Håndværkerfradrag – det skal du vide for at få mest ud af dit fradrag

Få gavn af håndværkerfradraget til havearbejde, udvendigt malerarbejde, installation af solfangere og meget mere. Læs med, og se reglerne og de mange muligheder. Der er nemlig gode penge at tjene i projekter med grøn profil.

Har du planer om udbedringer af din bolig i løbet af året?

Så har du rigtig mange muligheder for at udnytte dit håndværkerfradrag og samtidig vælge miljøvenlige løsninger. Håndværkerfradraget kan nemlig bruges på mange forskellige energiforbedringer i din bolig. Du kan for eksempel spare penge på længere sigt, og få solen til at levere strøm til din bolig ved, at opsætte solceller på dit tag. Du kan også overveje udskiftning af gamle vinduer eller efterisolering, som alt sammen giver mulighed for at udnytte dit håndværkerfradrag.

Her er 6 vigtigste punkter om håndværkerfradrag, som du skal vide. Brug linksene, hvis du vil skyde genvej til et emne, der optager dig særligt.

1. Kort om håndværkerfradrag
2. To typer af håndværkerfradrag

3. Håndværksydelser

4. Serviceydelser

5. Det har andre brugt deres håndværkerfradrag på
6. Godt at vide om håndværkerfradrag

7. Indberetning af håndværkerfradrag til skat

 

Kort om håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget, har eksisteret med små afbrydelser siden 2011. Alligevel er der sikkert stadig mange, der ikke er opmærksom på de tilskudsmuligheder, der gemmer sig i håndværkerfradraget for helt almindelige husstande.

To typer af håndværkerfradrag

Der er to typer af håndværkerfradrag: et for serviceydelser og et for tilskud til håndværkerarbejde. Håndværkerfradraget dækker i begge tilfælde udelukkende arbejdsløn. Materialer, der bliver anvendt under arbejdets udførsel, er ikke omfattet af ordningen. Tilskuddet fordeler sig således:

 • Serviceydelser: 25.000 kr. pr voksen i husstanden.

 • Håndværksydelser: 25.000 kr. pr voksen i husstanden. 


Samlet set har du i 2021 et håndværkerfradrag på 50.000 kroner, hvor fordelingen er som ovenstående.
 I 2020 var det kun på samlet set 18.700 kroner.

Håndværkerfradraget gælder pr. voksen person over 18 år. Hver voksen person i en husstand vil således kunne modtage fradrag for 18.700 kroner. Det gælder således også for hjemmeboende børn over 18 i husstanden.

Fradragets værdi er ca. 26%, hvilket vil sige, at hvis en given ydelse koster 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat. Hvis dette fradrag er brugt på en håndværksydelse, har du 11.720kr. tilbage, af håndværkerfradraget, for håndværksydelser, på 12.500 kr. Du kan altså blive ved med at bruge dit fradrag, indtil du har fradraget 12.500 kr. Hvis ydelsen er en serviceydelse gælder samme princip.

Læs også: Hulmursisolering – vælg den rigtige isolering til hulmuren


Håndværksydelser

Håndværksydelser dækker overordnet set over ydelser, der nedsætter udledning af drivhusgasser og forøger energieffekten i din bolig, samt generelle forbedringer af din bolig. Nedenstående er listen over de specifikke ydelser, der indløser mulighed for anvendelse af håndværkerfradraget:

 • Udvendigt malerarbejde – Maling af vinduesrammer, døre og ydervægge

 • Isolering af tag – Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)

 • Reparation og forbedring af skorsten – Istandsættelse af isolerende foring, instandsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenshøjde

 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas

 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.

 • Isolering af ydervægge – Isolering og hulmursisolering 

 • Isolering af gulv – Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

 • Afmontering af brændeovne – Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg – Radiatortermostatventiler, vejrkompenseringsanlæg, urstyring og udskiftning af radiatorer

 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller – Installation, reparation eller udskiftning af solfangere og husstandsvindmøller

 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler

 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper – varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion og jordvarme

 • Installation eller forbedring af ventilation – balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn – kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, rodzoneanlæg, højvandslukkere og regnvandsfaskiner

 • Radonsikring – radonudsugning

 • Tilslutning til bredbånd – nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

 • Installation af tyverialarm

Serviceydelser

Serviceydelser dækker over ydelser, som giver mere plads i hverdagen, til at passe både hus, familie og job. Nedenstående er listen over de specifikke ydelser der indløser mulighed for anvendelse af servicefradraget:

 • Almindelig rengøring – rengøring af enhver art i boligen. Fra gulvvask, støvsugning og opvask til for eksempel boning af gulve og tæpperensning.

 • Vinduespudsning – Både indendørs og udendørs

 • Børnepasning – både støtte til barnepassere i hjemmet og til afhentning af børn fra skole og daginstitutioner.

 • Almindeligt havearbejde – plæneklipning, lugning, beskæring, snerydning mm.


Det har andre brugt deres håndværkerfradrag på

I 2018, gjorde 464.981 danskere brug af håndværkerfradraget og det samlede fradrag lød på 2,9 mia. 
Disse penge blev brugt på følgende:

 

Hvad har andre brugt håndværkerfradraget på

Kilde: skatteministeriet

 

Godt at vide

 • Når du laver en udbedring så er det vigtigt at huske, at du kun kan fradrage for arbejdslønnen, inklusiv moms. Altså IKKE for materialer.

 • Når du betaler for dine ydelser, skal du huske at betale elektronisk, for eksempel med dankort, MobilePay eller netbank. IKKE kontanter, da betalingen skal kunne dokumenteres.

 • Husk at gemme dokumentationen for det udførte arbejde.  

 • Håndværkerfradraget gælder kun for vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke anvende dit håndværkerfradrag til nybyggeri. 
Indberetning af dit håndværkerfradrag til skat

Hvis du vil have håndværkerfradrag for 2019, skal ydelsen være betalt senest 29. februar 2020. Fradraget skal indberettes til skat i TastSelv senest den 1. maj 2020.

 

Kilde: Skat.dk

Mest læste artikler