Lukning af skorsten

Vi er gået over til fjernvarme, og vi har ikke har nogen brændeovn, så nu har vores skorsten ikke længere nogen praktisk funktion. Har det nogen betydning, og skal vi foretage os noget i den anledning?

Tegning: Jan PasternakSvar: Skorstenen skal afmeldes skriftligt til din skorstensfejermester, og den bør fejes en sidste gang. Derefter skal skorstenen lukkes med et “låg” oven på skorstenen evt. i form af en haveflise. Den lukkede skorsten skal ventileres, og det kan enten gøres ved at lægge flisen på nogle små sten i hjørnerne således, at der efterlades en lille luftsprække, eller ved at udkradse nogle enkelte studsfuger i de øverste skifter.

Mest læste artikler