Undgå alvorlige vandskader – skru op for varmen

Lang tids frost og ind imellem betydelige frostgrader betyder, at mange husejere risikerer frostsprængte vandrør, hvis de sparer for meget på varmen. Det kan blive rigtig dyrt, for forsikringen dækker ikke sprængte rør.

Hold en ensartet temperatur i alle rum

De mange frostdage, vi har denne vinter, betyder, at det er vigtigere med varme i alle rum i huset end tidligere milde vintre. Det bedste råd i en vinter som denne er, at du forsøger at holde en ensartet temperatur i alle rum – også dem du sjældent eller aldrig bruger. Og du må heller ikke slukke for cirkulationspumpen om natten. Stillestående vand fryser hurtigere end vand i bevægelse.

Ingen erstatning fra forsikringen

Det, der normalt kan være en god måde at spare penge på, kan ende som en dyr og besværlig fornøjelse. Sker der frostsprængning af et vandrør, risikerer du ikke bare en større vandskade. I lang de fleste tilfælde får du heller ikke erstatning fra dit forsikringsselskab.

Forsikringen dækker kun tilfældige svigt i forsyningen

Kun i de tilfælde, hvor frostsprængningen skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen, kan du regne med at få erstatning. Det står i forsikringsbetingelserne og med lidt omtanke, er det nemt at undgå at komme i en situation med et frostsprængt vandrør.

Pas på med optøning

Har du opdaget et frossent vandrør – fx på loftet, bør du overlade det til en fagmand at tø røret op. Prøv ikke selv med varmluftblæser. Varmen fra denne er så høj, at du meget nemt risikerer, at det der starter som optøning ender med en katastrofal brand. Vil du selv tø rør op, kræver det tålmodighed og mange varme håndklæder.

Fakta og gode råd

* Tilkald straks en VVS-mand, hvis dine vandrør fryser til. Lad være med at forsøge at varme dem op selv.
* Du kan isolere ældre rør på loftet med rørisolering, som kan købes i dit byggemarked.
* Sluk ikke for cirkulationspumperne.

Få gode råd til, hvad du kan gøre før, under og efter en frostperiode.

Mest læste artikler