  • Boligskatterne lempes varigt med ca. 0,6 mia. kr. før tilbageløb, set i forhold til hvis boligskatteomlægningen ville være blevet gennemført i 2021.
  • Grundskylden kan højst stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024.
  • Den obligatoriske indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis man vælger at fastholde indefrysningen, vil det stadig være rentefrit.
  • De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
  • De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.
  • Der afsættes 100 mio. kr. til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig.
  • Tilbagebetaling til de boligejere, der har bebetalt boligskat af for høje vurderinger i 2011-2020. Aktuelt forventes i alt ca. 13 mia. kr. tilbagebetalt.

Mest læste artikler