Bebyggelsesprocenten

Hvis garagen bliver integreret under samme tag som vores nye tilbygning, bliver den så regnet med til det bebyggede areal?

Svar: Det er ikke det bebyggede areal, men bruttoetagearealet, som er interessant i denne sammenhæng. Bebyggelsesprocenten er den andel, som det samlede etageareal udgør af grundstyk kets areal. Bebyggelsesprocenten må normalt højst være 25% for fritliggende enfamiliehuse og dobbelt huse. En garage eller carport, uan set om den er fritstående eller integreret, regnes ikke med, hvis den er under 35 m2. Er den større, vil kun den del af arealet, som overstiger de 35 m2, blive regnet med til etagearealet.

Mest læste artikler