Derfor skal du bestille et eleftersyn, når du sælger din bolig

Når en bolig skal sættes til salg, er det en god idé først at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Der kan nemlig gemme sig farlige elinstallationer i de fleste boliger - og det kan blive en dyr fornøjelse for både køber og sælger. Læs mere om eleftersyn af boligen her. 

Skal du sælge dit hus? Så skal du højst sandsynlig bestille et eleftersyn af din bolig. Et eleftersyn er nemlig en del af huseftersynsordningen, der beskytter både sælger og køber økonomisk, hvis der findes fejl og mangler på en nytilkøbt ejendom.

Huseftersynet indeholder både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Det er disse to rapporter, der giver mulighed for at indhente et tilbud om ejerskifteforsikring. 

Bliv klogere på eleftersynet her: 

Hvad er et eleftersyn?

Et eleftersyn er en gennemgang af de elektriske installationer i din bolig. Når du bestiller et eleftersyn tjekker en autoriseret elinstallatør om din boligs installationer som stikkontakter, lampeudtag, eltavler og fejlstrømsafbrydere er funktionsdygtige og lovlige.

Under gennemgangen udarbejder elinstallatøren den såkaldte elinstallationsrapport, der fortæller både dig og dine kommende købere, hvilken stand din boligs elinstallationer er i.

Hvem bestiller elinstallationsrapport?

Ligesom med tilstandsrapporten er det sælgeren af en bolig, der skal bestille og betale for en elinstallationsrapport. Eleftersynet foretages af en autoriseret og uvildig elinstallatør, der gennemgår alle synlige elinstallationer i dit hus. 

Du kan finde den rette mand til opgaven ved enten at bede et forsikringsselskab om at finde en autoriseret elinstallatørvirksomhed, eller selv kontakte en passende profil på Erhversstyrelsens hjemmeside, Boligejer.dk, her.  

Hvad tjekkes under eleftersynet?

Når du får foretaget en gennemgang af de elektriske installationer i dit hjem, skal alle rum med el gennemgås. Det gælder blandt andet husets beboelsesrum som entré, gang, køkken, bryggers, soveværelser, hobbyrum, spisestue og badeværelser samt andre rum som sauna, loftrum, krybekælder, værksted, cykelskur og carport.

Du kan forvente at den autoriserede elinstallatør tjekker din boligs:

 • Eltavler

 • Fejlstrømsafbrydere

 • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag

 • Lavvoltsinstallationer

 • Elinstallationens dimensionering

 • Beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Under eleftersynet er det kun boligens synlige installationer, der bliver gennemgået, og stikprøvevis undersøgt grundigt. Der kommer altså ikke større skader i vægge, paneler eller lofter, som du skal efterfølgende skal reperere – medmindre du har lavet en specifik aftale med elinstallatøren. 

Hvad kommer ikke med i elinstallationsrapporten?

Disse forhold bliver ikke gennemgået under eleftersynet:

 • Bagatelagtige forhold som slid og ælde
 • Dele af elinstallationen, der ikke kan efterses på grund af manglende adgang
 • Elinstallationer uden for boligen
 • Hårde hvidevarer 
 • Energiproducerende anlægskomponenter og interne ledningsforbindelser som paneler, invertere og ledninger til solcelleanlæg.

Hvis der ikke er adgang til alle rum i boligen, bliver det noteret i elinstallationsrapporten, hvilket kan gøre kommende købere mistænksomme over for boligen. 

Hvad indeholder elinstallationsrapporten?

Elinstallationsrapporten indeholder både sælgers oplysninger om ejendommens elistallationer og resultaterne af elinstallatørens gennemgang.

Han bedømmer din bolig ud fra disse fire svarmuligheder:

 • Ja – forholdet er lovligt

 • Nej – forholdet er ulovligt

 • UN – forholdet bør undersøges nærmere

 • IR – Ikke relevant

Har han fundet ulovlige forhold i din bolig, angiver han dem med de seks karakterer, der kendes fra tilstandsrapporten.

Sådan forstår du resultatet 

Elinstallationsrapporten vurderer din boligs elektriske installationer ud fra disse seks karakterer, der både beskriver funktionsdygtighed og lovlighed:

  • IB – Ingen bemærkninger

  • K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel

  • K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden

  • K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

  • K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen

  • UN – Bør undersøges nærmere.

Vær opmærksom på at rapporten ikke fortæller, hvor meget det koster at reparere eller udbedre skader, fejl og mangler. 

Hvad koster et eleftersyn?

Et eleftersyn koster typisk mellem 1.000 og 2.500 kroner afhængig af størrelsen på din bolig. Prisen kan variere meget.

Derfor kan det ofte betale sig at undersøge markedet, før du laver en aftale. Du kan også finde en virksomhed, der kan udarbejde både elistallationsrapporten, tilstandsrapporten og den lovpligtige energimærkningsrapport på samme tid.

Elinstallationsrapportens gyldighed

Når rapporten er færdig, er den gyldig i 1 år. Hvis din bolig først bliver solgt efter rapportens udløbsdato, skal du bestille et nyt eftersyn før købsaftalen bliver underskrevet. 

Mest læste artikler