Ny lov kan gøre din bolig usælgelig

Kommende EU-lov tvinger dig til at bruge hundredtusindvis af kroner på at renovere dit hus. Det kan reelt gøre dit hus usælgeligt, siger eksperter, som efterlyser politisk handling.

Huse i Glumsø

Hver tredje danske boligejer tvinges til at bruge i gennemsnit 150.000 kroner til energirenovering.

Europa Parlamentet og Ministerrådet vedtager nemlig snart en lov, der vil gøre alle bygninger i Danmark klimaneutrale senest i 2050. Loven forventes forhandlet på plads hen over sommeren, da det svenske EU formandskab vil forsøge at lande en aftale inden 1. juli.

Det burde også være muligt, eftersom uenighederne mellem Rådet og Parlamentet er til at overse. De to instanser er fx enige om,

  • at alle beboelsesejendomme inden 2033 skal have minimum energimærke D.
  • at alle nye bygninger skal være klimaneutrale på et tidspunkt mellem 2028 eller 2030
  • at alle nye bygninger skal være udstyret med solenergi-teknologi på et tidspunkt mellem 2028 eller 2029
  • at historiske bygninger er undtaget.

Uenighederne drejer sig om årstal, men dog kun i spændet 1 til 2 år. Ifølge Peter Nedergaard, Professor på Institut for Statskundskab med speciale i EU’s beslutningsproces, kan man altså godt udlede, at ovenstående med stor sandsynlighed bliver vedtaget.

“Hvis ministerrådet og parlamentet er enige, så bliver det vedtaget”, som han siger til idenyt.

Klimaregningen bliver stor

Ifølge en analyse foretaget af Jyske Bank skal omkring 30 procent af den danske boligmasse energiforbedres, hvis forslaget går igennem. Det svarer til op imod 800.000 danske familier, som vil blive berørt.

Til idenyt fortæller Mikkel Høegh, afdelingsdirektør i Jyske Bank, at den kommende EU-lov minimum vil koste danskerne 120 milliarder kroner eller 150.000 kroner per bolig i snit.

Bankens beregninger tager udgangspunkt i, at boligerne energiforbedres til energimærkning E, da Ministerrådet og EU Parlamentet formentlig ender med at indsætte en kattelem, hvor man kan give medlemslandene dispensation til lavere krav. Eksempelvis hvis der er mangel på arbejdskraft.

Hvis den danske regering beslutter at holde fast i kravet om, at alle beboelseshuse i 2033 skal have energimærkning D, kan regningen for den enkelte dansker altså godt blive højere end de 150.000 kroner. Hvor meget højere har Jyske Bank endnu ikke regnet på.

Nødløsning kan blive nedrivning

Hvis boligerne ikke lever op til energikravene i 2033, vil de blive ulovlige ifølge den kommende EU-lov. Og det kan betyde, at nedrivning bliver den billigste løsning, siger en seniorforsker fra Aalborg Universitet.

“Hvis man står med en gammel utæt bolig, hvor energirenoveringen ikke tjener sig selv hjem, kan det være meget svært at gennemføre den. I sådan et tilfælde er den billigste løsning nok at renovere med en bulldozer for nu at sige det meget firkantet”, siger Kim B. Wittchen, seniorforsker på instituttet Build på Aalborg Universitet, til Finans.

Også realkredit-institutterne forholder sig kritisk til den kommende lov.

“Det kan blive meget vanskeligt at sælge ejendomme, der ikke lever op til de her krav, og hvad skal konsekvensen være? Skal boligerne nedrives? Og hvordan vil man udføre det i praksis? Vil man sætte en bulldozer på? Vi mangler at få politikerne til at forholde sig til det her, for der er ikke lang tid at løbe på”, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, til samme medie.

Ifølge Jyske Bank ligger de fleste af de boliger, der ikke lever op til EU’s mindstekrav i yderområder som Lolland, Langeland og Tønder Kommune.

idenyt har forsøgt at få et interview med boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun har ikke ønsket at deltage.

Spørgsmål til boligministeren

idenyt ville gerne have stillet boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil følgende spørgsmål:

  • Stemmer Jyske Banks beregninger overens med Boligministeriets?
  • Hvor skal pengene komme fra? Vil der komme tilskudsordninger?
  • Skal der fremover solceller på taget, hvis man bygger et skur eller en garage?
  • Er det korrekt, at det vil blive meget vanskeligt at sælge ejendomme, der ikke lever op til kravene?
  • Hvad bliver sanktionen, hvis man ikke når at opgradere sit hus til Energimærke D inden 2033? Skal boligerne nedrives? Og hvordan vil man udføre det i praksis? Vil man sætte en bulldozer på?
  • Hvordan vil man skaffe håndværkere nok?

Læs også: Energimærkning af huse i tilstandsrapporten – det skal du vide

Mest læste artikler