Guide: Sådan finder du den bedste ejerskifteforsikring til prisen

Konsekvenserne ved ikke at tegne en ejerskifteforsikring ved et hussalg kan være uhyrligt store - både for køber og sælger. Læs hvorfor her, og find ud af, hvad du bør vide, inden du vælger forsikringen fra.

Ejerskifteforsikring: Jagten på den perfekte bolig kan for mange være en lang og dyr proces. For de fleste af os er et huskøb den største investering, vi laver. Derfor er det vigtigt, at vi gør os nogle overvejelser, inden vi skriver under på købsaftalen.

Her kan du ikke kun stole på tilstandsrapporten, da den kun fortæller om husets synlige skader. Finder du drømmeboligen, vil der derfor altid være risiko for, at huset har skjulte skader – og det kan hurtigt rende op i mange penge, hvis du skal reparere dem.

Vil du slippe for store omkostninger, er det derfor vigtigt, at du tegner en ejerskifteforsikring. Men hvad dækker en ejerskifteforsikring egentlig, hvor meget koster den, og hvilken ejerskifteforsikring er bedst? Det kan du blive klogere på i denne guide.

Indhold


Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker de skjulte skader i boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som køber ikke kendte til på købstidspunktet.

Med en ejerskifteforsikring får du derfor som køber en økonomisk tryghed, hvis du finder ud af, at der er skjulte skader i dit nye hus.

Ejerskifteforsikringen skal ifølge loven have en dækningsperiode på minimum fem år. Forsikringen er, sammen med tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, en del af huseftersynsordningen, og er ikke lovpligtig. Det er dog en rigtig god at tegne en forsikring alligevel, da du som sælger frigører dig fra dit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler.

Eksempler på skader en ejerskifteforsikring dækker:

 • Brud
 • Svækkelse
 • Revnedannelse
 • Utæt tag
 • Ulovlige elinstallationer
 • Ulovlige vvs-installationer
 • El- og vvs-installationer med manglende eller nedsat funktion
 • Skader der nedsætter bygningens værdi væsentligt
 • Udgifter til genopbygning eller renovering der kræves, for at huset lever op til nutidens byggelovgivning
 • Rimelige udgifter til teknisk bistand og genhusning
 • Forhold i tilstandsrapport, der klart er beskrevet forkert

Til toppen

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen dækker ikke alle skjulte skader

Har du overtaget et hus med skjulte skader, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, er det ikke altid, at en ejerskifteforsikring vil dække dem. Er dit kommende hus i ældre stand, udarbejdes tilstandsrapporten nemlig på baggrund af huse i tilsvarende alder og stand.

Fugt i kælderen er normalt for ældre huse, og det vil derfor ikke blive nævnt i tilstandsrapporten, og samtidig ikke blive dækket af en ejerskifteforsikring. Derudover dækker forsikringen ikke fejl og mangler, der skyldes forhold på grunden. Mangler din plæne eksempelvis et dræn, kan det forårsage vandskader, som denne forsikring ikke vil gå ind og dække.

Andre eksempler på skader en ejerskifteforsikring ikke dækker:

 • Alt der befinder sig uden for husets mure
 • Fejl og mangler beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten
 • Fejl og mangler der er opstået inden overtagelsen af huset
 • Konstruktionsfejl i en bygningsdel, hvis den ikke har medført skader eller der er risiko for det
 • Skimmelafrensning
 • Ulovlig indretning af boligen – eksempelvis manglende vådrumssikring

Til toppen


Tilstandsrapport og elinstallationsrapport er et krav

For at kunne indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring hos forsikringsselskaberne, kræver det en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, der stadig er gældende. Uden den, kender forsikringsselskabet ikke husets tilstand, og kan derfor ikke give dig et tilbud.

Til toppen

Ejerskifteforsikring

Få flere tilbud på ejerskifteforsikring

Hvis du som husejer skal sælge dit hus, er det en god idé at indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien. Ved at fremlægge dette tilbud for køber, inden der skrives under på købsaftalen, slipper du for det 10-årige ansvar, du har over for de fejl og mangler, der måtte være på boligen – uanset om køber vælger at tegne forsikringen eller ej.

