Guide til at få den bedste elinstallationsrapport til prisen

Når en bolig skal sættes til salg, er det en god idé først at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Der kan nemlig gemme sig farlige elinstallationer i de fleste boliger - og det kan blive en dyr fornøjelse for både køber og sælger. Læs mere om eleftersyn af boligen her. 

eleftersyn

Skal du sælge dit hus? Så skal du højst sandsynlig bestille et eleftersyn (også kaldet elinstallationsrapport) af din bolig. Et eleftersyn er nemlig en del af huseftersynsordningen, der beskytter både sælger og køber økonomisk, hvis der findes fejl og mangler på en nytilkøbt ejendom.

Huseftersynet indeholder både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Det er disse to rapporter, der giver mulighed for at indhente et tilbud om ejerskifteforsikring

Bliv klogere på eleftersynet her: 

Indhold

Hvad er et eleftersyn?
Hvad tjekkes under eleftersynet?
Hvad kommer ikke med i elinstallationsrapporten?
Hvad indeholder elinstallationsrapporten?
Eleftersyn pris
Elinstallationsrapport gyldighed


Hvad er et eleftersyn?

Et eleftersyn er en gennemgang af de elektriske installationer i din bolig. Når du bestiller et eleftersyn tjekker en autoriseret elinstallatør om din boligs installationer som stikkontakter, lampeudtag, eltavler og fejlstrømsafbrydere er funktionsdygtige og lovlige.

Under gennemgangen udarbejder elinstallatøren den såkaldte elinstallationsrapport, der fortæller både dig og dine kommende købere, hvilken stand din boligs elinstallationer er i.

Hvem bestiller en elinstallationsrapport?

Ligesom med tilstandsrapporten er det sælgeren af en bolig, der skal bestille og betale for en elinstallationsrapport. Eleftersynet foretages af en autoriseret og uvildig elinstallatør, der gennemgår alle synlige elinstallationer i dit hus. 

Du kan finde den rette mand til opgaven ved enten at bede et forsikringsselskab om at finde en autoriseret elinstallatørvirksomhed, eller selv kontakte en passende profil på Erhversstyrelsens hjemmeside, Boligejer.dk, her. Du kan også lade en eventuel ejendomsmægler tage sig af det.

Til toppen


Hvad tjekkes under et eleftersyn?

Når du får foretaget en gennemgang af de elektriske installationer i dit hjem, skal alle rum med el gennemgås. Det gælder blandt andet husets beboelsesrum som entré, gang, køkken, bryggers, soveværelser, hobbyrum, spisestue og badeværelser samt andre rum som sauna, loftrum, krybekælder, værksted, cykelskur og carport.

Du kan forvente at den autoriserede elinstallatør tjekker din boligs:

 • Eltavler
 • Fejlstrømsafbrydere
 • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • Lavvoltsinstallationer
 • Elinstallationens dimensionering
 • Beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Under et eleftersyn er det kun boligens synlige installationer, der bliver gennemgået, og stikprøvevis undersøgt grundigt. Der kommer altså ikke større skader i vægge, paneler eller lofter, som du efterfølgende skal reparere – medmindre du har lavet en specifik aftale med elinstallatøren. 

Til toppen

elinstallationsrapport

Hvad kommer ikke med i elinstallationsrapporten?

Disse forhold bliver ikke gennemgået under eleftersynet:

 • Bagatelagtige forhold som eksempelvis slid og ælde
 • De dele af elinstallationen, som ikke kan efterses på grund af manglende adgang
 • Elinstallationer uden for selve bygningen
 • Hårde hvidevarer med mere.
 • Energiproducerende anlægskomponenter og interne ledningsforbindelser, som fx paneler, invertere og DC-ledninger til solcelleanlæg.

Hvis der ikke er adgang til alle rum i boligen, bliver det noteret i elinstallationsrapporten, hvilket kan gøre kommende købere mistænksomme over for boligen. 

Til toppen


Hvad indeholder elinstallationsrapporten?

Elinstallationsrapporten indeholder både sælgers oplysninger om ejendommens elistallationer og resultaterne af elinstallatørens gennemgang.

Siden oktober 2020 har elektrikeren bedømt din bolig ud fra disse fire svarmuligheder:

 • Gul – et ulovligt forhold, der kan udgøre en risiko for stød.
 • Rød – et ulovligt forhold, der kan udgøre en risiko for brand.
 • Forbudstegn – et forhold, der er ulovligt efter reglerne, der gjaldt, da installationen blev udført.
 • Spørgsmålstegn – et forhold, der skal undersøges nærmere for at afklare fejl.

Til toppen

elinstallationsrapport - eleftersyn

Eleftersyn pris

Et eleftersyn koster typisk mellem 1.000 og 3.500 kroner afhængig af størrelsen på din bolig. Prisen på en elinstallationsrapport kan variere meget. Derfor kan det ofte betale sig at undersøge markedet, før du laver en aftale.

Du kan også finde en virksomhed, der kan udarbejde både elinstallationsrapporten, tilstandsrapporten og den lovpligtige energimærkningsrapport på samme tid.

Til toppen


Elinstallationsrapport gyldighed

Når rapporten er færdig, er den gyldig i 1 år. Hvis din bolig først bliver solgt efter rapportens udløbsdato, skal du bestille et nyt eftersyn før købsaftalen bliver underskrevet. 

Til toppen

elinstallationsrapport - eleftersyn

Læs også: Guide til husets tilstandsrapport. Alt om regler og gyldighed

Til toppen

Denne artikel er senest opdateret den 4. maj 2023

Mest læste artikler