Hvor tæt må man bygge på skel?

Må jeg bygge i skel? Det er et af de spørgsmål, som landinspektører oftest bliver stillet. Det korte svar er, at det må du gerne. Du skal dog være opmærksom på disse regler.

bygge i skel

I samarbejde med LandSyd Landinspektører gennemgår idenyt her de vigtigste regler, når du vil bygge i skel. 

Hvad vil du bygge i skel?

Først skal du vide, at der skelnes mellem bygningstyper, når du bygger i skel. Der gælder således ikke nødvendigvis samme regler, hvis du vil bygge en carport eller garage, et skur, et drivhus eller en udestue.

Hvilke regler for at bygge i skel gælder for mig?

Du skal orientere dig flere steder, inden du påbegynder byggeriet. Lokalplanen kan eksempelvis indeholde specielle regler for, hvad og hvor tæt du må bygge på og i skel. Kig efter lokalplanerne på din kommunes hjemmeside eller på OIS

Du kan også blive begrænset af tinglyste servitutter for din grund. Dem kan du finde på Den Digitale Tinglysning.

Hvor tæt på skel må man bygge?

Det kommer helt an på, om den bygning, du vil opføre, er en såkaldt sekundær bygning eller til beboelse. 

Med mindre der er restriktioner i lokalplanen eller en servitut for din grund, må sekundære bygninger som udgangspunkt opføres helt ud til skellet. Bygninger til beboelse skal derimod være mindst 2,5 meter fra skel.

Hvad er en sekundær bygning?

En sekundær bygning er ikke til beboelse og ikke en del af huset. De sekundære bygninger omfatter:

  • Carporte og garager
  • Diverse skure (for eksempel et redskabs-, cykel- eller brændeskur)
  • Drivhuse
  • Overdækket terrasse

Bygning til beboelse

Når du opfører bygninger beregnet til beboelse, skal der være mindst 2,5 meter til skellet. Ifølge reglerne må dit hus ikke være højere end 1,4 x husets afstand til skel. Står huset 2,5 meter fra naboskellet, må det altså være op til 3,5 meter højt.

Hvor højt må man bygge i skel?

Som tommelfingerregel må ingen dele af en bygning være højere end 2,5 m i skel. Der kan dog være lokalplaner eller servitutter for din grund, der afviger fra dette. Tjek derfor altid Den Digitale Tinglysning og lokalplanen, inden du opfører en bygning. Det er også god kotyme at tage en snak med din nabo, inden du opfører en bygning i skel.

Carport i skel

Forskellige regler gør sig gældende, når du skal opføre en carport i skel. Der er nemlig forskel på, om carporten bliver bygget som en forlængelse af huset, eller om den er fritstående.

Fritstående garager og carporte kan bygges mindre end 2,5 meter fra skel. Der er dog regler i forhold til længde og højde på carporten. Den samlede længde må ikke være over 12 meter, og højden må ikke overstige 2,5 meter. Desuden skal regnvand fra taget holdes på egen grund.

Ved opførsel af en carport i skel må du også gerne fjerne for eksempel hækken mellem dig og din nabo, hvis den nye garage kan fungere som ‘hegn’. Hegnsloven formulerer det således:

“Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinien, kan hegnet sløjfes uden hegnsynets medvirken”.

Skur i skel

Der gælder som udgangspunkt samme regler for et skur i skel som ved en carport i skel. Eneste forskel er, at det ofte er nemmere at få et skur godkendt end en carport. 

Bemærk, at hverken skurets ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m. Skurets længde må heller ikke overstige 12 m. Desuden må der ikke være vinduer, døre eller andre åbninger ud mod skel. Ligesom ved en carport i skel skal vand fra taget holdes inde på egen grund.

Byggetilladelse eller ej?

Husk, at du som tommelfingerregel altid skal søge om byggetilladelse, hvis et byggeri øger beboelsesarealet.

Du skal også søge om byggetilladelse, hvis du opfører en garage, et udhus eller en carport, som er større end 50 m². Det gælder også, hvis det samlede areal af de sekundære bygninger på grunden kommer til at overstige 50 m². 

Bor du i et rækkehus skal du søge om byggetilladelse ved tilbygninger på mere end 20 m².

Mest læste artikler