Endelig kom datoen: Denne dag kan du søge om tilskud fra bygningspuljen

Det bliver ikke i første kvartal, men nu er der officielt kommet en dato på, hvornår du kan søge om tilskud til bygningspuljen. Snart kan du igen søge tilskud til boligforbedringer, der sparer energi. Samtidig står det klart, hvilke tilskud der forringes. Særligt et mindskes markant.

Det er særligt boligejere, der ønsker at udskifte vinduer, der får mindre i tilskud, når energistyrelsen den 7. April 2021 kl. 10 åbner for første tilskudsrunde til bygningspuljen. 

Således bliver tilskuddet til at udskifte vinduer i et 140m2 hus sat ned med hele 15.000 kroner fra 37.500 til 22.500 kroner, mens tilskuddet til installation af varmepumper og isolation af tagrum sættes ned med mellem 2.000 og 4.200 kroner.

Bygningspuljen har til formål at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting:

  1. Skift af varmekilde
  2. Isolering af klimaskærm
  3. Optimering af boligens drift

Her kan du læse mere om de forskellige tilskud til energirenovering

Tilskudsrunden der løber af stablen d. 7 april er en af flere, efter det i år blev besluttet, at flere skulle have muligheden for at søge om støtte til byggerier der sparer energi.Derfor er tilskudssatsen også sat ned i forhold til sidste år. Denne beslutning kom i kølvandet af, at kun 5420 ud af de mere end 19.000 boligejere der søgte puljen i 2020 fik støtte. 

Flere ansøgningsrunder og lavere tilskudssatser

I 2021 skal flere få muligheden for at søge om støtte. Det skal sikres ved at uddele den årlige pulje over flere omgange og sætte tilskudssatsen ned. Fra at tilskuddet i 2020 strakte sig fra ca 22.000 til ca. 37.000 afhængig af størrelsen på husstanden, vildet vil fremadrettet være muligt at få et tilskud til en varmepumpe på ca. 21.140 til 25.850 kr. pr standard husstand. Tilskuddet er dermed blevet mindre men flere har nu muligheden for at få tilskuddet.

Her er tilskudssatsen sat ned

Energistyrelsen har leveret en række eksempler på, hvordan tilskuddet fremover er sat ned:

Konvertering til luft/vand A+++ varmepumpe for 140m2: Tilskud op til 26.000 kroner i 2021. 2.000 kroner lavere end i 2020

Konvertering til luft/vand A++ varmepumpe for 140m2: Tilskud op til 21.000 kroner. 3.000 kroner lavere end i 2020

Isolering af uudnyttet tagrum med u-værdi på >= 0,20 i 140m2 hus 12.600 kroner. 4.200 kroner lavere end i 2020

Udskiftning af vinduer i 140m2 hus med 25m2 vinduesareal til energiklasse 1 22.500 kroner. 15.000 lavere end i 2020.

Sådan bliver du klar til at søge tilskud

Energistyrelsen opfordrer til at forberede din ansøgning om tilskud godt, da det giver dig bedre chancer for at få hurtigt svar og for at få tilskud.

Du kan forberede dig ved at læse på SparEnergi.dk/tilskud. Du kan også melde dig til et af Energistyrelsens webinarer. 

Mest læste artikler