Dampspærre i væg?

Ved indvendig efterisolering er det så nødvendigt med dampspærre, og hvor skal den sidde?

Illustration: Jan PasternakSvar: Hvis der ikke er en dampspærre i den eksisterende ydervæg, er det vigtigt, at der opsættes en. Den kan sidde i forbindelse med den indvendige beklædning som vist på tegningen. I nogle tilfælde er det mere praktisk at placere den længere inde i konstruktionen, således at den ikke bliver gennembrudt, når der bores huller i væggen.

Dampspærren må dog ikke ligge dybere end 1/3 af den samlede isoleringstykkelse. Gør den det, bliver dens temperatur så lav, at fugten fra den varme indeluft kondenserer og skaber fugtproblemer.

Mest læste artikler