Sådan forebygger du vandskader på huset

Tusindvis af danskere oplever store vandskader på deres bolig i disse år, og det får flere til at tegne ekstra regnvejrsforsikringer. Heldigvis kan du let selv forebygge vandskader i hjemmet. Se, hvordan her. 

Selvom gummistøvlerne har været usædvanligt meget i brug denne vinter, er den intense regn, oversvømmelserne og de store vandmasser, der trænger ind gennem lofter og kældre ikke just noget nyt fænomen.

De seneste år har tusindvis af danskere nemlig oplevet store vandskader på deres bolig som følge af det ekstreme vejr – og det har fået flere til at købe ekstra forsikringer, som ikke kun dækker skybrud men også kraftig regn. Det viser fra forsikringsselskabet Top Danmark.

Større frygt for vandskader

Her har hele 77 procent af kunderne, der har tegnet en husforsikring de seneste par år, tilvalgt en udvidet dækning for vandskader, der dækker vandindtrængning i huset.

– Flere husejere frygter klimaskader og vælger at forsikre sig imod dem. Det gælder ikke alene skybrud, men også kraftig regn. Vi har de seneste årtier set nogle store klimaskader i forsikringsbranchen, så vi forstår godt den bekymring, siger Rasmus Ruby-Johansen, der er skadedirektør i Topdanmark i en pressemeddelse.

Hvis man sammenligner antallet af skader på baggrund af skybrud og kraftig regn meldt til forsikringselskabet i 2019 med samme periode i 2018 ses en stigning på 80 procent. 

Regnen bliver voldsommere

En rapport fra den internationale samarbejdsorganisation World Economic Forum viser da også, at ekstremt vejr er den hyppigste og den tredje alvorligste af de udfordringer, som verden står over for lige nu. Og forskerne spår, at mere og kraftigere regn bliver normalt, da vi i fremtiden kan vente os et gennemsnitligt vådere klima.

Heldigvis kan du selv forebygge skader i dit hjem ved at sikre, at vandet har let ved at komme væk fra boligen, og at vinduer og ventilation er lukket, når der bliver varslet kraftig regn eller skybrud. 

Derfor giver Rasmus Ruby-Johansen her 10 gode råd til, hvordan du reducerer risikoen for oversvømmelse og vandskader i hjemmet. 

Sådan forebygger du vandskader 

  • Montér forseglingstape på udsatte døre og vinduer, så vand ikke kan trænge ind.

  • Klods dine ting i kælderen op, og fjern gulvtæpper, så de ikke bliver skadet, hvis du får en mindre oversvømmelse.

  • Luk ventilationshuller i ydervæggene.

  • Tjek afløb og tagrender for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

  • Sørg for at være hjemme, eller få nogen til at holde ekstra øje med dit hus, mens skybruddet står på.

Hvis dit hus er særligt udsat i forhold til skybrud, kan det betale sig at sikre huset med et eller flere præventive tiltag:

  • Rens tagrender, afløb og brønde, så vandet kan strømme uhindret gennem af-vandingssystemerne.

  • Reparér revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ik-ke kan trænge ind i huset.

  • Sørg for, at græsplæne, fliser osv. hælder væk fra huset. Så undgår du, at vandet samler sig op ad fundament og kældervægge og dermed ender med at trænge ind i huset.

  • Undgå for mange flisebelagte terrasser, indkørsler eller lignende, så vandet i stedet har mulighed for at sive ned i jorden

  • Etablér faskiner eller regnvandstønder til at bortlede eller opsamle regnvand fra tag og terrasse.

Foto: Colourbox

Mest læste artikler