Sådan undgår du frostskader på sommerhuset

Hver vinter oplever mange skader grundet frostprængte rør i huse og sommerhuse. Følger du disse 5 gode råd, kan det let undgås.

Den første frost er på vej, og det er ikke kun vores kuldskære hænder og kinder, der går en hård tid imøde. Når en periode med temperaturer omkring eller lige under nul bliver afløst af lavere minustemperaturer, er det også rigtig dårligt nyt for hus- og sommerhusejerne.

Har du ikke lukket ordentligt for vandet, eller har du glemt at lade varmen være tændt, kan ødelagte vandrør nemlig hurtigt destruere dine gulve, dit køkken eller dine vægge.

Og ifølge tal fra Topdanmark sker skader grundet sprængte vandrør især i januar, februar og marts måned.

Forebyg selv frostsprængninger

Har du et sommerhus, er det derfor værd at tage varslet om frost alvorligt og forebygge frostsprængninger, ved at lukke huset ned på den rette måde, fortæller Martin Wamsler, der er skadechef i Topdanmark.  

– Vandskaderne er næsten altid forbundet med store gener for kunderne, fordi det dels tager lang tid at affugte gulve og vægge, inden skaderne kan udbedres, dels kan selve skaderne i værste fald være meget ødelæggende, siger han. 

Følg de gode råd 

Derfor råder han sommerhusejere til at have lidt varme på i alle rum i løbet af vinteren og samtidig gøre det til en vane at lukke for vandet og huske at tømme rørene for vand, så sprængningerne undgås. 

Er uheldet alligevel ude, og får vinterkulden bugt med et vandrør i hus eller sommerhus, for eksempel på grund af at en uforskyldt strømafbrydelse har lukket for varmen, fortæller Martin Wamsler, at skaden muligvis kan være dækket af bygningsforsikringen:

– Men det forudsætter typisk, at man har fulgt kravet om at have varme på. Skyldes frostsprængningen, at du har lukket for varmen, vil der ikke være dækning, siger han.  

Se 5 gode råd til, hvordan du undgår frostsprængninger i sommerhuset her.

Risikoen for frostsprængninger er størst, hvis:

  • Der er hård frost
  • Vandet i rørene står stille
  • Rørene på loftet ikke er isolerede
  • Rørene ligger i et rum uden isolering

Sådan forebygger du sprængninger i dit sommerhus

  • Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør
  • Sørg for at frostsikre toilettet og kom frostvæske i alle afløb
  • Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes
  • Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand
  • Sørg for tilstrækkelig opvarmning af huset så alle rør holdes frostfrie – også dem som løber i skunkrum, på loftet etc

 

Mest læste artikler