Udlejning af værelse

Nogle gange har vi mere plads i huset, end vi har brug for. Her er reglerne for udlejning af værelse, depositum, skattereglerne for lejeindtægten og meget mere.

Leje værelse ud i enfamiliesbolig

Det er ikke kompliceret at blive udlejer, men der er enkelte regler og krav, som man skal være opmærksom på. Denne artikel handler om at leje et værelse ud i en enfamiliesbolig, hvor udlejer selv bor – der gælder andre regler for andre udlejningsformer.

Foto: iStockphotoHvad må lejeren?

Gør op med jer selv i familien, hvor lidt eller hvor meget I vil se til jeres nye lejer. Må vedkommende bruge køkken, bad, vaskemaskine og have? Og må det være på alle tidspunkter af døgnet, eller skal ad­gan­gen tidsbegrænses?

Skriftlig lejekontrakt

Udlejer skal lave en skriftlig lejekontrakt, hvis lejeren ønsker det. Den skal indeholde oplysninger om bl.a. antal kvadratmeter, evt. adgang til køkken, bad, vaske­maskine, kælder og have, hus­lejens størrelse og betalingsbetingelser, forbrug af lys, vand og varme, værelsets stand ved indflytning og aftale om stand ved fraflytning, eventuelle husregler om husdyr, støj, rygning, besøgende, cykelparkering osv.

Faste udgifter inkluderet i lejen?

Oftest er det lettest for begge parter at udgifter til el, vand og varme er inkluderet i lejen. Men udlejer kan også vælge at sætte målere op og afregne forbruget særskilt.

Regler for depositum

Depositum kan opkræves for at sikre sig mod misligholdelse fra lejerens side. Et depositum må udgøre op til tre måneders husleje og skal betales tilbage, hvis lejer efterlader værelset i samme stand som ved overtagelse.
   
Som udgangspunkt står udlejer for al vedligeholdelse, medmindre I aftaler andet. 
Foto: Colourbox

Lejeindtægten og opsigelsesvarsel

Hvis der er eget køkken til værelset, så er det teknisk set en lejlighed, og dermed er opsigelsesvarslet tre måneder. Opsigelsesvarslet ved værelser uden køkken er 1 måned.
  
Værelset bør have en rimelig pris, som ligger op ad priserne for lignende værelser/kollegieværelser i området. Spørg evt. en lokal ejendomsmægler.

Skattepligtig lejeindtægt?

Lejeindtægten er i princippet skattepligtig. I realiteten overstiger den sjældent det fradrag, som udlejningen også udløser, og derfor er der ofte ikke noget at betale skat af.

To skattemodeller

Husejeren kan vælge mellem to skattemodeller, bundfradrag eller regnskabsføring. Bundfradraget for et år udgør 1 1/3 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr. Hvis huset har en ejendomsværdi på tre mio. kr. vil bundfradraget altså udgøre 39.999, svarende til en månedlig leje på 3.333 kr. Denne indtægt er skattefri.
  
Hvis lejen er højere, beskattes differencen som kapitalindkomst, da du er ejer af boligen. Alternativt kan du bruge fradragsmetoden med regnskab. Dvs. at hele lejeindtægten er skattepligtig, og at der er fradrag for de dokumenterede udgifter i forbindelse med udlejningen. Dem skal der føres regnskab for. 
Reglerne er de samme for møblerede og umøblerede værelser.
  
Reglerne ændres dog undertiden af forskellige politiske konstellationer. Tjek SKAT for de aktuelle fradrags- og beskatningsformer. 
 

Opsigelse uden begrundelse mulig

Et lejet værelse kan opsiges med en måneds varsel af både lejer og udlejer. Og i modsætning til andre lejeformer behøver udlejer ikke give nogen begrundelse ved sin opsigelse.

Mest læste artikler