Sådan får du styr på dit byggeprojekt

En god og detaljeret tidsplan er et vigtigt redskab til at styre et byggeprojekt, så det bliver færdigt til tiden. Se her, hvordan du gør.

Skal du i gang med at bygge nyt, om eller til? Så er dit vigtigste værktøj til at styre byggeprojektet sikkert frem mod målet din tidsplan.

Hvis den ikke er realistisk, kan du være ret sikker på, at dit byggeri ikke bliver færdigt til den aftalte tid. Når først tidsplanen skrider, fører det ofte til ekstraregninger, da håndværkerne jo bruger mere tid på projektet end planlagt.

Let at styre efter

En tidsplan består som regel af en opremsning af, hvornår de forskellige dele af byggeprojektet skal være færdige. Det er bedst, hvis tidsplanen indeholder alle de forskellige arbejdsopgaver, der skal udføres. Det kan blive et ret omfattende dokument, men til gengæld er det lettere at styre efter, fordi det er let at kontrollere, om de forskellige opgaver bliver færdige til den aftalte tid.

Som boligejer uden særlig indsigt i byggebranchen kan det være meget svært at komme med et bud på, hvor lang tid de enkelte dele af et byggeprojekt tager. Derfor er det en rigtig god idé at involvere en arkitekt eller en bygningskonstruktør i at udforme tidsplanen.

Det er vigtigt at vælge en bygningssagkyndig, som har erfaring med netop den type projekt, du skal i gang med. Han eller hun må nemlig i høj grad basere sine vurderinger af, hvor lang tid de enkelte dele af byggeriet tager, på erfaringer fra lignende projekter.

Sådan kender du den gode tidsplan

  • En god tidsplan er først og fremmest ikke for stram. Meget stramme tidsplaner kræver meget styring og meget koordinering. Det er især vigtigt med en tidsplan, der ikke er for stram, hvis der er tale om et stort og komplekst byggeprojekt med mange håndværkere involveret.
  • Alle aktiviteter skal være listet op i tidsplanen fra projektets begyndelse til afleveringsforretningen.
  • Tidsplanen skal være realistisk. At lave en god tidsplan kræver derfor erfaring med, hvor lang tid de forskellige opgaver tager. Læg gerne lidt ekstra tid til, så der er plads til forsinkelser undervejs.
  • Tidsplanen skal tage hensyn til vejret. Det er hurtigere at bygge om sommeren, hvor byggeriet ikke så let bliver forsinket af dårligt vejr som fx regn og sne.

Tidpslanens 5 faser

Selvom alle opgaver skal med i tidsplanen, er det en god idé at opdele byggeprojektet i nogle overordnede faser. Det giver nemlig et godt overblik over det samlede projekt.

Hvor lang tid de forskellige faser tager, og hvad de præcist indeholder, afhænger af det individuelle byggeprojekt. Det er en god idé at søge råd og vejledning hos en byggesagkyndig, som har prøvet det før.

Du kan også med fordel bede den byggesagkyndige føre tilsyn med byggeriet under udførelsen. På den måde kan der hele tiden blive fulgt op på, om projektet forløber efter planen. Et byggeprojekts fem typiske hovedfaser er:

1. Idéfase – idéer, drømme og behov afklares

Før du går i gang med byggeriet, bør du overveje dine behov og ønsker grundigt, og du skal have afklaret de økonomiske rammer for dit byggeprojekt.

2. Projektering – tegninger, beregninger m.m

Det er vigtigt at få tegnet og beskrevet projektet i detaljer, før du sender det i udbud hos forskellige byggefirmaer. I denne fase er det en god idé at få hjælp fra en professionel arkitekt eller bygningskonstruktør.

3. Søge byggetilladelse

Kræver dit byggeprojekt byggetilladelse, skal der sættes god tid af til det i tidsplanen, da der kan være lang ventetid på byggetilladelse i nogle kommuner. Ring evtentuelt på forhånd til din kommune, og spørg, hvor lang ventetiden er.

4. Hente tilbud og skrive kontrakt med håndværkere

Du bør indhente tilbud på udførelsen hos flere forskellige byggefirmaer og dernæst bruge god tid på at granske de forskellige tilbud og vælge det rette. Dernæst skal du skrive en udførlig kontrakt med det valgte firma. Kontrakten skal indeholde alle de juridiske aspekter og økonomiske samt tekniske forhold. Det er også her, det skal fremgå, hvis I har aftalt, at firmaet skal betale dagbøder, hvis tidsplanen overskrides. Du bør altid få hjælp til kontrakten af en byggesagkyndig og/eller en jurist.

5. Udførelse

Selv i et helt almindeligt lille ombygningsprojekt er der gerne mange forskellige slags håndværkere involveret, eksempelvis murere, tømrere, elektrikere og malere – samt VVS-installatører, hvis projektet er et nyt køkken eller badeværelse. Tidsplanen skal koordinere deres arbejde, så der er tid nok til hver enkelt, og så man ikke spilder tid og penge ved at vente på hinanden. Du skal også sætte tid af i planen til en gennemgang af byggeriet for fejl og mangler, når det er færdigt, og til at håndværkerne kan nå at udbedre de fejl og mangler, som I finder.

Mest læste artikler