Køber kan også vælge at indhente et andet tilbud. Uanset hvad, skal sælger betale, hvad der svarer til halvdelen af prisen på den forsikring, som sælger selv har fundet. Vælger køber eksempelvis en dyrere forsikring, hvor køber måske er bedre dækket, skal denne selv betale differencen.

Som køber kan det ofte betale sig at indhente flere tilbud fra forsikringsselskaberne for at få en god pris på ejerskifteforsikringen.

Til toppen


Ejerskifteforsikring pris

Prisen på en ejerskifteforsikring ligger typisk mellem 10.000-35.000 kroner inklusiv moms. Dog kan du også finde dem til en pris på helt op til 60.000 kr., alt efter hvor god en dækning du ønsker. Det kan oftest betale sig at kontakte flere forsikringsselskaber for at få et godt tilbud til en god pris.

Dækningsperioden ligger oftest på fem eller 10 år. Tegner du en forsikring som gælder i fem år, er det muligt at udvide den. Det er dog noget, du selv skal gøre, og der er derfor mange som glemmer det. Ved du allerede på forhånd, at du ønsker en dækningsperiode på 10 år, kan det typisk betale sig at vælge denne, da forskellen i prisen på de to dækningsperioder ikke er særlig stor.

Ender du med at skulle have en erstatning, skal du, ligesom med andre forsikringer, betale en selvrisiko. Selvrisikoen må maksimalt udgøre 5.400 kr. pr. skade. Selvrisikoen må ikke overstige 54.000 kroner i den periode, forsikringen løber, hvilket gælder for både basisdækningen og den udvidede dækning.

Forsikringen skal tegnes inden for en bestemt tid

Vælger du at tegne en ejerskifteforsikring på dit nyt hus, er det vigtigt, at du når at gøre det inden overtagelsesdagen. Er du flyttet ind i huset, er det nemlig ikke længere muligt.

Til toppen

Ejerskifteforsikring

Sådan finder du den bedste ejerskifteforsikring

Når du skal ud og finde den bedste ejerskifteforsikring, er det ikke altid prisen, du skal gå efter. Loven har nogle krav til, hvad ejerskifteforsikringen skal dække, som alle skal følge. Derfor er forsikringens dækning hos de forskellige forsikringsselskaber ofte den samme. Den dyreste er derfor ikke nødvendigvis den bedste, og der er ingen nem sammenligningsoversigt.

Det er vigtigt, at du som køber sætter dig ind i det tilbud, som sælger har givet dig. Ofte er sælger kun interesseret i prisen, og du kan derfor være uheldig at få tilbudt en ejerskifteforsikring, du ikke føler dig tilstrækkeligt dækket af.

Flere af forsikringsselskaberne har detaljerede beskrivelser af deres forsikringer, som du kan finde på deres hjemmeside. For at finde den bedste ejerskifteforsikring er du nødt til at læse betingelserne for det enkelte selskab grundigt igennem.

Til toppen

Hus- og ejerskifteforsikring behøver ikke at være i samme forsikringsselskab

Forsikringsselskaber er der mange af i Danmark. Har du tegnet en husforsikring, og ønsker du også en ejerskifteforsikring, er det ikke nødvendigt at tegne dem det samme sted. Tit kan det faktisk bedre betale sig, at tegne de to forsikringer hos to forskellige forsikringsselskaber.

Det er nemlig dig, der har bevisbyrden for, at der er en skade på dit hus. Har du eksempelvis en skade, der skal dækkes af ejerskifteforsikringen, kan forsikringsselskabet, som du har tegnet husforsikringen hos, nogle gange hjælpe med at få skaden dækket af ejerskifteforsikringen. Husforsikringen bliver nemlig prioriteret højere.

Til toppen


Udvidet ejerskifteforsikring

Føler du dig ikke tilpas dækket af ejerskifteforsikringen tilbyder mange forsikringsselskaber også at udvide den med tilvalgsdækninger.

Eksempler på tilvalgsdækninger til ejerskifteforsikring:

 • 10 års dækningsperiode
 • Dækning af kloak- og stikledning på grunden
 • Forurening på grunden
 • Ulovlige bygningsindretninger
 • Kosmetisk dækning af skade i badeværelser og toiletter

Til toppen

Artiklen er senest opdateret den 4. maj 2023

Mest læste artikler