Derfor bør du fremtidssikre dit hus med gulvvarme

Du behøver ikke nødvendigvis at rive dit gulv op for at installere gulvvarme i dit hjem. Læs med og find ud af hvordan du fremtidssikrer dit hus med gulvvarme.

Spar penge med energirigtig opvarmning

Gulvvarme passer som hånd i handske til energirigtig opvarmning med lav fremløbstemperatur. Da varmen “ligger” i hele gulvet, er det en meget stor flade, der afgiver varme, og dermed er det muligt med meget lave fremløbstemperaturer i forhold til andre opvarmningssystemer.

Det kan mange gange medvirke til en stor besparelse på varmebudgettet, særligt hvis varmekilden er en jordvarmepumpe eller luft til vand varmepumpe.

Går du fra almindeligt radiatorsystem til gulvvarme, vil det i mange tilfælde betyde, at du går fra en fremløbstemperatur på 70° og helt ned til 35° – det hæver årsvirkningsgraden på varmepumpen væsentligt. Og det vil i mange tilfælde give en stor besparelse på det årlige energiforbrug.

Alle varmekilder kan anvendes, dog opnås den største besparelse ved at benytte varmepumpe eller kondenserende kedler til gas eller olie.

Gulvvarme kan eftermonteres

Gulvvarme kan sagtens eftermonteres. Vi ser på to forskellige principper:

  1. Der findes gulvvarmesystemer, som så at sige bygges oven på den eksisterende gulvbelægning, det nye gulv lægges ovenpå. Det kræver dog en vis loftshøjde. Desuden vil der altid være noget ekstra tilretning ved fodpaneler, døre mv., hvis gulvhøjden ændres.
  2. Der findes en del gulvvarmesystemer, som er særligt udviklet til renovering. De fylder helt ned til 15 mm. Hertil kommer dog det nye (ekstra) lag gulv.

Gulvvarmen kan enten udføres med flydespartel oven på varmerørene, eller du kan vælge systemer, hvor varmerørene ligger i varmefordelingsplader.

Hvis der ikke er lofthøjde nok, kan det være en løsning at bryde den gamle belægning op og lægge et helt nyt gulv med indbygget gulvvarme.

Krav til gulvet inden gulvvarme kan etableres

Gulvvarme kan etableres sammen med alle typer af gulve. Du skal dog være opmærksom på, at et trægulv “kræver”, at overfladetemperaturen ikke må overstige 27 °. Det stiller krav til husets isolering.

Det er ikke et krav, at gulvvarmen skal lægges af autoriserede fagfolk, men meget af arbejdet bør udføres af VVS installatører, da det kræver en del ekspertise.

Vær opmærksom på, at varmesystemet jo netop gemmes bort i gulvet, så der er ingen fortrydelsesret, når gulvet er støbt eller lagt. Derfor skal det være korrekt udført fra start.

Dog kan systemer i enkeltrum, hvor man kobler sig til det eksisterende system, godt udføres som gør det selv- arbejde, men det kræver håndværksmæssig snilde.

Husk reglerne

Som udgangspunkt er der ingen specifikke regler, så længe du monterer gulvvarme på eksisterende gulve.

Hvis du fjerner et trægulv eller klinker, opbryder du gulvkonstruktionen, og det udløser krav om rentabel isolering i henhold til Bygningsreglementet. Kravet beror dog på en rentabilitetsberegning – og under normale omstændigheder vil det ikke være rentabelt at isolere, hvor den underliggende konstruktion er et terrændæk, da det er meget omkostningstungt at fjerne terrændæk, grave ud og lægge isolering.

Der kan godt opstå tvivl om reglerne på dette område, du bør derfor sørge for at få kvalificeret rådgivning.

Gulvvarmerør kan monteres i en gulvvarmeplade

Gulvvarmerør på eksisterende gulve kan være monteret i en gulvvarmeplade, hvor der er færdige spor og varmefordelingsplader til montering af varmerørene. Selve gulvvarme- konstruktionen fylder blot 15 mm, eksklusive overgulv.

Oven på gulvvarmepladerne lægges derefter et laminat- eller parketgulv. Hvis der ønskes et plastgulv, skal der først lægges en 10 mm spånplade på gulvvarmepladerne.

Gulvvarmerør på eksisterende gulve kan monteres i en selvklæbende gulvvarmeplade. Der afsluttes med flydespartel oven på rørene, her kan gulvet lægges direkte ovenpå – fliser, trægulve eller lign. Selve gulvvarmekonstruktionen fylder blot 15 mm, eksklusive det nye overgulv.

Gulvvarmeplader med isolering

Gulvvarmeplader med isolering anvendes, hvor der er tilstrækkelig loftshøjde, hvor der eventuelt er fjernet et trægulv på en strøkonstruktion. Her er det isolerende lag mellem terrændækket og gulvvarmekonstruktionen.

Gulvvarmepladerne fås i flere forskellige højder og afsluttes med flydespartel oven på rørene, hvor gulvet kan lægges direkte på: fliser, trægulve eller lign. Selve gulvvarmekonstruktionen fylder enten 48 mm eller 67 mm, eksklusive overgulv.

Styr på varmen

Med et nyt intelligent gulvvarmesystem kan du styre varmen i hele huset. Du kan skrue op og ned for varmen fra en app – der både kan styre radiator- og gulvvarme. Du kan således sidde på arbejde og regulere temperaturen, hvis det pludselig sætter ind med kulde.

Intelligent gulvvarme har indbyggede spareprogrammer. Fx kan varmen sænkes om natten, eller når familien ikke er hjemme. Ad den vej kan du spare op til 23% på dit varmeforbrug.

Dertil kommer en øget komfort – tænk fx på ungernes værelse: Her kan du sikre dejlig varme, mens ungerne er vågne – og et køligt rum, når de skal sove. Familien kan sammen lave programmer, der automatisk sørger for varme i stuen eller køkken fra dag til dag. Varmen overvåges af en rumtermostat pr rum.

Og når du tager på ferie, kan varmen sænkes – og hæves igen til I kommer hjem.Du kan skrue op og ned for varmen uanset, hvor du befinder dig. Kommer du en dag tidligere hjem fra arbejde, eller har du glemt at sætte systemet i feriefunktion, kan det hele klares fra app’en.

Fordele

  • Bedre varmefordeling og varme fødder.
  • Ingen radiatorer, der skal vedligeholdes og gøres rene.
  • Ingen synlige installationer.
  • Ingen radiatorer, du skal tage hensyn til, når du indretter dit hjem.
  • Bedre indeklima for alle, også for planterne.
  • Et typisk gulvvarmesystem kan levere 50-60 W pr m2 ved en fremløbstemperatur på 35°.

Ulemper

  • Gulvvarme er langsomt at regulere – særligt hvis rørene er støbt ned i beton.
  • Vær opmærksom på, at gulvvarme kræver et godt isoleret hus – ellers skal der evt. Suppleres med radiatorer.

Mest læste artikler