Malingen krakelerer

Malingen på vores gamle, men helt nymalede vinduer, skaller af og krakelerer, selv om vi har været meget ophyggelige med grundarbejdet. Hvad kan det skyldes, og hvad kan vi gøre?

Tegning: Jan Pasternak Svar: Noget kan tyde på, at jeres vinduer har været behandlet med maling indeholdende lipotone, et hvidt farvepigment, som blev anvendt indtil 60’erne, og som 10-50 år efter påføringen kan reagere, som du beskriver. Hvis lipotone er årsagen, er det desværre nødvendigt med en totalafslibning af træet, der også fjerner det øverste af selve træets overflade, idet lipotone trænger ned i fibrene. Herefter kan vinduerne så genbehandles med en egnet maling.

Mest læste artikler